Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 315
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0168
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
315

Τη εν Βάσσαις άρχαωτερον ιερόν τον 'Απόλλωνος· νπό Κ. Κσνροννιώτον.

316

σμάτια ταύτα. Φαίνεται δ'ότι προς εΰκολωτέραν 0Ί8, άνω δέ καΐ κατά τά πλάγια ΰπάρχουσιν
και μάλλον πρόχειρον έκτέλεσιν των μικρών του- οπαί' το κάτω άκρον τεθραυσμένον. Β μήκ. 0"05,
των αφιερωμάτων και προς άποφυγήν της κατα- άνω ομοίως οπή. Γ μήκ. 0*11.
σκευής του δύσκολου κοιλώματος της κεφαλής τοΟ Προμετωπίδων κράνους (;) εϊκ. 35. Ίσ/υρον

κράνους περιωρίσΟησαν μόνον εις τήν άπλήν και έλασμα περίτμητον εις σχήμα τοΟ περ'ι τοΰς δφθαλ-
έπιπόλαιον ύπάδειξιν τών κυριωτέρωνμερών αύτοΟ.

Ευρέθησαν περί τά δεκαπέντε, έχει δε το μεν
μεγαλείτερον μήκος 0Ό65, τά δέ λοιπά κυμαίνον-
ται μεταξύ μήκ. 0 05 και 0Ό2. Πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων 'έγουσι ταύτα ανά μίαν ή δυο όπάς,
δι' ών άνηρτώντό που έν τώ ίερώ.

Ώς έκ του σχήματος αυτών φαίνεται, είνε κι-
νητα'ι παραγναθίδες κρανών και τά έπ'ι της εικόνος ΕΙκών 35_ χαχκοϋν προμετωπίδα κράνους;

34 παριστώμενα χαλκά. Είνε και ταΟτα έκ λε-

μούς μέχρι τής κορυφής της ρινός μέρους αν-
θρωπίνου προσώπου. Οί οφθαλμοί εικονίζονται
δι' έκτύπων γραμμών, .είνε δέ κατ' άρχαϊκόν
τρόπον πλαγίως τεθειμένοι και κλίνουσι προς
τά έ'σω. Αί οορύες είνε επίσης εκτυποι. Μήκ.
0Ί9, υψ. 0Ό7. Παρά τον κανθόν έκατέρου
τών οφθαλμών υπάρχει οπή τετραγωνική μήκ.
0Ό1, πλ. 0Ό04. Μικροί ήλοι σωζόμενοι εισέτι
έπι του άνω άκρου δεικνύουσιν ό'τι ήτά που προ-
σηλωμένον. Πρβ. το έν τώ Έθνικώ μουσείω ίζ
Αρκαδίας χαλκουν (άρ. εΰρ. 7643 8ίαΪ8 ΜΒ
σελ. 284. '

ΕΙκ. 36. Άσπίδια ομοίως έκ πολΰ λεπτού

ΕΙκων 34. Χαλκοί παραγνα&ίδες

πτου ελάσματος έσφυρηλατημένα. Ή 6περβολική Η

λεπτότης αύτών καθίστα άπίθανον ό'τι προήρχοντο ν '^ΙβΒΒ|

έκ πραγματικών κρανών, ίσως δ' ήσαν και ταύτα

μόνον ώς άναθήματα εϊργασμένα. Α εχει μήκ. ΕΙκών 36. Χαλκά άαπίδια.
loading ...