Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 197
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
197

Μυκηναϊκοί τάφοι: α) έν Α1γίνν\' νπο Α. Δ. Κεραμοπονλλου.

198

ράς άνά εν κόσμημα εκ δυο κογχυλίων κο-
ρυφουμένων και συνδεομένων δια έλικος 1.

Είχών 7. Μυκηναϊκή νψίπονς κνλιξ

Ορα ΓΙι, II, 14 (Ιαλυσού).

Ζ. Φιάλαι άγραφοι. Πηλός ώχρόλευκος.

19. Τψ. 0 058· άωτος.

20. Τψ. 0*061. Μετά δύο λαβών οριζοντίων.
Η. 21-25. «Οίνοχόαι».

α. Εύρύλαιμοι μετά περιφερικού στόματος,
α. 21. Πηλός ώχρέρυθρος.. Τψ. 0*094* ται-
νία* περί την κοιλίαν.Ευρέθη έν τω άρ. 20.
β. Πηλός ώχρόλευκος.

22. Πίν. 5 άο·θ. 8. Ύψ. 0*235. 'Ε-ί τοΰ
ώμου κεκλιμένον κογχύλιον του τύπου τοΟ
18 μεταξύ δύο ετέρων φυτικών κοσμημά-
των κεκλιμένων επίσης, παριστανόντων δέ
έσχηματοποιημένον το άνθος ΡΙ>, V, 28α
π?β. IX, 53, XX, 142.

23. Τψ. 0.188. Έπί του ώμου έλικες συνδε-
όμεναι δι'έφαπτομένων, πρβ. ΡΕ, VII, 38.

24. Πίν. 5 άρ. 5.Τψ.0-165.Έ-Ί του ώμου
έλικες ασύνδετοι προς άλλήλας άλλ' έξαρ-
τώμεναι άπό της περί την βάσιν τοΟ λαιαοΰ
γραμμής.

β. 25. Πίν. 5 άρ. 1. Στενόλαιμος μετά στό-
ματος προτεινομένου. Πηλός ώχρέρυθρος.Τψ.
0*088. Έπί του ώμου συστήματα τεθλασμέ-
νων γραμμών ώς ΡΧ, IX, 51.

' 8ί3Ϊ8, I. «. 92, Ν° 1148* πρβ. 1,3§τ3η£ο ε. £. σ. 95-6.

θ.

26. Άμφορίσκος στενόστομος υψ. 0.097.
ός ώ/ρέρυθρος. Έπί του ώμου σειρά υυυ.

I.

27. Σκύφος μόνωτος* έντός μελαμβαφής, έξω
άγραφος. Τψ. 0.072.

Κ.

28. Π ίν. 5 άρ. 4. Προ/οίς δίωτος. Πηλός
ώγρέουΰροζ. "Υψ. 0Ό65. Ύπό τά χείλη
σειρά Κ Μ .

Λ. Ειδώλια μυκηναϊκά 29-31.
α. Πηλός ώχρέρυθρος 29-30.

29. Τψ. 0Ί15. Κρατεί βρέφος άποκεκρου-
σμένον εις τον άριστερόν μαστόν (πρβ. τά-
φος Α 48).

30. Τψ. 0.072. Ελλείπει ή κεφαλή.

β. 31, Πηλός έρυθρωπάς. Λείπει ό πούς. Ύψ.
0 09. "Οπισθεν καταπίπτει από της κεφαλής
πλόκαμος μακρός.

Τάφος Γ'. Ό τρίτος τάφος είχε πλ. 2*50, μήκ.
δέ ήτοι βάθος οριζοντίως 2*30. Ή στέγη αύτοΰ
ήτο σφόδρα κατεστραμμένη. Σκελετοί έβεβαιώθη-
σαν έν αύτώ περί τούς 10. Τά πληρουντα τον τά-
φον χώματα κατά τά άνώτερα στρώματα περιεί-
χαν πολλά θραύσματα γεωμετρικών αγγείων, ών
τινα άξιάλογα, ανήκοντα πιθανώς εις μέγα έπιτά-
φιον σήμα τής ποικίλης ταύτης νεκροπάλεως. Ο
κόσμος τοΰ αγγείου ήτο πλούσιος έχων σειράς πτη
νών ίσως δέ και άνθρωπίνας παραστάσεις (πιθανοί
δύο διαβεβηκότες πόδες μεγάλου άνδρος γυμνοί).
Έν τω δαπέδω τοΟ θαλάμου ήτο λελαξευμένος μι-
κρός βόθρος τετράγωνος περιέχων κρανίον παιδικάν.
Εις νεκρός, ού ό σκελετός (Εΐκ. 8) έδείκνυε τάς

Είκων 8. Θέοις νεκρον εν μνκηναϊκψ τάφψ.

γενικάς γραμμάς τής τοποθετήσεως αύτοΰ διά τι-

1 Τά σχϊ)υ.α του αγγείου χαλεΐ ό Ρβΐ'<1πζβΙ (Ρον,ίΙΙβΒ άβ ΌβΙ-
ρ/ΐββν, σ.12) χβλαθοειδές. Διά το κο'σαηιχα πρδ. τον αΰτον σ. 18
ει/.. 82.

Πηλ
loading ...