Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 221
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0121
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
221

Μυκηναϊκοί τάφοι: β ) έν Θήβαις· υπό Ά. Α. Κεραμοπονλλον.

222

γραμμών εκάστη, καθέτως δέ με-
ταξύ αυτών, τοΟ λαιμοί) και τοΟ
πυθμένος είνε πέντε συστήματα έκ
παχειών και λεπτών κεκαμμένων
γραμμών εκαστον, ώς αί δύο ζώναι
έν ΡυΓΐ\ναη§1βι·-Εόδοΐιοΐίθ Μφ/ΰ.
ναββη ( = ΡΙ.) ΧΧν,188.ΈπΙ του
13. Μεγάλα,, ψηφίδες μυκηναϊκών τάφων. έπιπέδου τών χειλέων ό'μοιον σύ-

στημα έκ λεπτών γραμμών. Ή δια-
κόσμησις [πηγάζει έκ τών δια πλέγματος σπάρ-

10) Έν κομβίον στεατίτου --------------; των και ψιάΟου ή δέρματος κεκαλυμμένων ποτέ

άμφίκωνον (είκ.13,α). αγγείων (πρβ. όπισθεν το άγγεΐονΒ).

11) Εις κρίκος αργυρούς 2) Πίν. 7,1, ύψ. 0395, πηλός ώχρέρυθρος,

7

σαθρός (διαμ. 0-022) \ ν9Μ ™ψφ στενός, αί λαβαί ώς τοΟ 1 .Ή διακόσμησις

12) Μία περόνη ή βελόνη ν_3^ διαιρείται εϊς τρεις οριζόντιας ζώνας: μεταξύ συ-

άργυρα μήκ. 0Ό42. _________! στήματος «βράχων» ήτοι δια κυματοειδούς κο-

Έκ τών ανωτέρω ύπ'αρ. Εΐ^ν 14 Ψηφίς μνκην σμήματος δεδηλωμένου ανωμάλου έδάφους περιθέ-

2-9 καταλεχθέντων άνήκου- φέρουσα γλυπτόν πτηνόν. οντος τάς ζώνας άνω και κάτω, ήχθησαν παραλ-

σιν εις τον δρμον τοΟ ενός νε- λήλως γράμμα! συρταί και στικταί, αίτινες ίσως

κροΰ εις αμέθυστος ό κυλινδροειδής, τό πυρωπόν προέρχονται έκ πιστής ποτε απεικονίσεως φυκών

άνθράκιον, ή μεγάλη έκ στεατίτου ψηφίς, δύο επι- έν θαλάσση 1. Έν τοις κενοΐς του ώμου συμπλη-

μήκεις χρυσαΐ ψηφίδες και περί τάς 100 ψηφίδας ρώματα, έν οΐς έλικες καταγόμεναι έκ του άγκι-

έκ μάζης. Τά λοιπά άνήκουσιν εις τον ό'ρμον τοΟ στρωτοΟ σταυρού (βΛναβίϊΙίθ.) -

έτέρου νεκρού" αί έκ μάζης ό'μως ψηφίδες ήσαν 3) Είκ. 15, ύψ. 0 48, πηλός ώχρέρυθρος (όλι-

ί'σως πλείονες εις έκάτερον ό'ρμον, άλλά κατεστρά-
φησαν. Αί ψηφίδες τοΟ δευτέρου όρμου έφαίνοντο
διατεταγμέναι εις πλείονας σειράς. Η χρυσή σπείρα
εύρέθη ύστερον έν τοις χώμασι τοΟ τάφου και ίσως
δεν άνήκεν εις τον ό'ρμον. Ό άργυροΰς κρίκος καί
ό δακτύλιος άπετέλουν, νομίζω, πόρπην ζώνης.

Έκ τών οστράκων, άτινα συνελέχθησαν έπί τοΰ
δαπέδου τοΰ θαλάμου άπετελέσθησαν 25 αγγεία
αξιόλογα, ών έπεται ώδε ό κατάλογος3.

Α'. «Αμφορείς» πιθοειδεΐς τρίωτοι 1-8. Λαι-
μός καί πούς μέλανες.
1) Πίν.10,1, ύψ. 0'38, πηλός ώχρέρυθρος' τών
λαβών ή ράχις εινε αύλακώδης, τά δε άκρα αυτών,
τά προσκολλώμενα έπί του ώμου τών αγγείων,
κείνται έπί του αύτου ύψους (λαβαί οριζόντιοι).

ΓΓ\ -, , λ' ί Υ~ ' ~ Είκών 15. Μυκηναϊκός τρίωτος «άμφορεΰς» η πίϋος.

Ιην κοιλίαν περιθεουσι τέσσαρες ςωναι εκ τριών

γώτεοον έρυθρός ή τό 1 και 2 έν τή έπιφανεία,

1 ΠΡ6. ΆρχΈφ. 1888, 139. 141. ·. ' ''

2 Πρβ. ΆρχΈφ. 1888 (142), 173. πίν. 9, 25. ' Πρβ. Βθ9&ης[υ6ί, ^8 1904, 320 ίξ.. Ε. Ηαΐΐ, ΤΙιβάββο-

3 Θραύσματα τίνα αλλα, ουδέν τό ιδιάζον !-/οντα, άντίκουσιν εις ταίίνβ ατί ΟΪ ΟνβΙβ 1907, 23. Άρχ. Έφ. 1891, 4 έ?.·, ΜίίΙΙβΓ
αλλα αγγεία, άτινα δέν δύνανται νά άνασυσταθώσιν. Αίίίβη. Μίίί. 1909, 305 έξ.. [Η^ν63 Οτβίβ, 1909, 120].
loading ...