Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 309
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0165
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
309 Το εν Βάσσαις άργαώτερον ιερόν τοϋ Απόλλωνος" ντζδ Κ. Κονροννιώτον. 310

(Ιερών οπωσδήποτε γραμμών. στρώματα σιδήρου ένεκα της κατιώσεως. Και επί

Είκ. 23. Ίεμάχιον εκ τοΟ προσώπου άνθρωπί- της κεφαλής εμποδίζει ή κατίωσις νά διακριθώσιν

νης μορφής έκλεπτοΟχαλ- αί λεπτομέρειαι. Δύο μικραι δπαΐ χρησιμεύουσι

κοΟ ελάσματος Ο 03 Χ προς παράστασιν των οφθαλμών ή ρις εξέχει δλί-

0 02. γον. Τό κρανίον χωρίζεται ολίγον άνωθεν τών

Έάν δεν εϊνε τυχαία ή οφθαλμών δια βαθείας γραμμής, φαίνεται δ' ώς νά

όμοιότης, παριστά μικρόν έ'ψερε το άγαλμάτιον κυλινδρικόν τινα πΐλον (πρβ.

ζώον και το έν είκ. 26 τά έλεφάντίνα έν ΒΟΗ 1893 π. IX). "Γψος σω-

άπεικονισθέν περίτμητον ζόμενον 0'223, πλ. κατά το στήθος 0-025, πάχ.

άργυρονν έλασμα εύρεθέν 0Ό1, υψ. κεφαλής 0 043, πάχ. κεφ. 0-023.
υπό Ρωμαίου νοτίως τοΟ Έφ' όσον ήδυνήθην νά εξετάσω, το άγαλμάτιον

Είκών 25. ναού (πρβ. 01γηιρί£ΐ IV, τοΟτο εϊνε το πρώτον γενόμενον γνωστόν άρχαΐον

Τεμάγιον εκ προσώπου. ΓΤ _ ηολ\ ^ ν

ΧΕΙ, Ιο\). σιοηρουν έργον.

Είκ. 27. Ομοίωμα πρωτογε- Ό ΒΚυηηβΓ (ΤθοΙιηοΙο^ΪΘ 4 σ. 337, 3) άπα-

νοΟς πτηνού έπί τετραγώνου βά- ριθμει ολίγα σιδηρά άγαλμάτια αμφιβόλου γνησιό-
σεως έχούσης τριγωνικά

ρ. . 26 τρήματα. Εϊνε τεθειμένον ΒΗΒ^.

Άργνροϋν ζφον. τριγωνΐκθϋ ποδοζ έ'-

χοντος μίαν όπήν. Πρβ. 01. IV, XIII,212,

Ύ\\β 3Γ§ϊνβ ΗβΓΒβ-

αηι II πίν. 77 και *-»Γτ ·

Β8Α XIII σ. 111 ΛΗΪ^''

είκ. 2 β εκ Σπάρτης

εύρεθένμετ'άγγείων ^^^^^^^^^■ΒΗΒΚ|Η|ΜΒ
τής μετά τά γεωμε- ^Ι^ΒΗΗΗΒ *

*\»„λ. ')7 : - < ■ τοικα πεοιοοου.

Άικων Ζ{. Λαλκονν πτηνον. ι '

1Αγαλμάτων εκ
Όίδήρου λίαν έφθαρμένον μορφής όλως πρω-
τογενούς είκ. 28 και 29.Το σώμα λίαν επί-
μηκες και στενΌν έχει σχήμα τετραγωνικώς
πεπλατυσμένης σανίδος, ώγκοΟτο δέ μόνον, !
ώς φαίνεται, ολίγον κατά την όσφύν.Τά σκέ-
λη, ών μόνον το άνώτερον μέρος σώζεται,
έχωρίζοντο άπό τών μηρών και κάτω, άλ-
λ' ή κακή διατήρησις δέν έπιτρέπει νά ανα-
γνώριση τις τάς λεπτομέρειας αύτών ώς και
τοΟ λοιποΟ σώματος. Οί βραχίονες ήσαν τε-
ταμένοι κα'ι εσχημάτιζον τόΗον καθέτως προς
το σώμα. Η κεφαλή εϊνε επίσης τετραγω-
νική, διαφαίνεται δ' ό'μως επί ταύτης τάσις
τις προς στρογγύλωσιν τών γωνιών, ζ':νι Μ$ίΪψΒεΙ
παχύτερα κατά πολΰ του σώματος, ίσο;ς Η&α ^Ηρ
δ ό'μως τούτο δέν εΐχεν οΰτω και /.ατά την Ην ~
αρχαιότητα, διότι εκ τής επιφανείας τοΟ ΗΒ!

δώματος φαίνεται ότι άπεσπάσθησαν πολλά £?«ώ, 2«. 2,5^ ^«τ,ον. Κ*ών 2.9.
loading ...