Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 231
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0126
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
231

Μυκηναϊκοί τάφοι: β') έν Θήβαις' υπό Α. Δ. Κεραμοπουλλον.

232

εινε ασυνήθη, ούχί ό'μως άγνωστα" παρόμοιον άγ- νομίζω, την αυτήν αρχήν, ήν και ό κόσμος των

αγγείων άριθ. 5.

25) Είκ. 23, βψ. 0"45, πηλός έρυθρωπός, χρώ-
μα (« βερνίκιον ») μέλαν άμαυρόν. Τό σώμα τών
λαβών είνε ραβδωτόν. Κατά τήν βάσιν τών μεγά-
λο,ιν λαβών περιθέει τήν κοιλίαν ζώνη πλατεία,
υπεράνω δέ τών λαβών ετέρα ζώνη όμοία περι-
θέει τον ώμον φέρουσα δια πυκνοτέρου — μελαντέ-
ρου — χρώματο^ ελικοειδή γραμμήν. Μεταξύ αμ-
φοτέρων τών ζωνών κόσμημα λίαν έφθαρμένον και
άπροσδιάριστον. Μεταξύ της ζώνης του ώμου και
ετέρας ζώνης, περιθεούσης τήν βάσιν του λαιμοΟ,
είνε τρίγωνα πλήρη διά γραμμών παραλλήλων"
αί βάσεις τών τριγώνων είνε εις τήν περί τόν λαι-
μόν ζώνην, αί δέ κορυφαί εις τήν τοΰ ώμου. Με-
ταξύ τών κορυφών τών τριγώνων είνε συγκεντρικά
τόξα, ών τά άκρα καταλήγουσιν επί της ζώνης τοΰ
ώμου. Τρίγωνα περίπου ό'μοια, άλλ' άντιστράοως
έχοντα τήν βάσιν και τήν κορυφήν, ύπάρχουσι
περί τόν ώμον τοΰ έκ Ναυπλίας έτεροστάμου άμ-
φορίσκου (μυκηναϊκής συλλογής τοΰ Εθνικού μου-
σείου έν Αθήναις άριθ. 3559) ώς και έτέοων άγ-

Ι^ικων 22. Λινκηναϊκον αγγεΐον γραπτών αμανρα χρωματι. 11 ' 11

γείων εκ Σαλαμίνος (π. χ. άριθ. 3622) άνηκόν-

γεϊον εύρέθη έν Όρχομενώ άποκείμενον έν τω Έ-
θνικώ μουσεία» έν Αθήναις άνέκδοτον εισέτι"
προσέτι έν τή νεκροπάλει της Φαιστού ι.
Επίσης παρόμοιον κατά τό σχήμα, άλλ' ά-
συγκρίτως πλουσιώτερον εις κόσμον είνε έν
έν Μυκήναις εύρεθέν 2' τά δύο ταΰτα άγγεΐα
διαρέρουσιν ώς προς τό σχήμα κατά τοΰτο
μόνον, ό'τι δηλ. αί μικραί παρά τον λαιμόν
λαβαί άντί νά είνε όριζόντιαι, είνε κάθετοι.
Παραπλήσια προς τό θηβαϊκόν είνε και έτερα
δύο άγγεΐα, ών τό έν εύρέθη έν τω τετάρτω
τάφω της άκροπόλεως τών Μυκηνών 3, το
δ' έτερον έν τώ εκτω έλλείπουσιν όμως
άπο τούτων αί μικραί λαβαί ήτοι ταΰτα είνε
δίωτα άμαυρώ χρώματι γεγραμμένα, τό δέ
δεύτερον και έ'χει μεταξύ τών πλεγμάτων
πολύποδας. Ο κόσμος τών πλεγμάτων έ'χει,

1 Μοηιιηι. αηί. 1904, 613 είχ. 110.

2 ΡΙι, άΡ. 380. 81&Ϊ3 ϊ. «. 91 άΡ. 1126.

3 "Απόκειται νυν έν τί] μυκηναϊκή συλλογή έν Άθτ^αις
ΰπό τάς θηκας 29-30.

Απόκειται νΰν έν -.), μυκηναϊκή ιυλλογ^ έν Αθήναις 'ΒΗΗΗΙ^^·^*"
έν Οήκΐ) 50 άρ. 948, 8ΐί1Ϊ3 ε. α. 64. Είκών 23. Μυκηναϊκόν αγγεΐον γεγραμμένον άμαυρω χρώματι.
loading ...