Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 277
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0149
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
277

Τό εν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν τον Άπόλλωνος' υπό Κ. Κονροννιώτου.

278

Ή τεχνοτροπία προ πάντων τοΟ χρωματισμού
των Σφιγγών (έρυθρον χρώμα άμέσως επί του πη-

Εικών 4 Έξ ακροκεράμων άρχαιότερον ναον "Απόλλωνος.

λου και κενά, άνευ χρώματος, διαστήματα έπί του
σώματος πρΌς δήλωσιν τών πλευρών), ώς κα! οί

Είκών 5. Ακροκέραμοι αρχαιοτέρου ναον Απόλλωνος.

Έπί άρχαϊχών αγγείων ίδέ τό άγγεΐον ΕΎαηςοίδ έν ΡΊΐΐΊ\νείη£ΐβΙ',
Εβϊοΐΐΐΐοΐά,' ΥαεβηηαΙ. πίν. I χαί τήν χορινθιακήν τρίπουν ~υ-
ξίδα ΑΖ 1881 πίν. 3.

πληροΟντες το κενόν έδαφος κοσμηματικοί κύκλοι
μαρτυρουσιν δτι ή κατασκευή τών άκροκεράμων
έγένετο κατά τούς χρόνους τών άνατολιζόντων αγ-
γείων, περί τήν 7ην π. Χρ. εκατονταετηρίδα, δτε
ίσως έκτίσθη και Ό αρχαιότερος ναός.

Η τελεία έ,ζαφάνισις τοΟ άρχαιοτέρου κτιρίου
εξηγείται έκ του' πιθανοΟ τρόπου της οικοδομής
αύτοΟ διά μικρών άκατεργάστων ή άτελέστατα κα-
τειργασμένων λίθων, οι' ό και εύκολος και φυσική
ήτο, δεν είνε ό'μως και άδύνατον ίχνη τών θεμελίων
αυτού να εύρίσκωνται προ της μή άνασκαφείσης
εισέτι εις βάθος βορείου προσόψεως τοΟ νεωτέρου
ναοΟ. Και έτερον κτίριον, ου μέρος απεκαλύφθη ΒΔ
του ναού (ίδέ άνωτ. σ. 273/4 είκ. 2 άριστ.), ύπάρ-
χον έπ'ι του χώρου κατά τούς χρόνους του' άρχαιο-
τέρου ναοΟ κατεστράφη και έκαλύφθη, ό'τε έκτίσθη
ό νέος ναός" εϊνε και τούτο έκ μικρών άκατεργά-
στων λίθων ομοίως προς τούς ναούς του Κωτίλου
(Άρχ. Έφ. 1903. 159-60) έκτισμένον, οί τοίχοι
αύτοΰ διατηρούνται εις μέτριον ύψος, άλλ' ήτο καί
αυτό κεκαλυμμένον και πεπληρωμένον δι' έπιχώ-
σεως πλήρους λατύπης όμοίας τήν σύστασιν προς
τήν έπίχωσιν του παρά τον ναον επιπέδου.

Πολλά προβλήματα παρέσχεν εις τούς άρχαιο-
λάγους άπό της πρώτης άποκαλύψεως αύτοΟ ό πε-
ρίφημος ναός τοΟ Έπικουρίου Απόλλωνος. Ή κα-
τεύθυνσις αύτοΰ σχεδόν έκ Β προς Ν άντί της συνή-
θους εις ελληνικούς ναούς ΑΔ κατευθύνσεως, ή ό'λη
ασυνήθης διασκευή τοΟ έσωτερικοΟ αύτοΟ, διά τοΰ
διχ_ασμοΰ του σηκοΟ εις τό πρόσθιον έν είδει στοάς
μέρος καϊ εις τό οπίσθιον δωμάτιον, τον καθ' αύτο
σηκόν, ή σχεδόν ό'πως και ή κυρία θύρα μεγα-
λοπρεπής επί της Α πλευράς θύρα, δι' ής είσήρ-
χετό τις εις τό όπίσθιον δωμάτιον άμέσως έκ της
περιστάσεως, ήσαν ζητήματα, εις τήν λύσιν τών
όποιων πολλάκις ήσχολήθησαν έκτοτε οί άρχαιο-
λόγοιι, και ή άνίδρυσις δ' αύτοΰ οιονεί έν τώ μυχώ
χαράδρας και ούχί έπί επιφανούς θέσεως παρέσχε
ερει'ας εις τούς άσχοληθέντας περί του ναοΟ.

1 8ί&ο1ίβ11)βΓ§ ε. α. σελ. 36. Οΐι. Ι,βηοΓηι&ηΙ, Ττβ'βον άβ
ηιιηι%ΒηιαΗς[ΐιβ βί άβ {^Ι^ρϋ^ηβ σ.13. ΟοοΙ^θγθΙΙ, ΤΗβ ίβιη-
ρΐβ οί ^ρίίβτ ΡαηβΙΙβηϊιΐΒ αί Αβ$νηα αηά οί ΑροΙΙοη
ΕρίβιιΗοΒ αί ΒαΒβαβ σ. 47. ΑτοΗ. Ζβίί. 1876 σελ. 161 (Μί-
οΐι&θΐίβ). Οοη(/?·β8 ίηίβνη. I σ. 177 (Καββαδίας). ΑηηαΙί 1865
σ. 43 (Ινβηοίί). Εχρβάίίίοη άβ Μοτββ II σελ. 12 (Ι,θΒ&β).
ΟιΐΓίίιΐΒ, ΡβΙοροη. I 330.

δυσχ
loading ...