Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 283
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0152
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
283

Το εν Βάσσαις άρχαιότερον ίερδν τον Απόλλωνος· νπδ Κ. Κονροννιώτον.

284

σις, μαρτυρεί οτι το έπίπεδον κατεσκευάσθη, δτε νά σχηματίζηται ςηράτοιχος εχων μόνον όμαλάς

άνηγείρετο ό όλος εξ επιμελέστατα κατειργασμέ- τάς εκατέρωθεν επιφανείας κα-1 τήν άνω' προς ύπο-

νων λίθων έκτισμένος νέος ναός. στήριζιν των οΰτω κατεσκευασμένων θεμελίων της

Προς οίκοοομήν τοΟ νεωτέρου ναού, άψοΰ κα- δυσμικής πλευράς προσετέθησαν καθ' όλον το μή-

τερρίφθη Ό αρχαιότερος, κατεσκευάσθησαν έπι των κος αυτών εν είδει άντηρίδος δυο ε'τι παχεϊς έπάλ-

τριών πλευρών πλην της Α παχέα θεμέλια μέ- ληλοι τοίχοι 1 σχηματισθέντες εκ της έπισωρεύ-

χρι του ύψους της Α πλευράς δια λίθων μετρίου σεως άκατεργάστων επιπέδων οπωσδήποτε λίθων

μεγέθους και ουδόλως ή μετρίως μόνον κατειργα- εις τρόπον ώστε να παρουσιάζωσιν οί τοίχοι μόνον

σμένων, έπιτεθειμένων έπ' άλλήλων οΰτως, ώστε την όρατήν επιφάνειαν όμαλήν (είκ. 6ΒΓ). Οί δύο

Είκών 6. Άνάλημμα και Φεμέλια ναον Έπικονρίον Απόλλωνος.

ούτοι τοίχοι μετά των θεμελίων άποτελουσιν ίσχυ-
ροτάτην βάσιν (πάχ. τούτων άνευ των θεμελίων
4'δΟ). Προς κατασκευήν του έπιπέοου έποιήθη κα-
θ' ό'μοιον τρόπον οι' έπισωρεύσεως λίθων εις άπά-
στασιν 7'θ0 άπο της προσόψεως τοΟ δευτέρου ώς
έρεισμα των θεμελίων χρησιμεύοντος τοίχου πα-
ραλλήλως προς αύτον το άνάλημμα, δηλαδή έτε-
ρος ξηρότοιχος μόνον τήν προς δυσμάς δψιν εχων
όμαλήν. Ούτος προς μεγαλειτέραν στερεότητα έχει
κατά τήν βάσιν πολύ μεγαλείτερον πάχος. Το διά-
στημα μεταξύ των δύο τούτων τοίχων έπληρώθη

διά χρώματος, όπερ έξήχ_θη έκ τοΟ αρχαιοτέρου
στρώματος κατά τήν έκσκαφήν του χώρου διά τήν
τοποθέτησιν των θεμελίων και έκ των άποκρουμά-
των τών προς οίκοδομήν του νέου ναού παρασκευα-
ζομένων λίθων. "Ενεκα τούτου δε εύρίσκονται και
έν τή έπιχ_ώσει ταύτη, τη ανωτέρω τοΟ αρχαιοτέ-
ρου στρώματος πράγματα χρονικώς ανήκοντα εις
το στρώμα εκείνο. Και ό χώρος δέ Ό προ του δυσμι-
κοΟ άναλημματικοΰ τοίχου (Α) έπληρώθη προς έπέκ-
τασιν τοΟ επιπέδου και όμαλωτέραν διαμάρφωσιν

1 Ίδέ τοπογραφικόν σχέδιον έν σελ. 273.
loading ...