Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 295
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0158
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
295

Το έν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν τον Απόλλωνος· ύπό Κ. Κονροννιώτον.

296

Εικών 13. Λακωνικά αγγεία.

λανος, ή δέ κατωτάτη παχεΐα γραμμή δι ωραίου Ό έπί της αύτη ς εικόνος άμφορίσκος (αί λαβα!

ιώδους. Το χείλος εσωθεν και έξωθεν εχει ανωτέρω έθραύσθησαν) ΰψ'. 0Ί4 ομοιάζει κατά το σχήμα
μέν μέλαν γάνωμα επί δέ τοΟ κατωτέρου μέρους προς τοΰς Κορινθιακούς άμφορίσκους (Λνϊΐϊβοΐι ε.ά.
μίαν παχεϊαν ταινίαν του κιτρινωπού χρίσματος.
Το Ισωτερικόν της φιάλης εϊχεν επίσης μέλαν γά-
νωμα. Τα λοιπά τεμάχια άνήκουσιν ίσως πάντα
εις την τετάρτην περίοδον των Λακωνικών άγγείων
(Ε&οοηϊδη IV).Τό χρίσμα δεν εχει πλέον το ώραιον
κιτρινωπον χρώμα του προηγουμένου, δεν υπάρχει
επί πάντων τών άγανώτων μερών τών άγγείων και
εξαλείφεται εύκολώτερον, και τΌ. γάνωμα δέ εϊνε
πολΰ κατωτέρας ποιότητος, ήττον στιλπνών και άφΐ-
νον νά διαφαίνηται πολλαχοΰ Ό πηλός τών άγγείων.

Επί του τεμαχίου Α, πλάτ. 0 0/, τό κόσμημα
τών όοιών ύπάρχει έπί του εσωτερικού τοΟ χεί-
λους, άνωθεν δέ τούτου μία ταινία ιώδους χρώμα-
τος, το έξωτερικόν του χείλους εχει τό χρώμα του
πηλού, το δέ λοιπόν σώμα της φιάλης έκαλύπτετο
ύπό γανώματος.

Τά τεμάχια Γ, Δ και I άνήκουσιν, ώς φαίνεται,
εις την αύτήν φιάλην, σώζονται δέ έπί τούτων λεί-
ψανα παραστάσεως, έκ τοΰ νώτου μορφής, εφ' ής πίν. II, 21) αλλ ή τεχνοτροπία και ή διακόσμησις
διάφοροι λεπτομέρειαι εικονίζονται διά χαραγμά- αύτου είνε ή τών Λακωνικών άγγείων (πρβ. διά τό
των, δύο δέ ταινίαι κρεμάμεναι ίσως άπό της κε- επί της κοιλίας κόσμημα Β8Α XIV σελ. 36 είκ.
φαλής της μορφής δηλοϋνται δΓ ερυθρού χρώματος 4&1ίδ).Τών έπί της κοιλίας φύλλων είνε εκάστοτε
τεθειμένου έπί τοΟ μέλανος. Και κάτωθεν της λα- δύο μέλανα και έν έρυθρον (τό έρυθρόν χ,ρώμα τε-
βής έπί τοΟ' I εΐκονίζετό τι, οδ σώζεται μόνον τό θειμένον έπί του έδάφους του αγγείου). Τό χρίσμα
άκρον, ήδύνατο δέ τούτο νά εϊνε οφθαλμός ή και είνε λεπτότατον και δυσκόλως διακρίνεται,
άνθος ροιας. Είκ. 14. Έξ αγγείου της τεχνοτροπίας του

Παρά τήν λαβήν έπί του τεμαχίου θ εΐκονίζετό ΒποοΙιθγο φαίνεται ό'τι
άνθέμιον παραπλήσιον προς Β8Α XIV, σελ. 41 προέρχεται ή μικρά σφιγ-
εΐκ. 7 § και ί. Ό πούς τής φιάλης Ε είχε γάνωμα γοειδής μρφή (0Ό45χ
χρώματος καστανερύθρου. Και ό κρίκος δέ Ζ έ'χει 0-04). Ή κομη εινε αρ-
τό χρίσμα και ήτο έν μέρει γεγανωμένος, προέρ- χαϊκώς διεσκευασμένη
χεται δ' έκ τής λαβής αγγείου ομοίου προς Β8Α έπί του μετώπου. Τό οπί-
XIX σελ. 36 είκ. 4 α. σθιον φαίνεται ώς νά έκα-

Έπί τής είκ. 13 παρίσταται τό κάτω μέοος άγ- λύπτετο διά πέπλου. Ρις
γείου (ΰψ. 0Ό5) παραπλήσιου προς τους Λακωνι- και σιαγών έφθαρμένη.
κούς σκύφους, ών δείγμα εικονίζεται έν Β8Α XIV Ή έπιφάνεια καλύπτεται
σελ. 31 είκ. 1. Κατά τήν ποιότητα τοΟ χρίσματος ύπό μέλανος γανώματος
και του γανώματος άνήκει και τούτο εις τήν τε- και ό πηλόςδέ εχει χρω- ΕΙχων 14.

ι Λ ν / > Ι1» ι Τ λ ι "ν Πήλινη μορφή εξ αγγείου.

ταρτην Λακωνικήν περιοοον. Ιο κόσμημα εινε γε- μα μελανωπον. Ζ^ημειον

γραμμένον έναλλάξ διά μέλανος γανώματος και θραύσεως κατά τό κάτω μέρος δεικνύει ότι ή μορφή

ερυθρού χρώματος- ή παχεΐα περιφερική ταινία ήτά που προσκεκολλημένη ίσως έπί τού χείλους

άνωθεν του κοσμήματος εχει ιώδες χρώμα. άγγείου.
loading ...