Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 323
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0172
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
323

Τό έν Βάσοαις άρχαιότερον ιερόν τον Απόλλωνος· νπδ Κ Κουρουνιώτου,

324

ΟΟΟ

της αύτής εικόνος ήτο ώς λαβή προσηρτημένη εις
φιάλην, ώ; φαίνεται έκ τοΟ σωζόμενου έτι βέρους
όμοιου δισκαρίου έπί τοΟ χείλους φιάλης έφθαρμέ-
νης(Η).^

Κοσμήματα. Δακτύλιος αργυρούς (εί κ. 44, 2,
διαμ. ϋ'025) άποτελούμενος έκ κρίκου ολίγω πα-
χύτερου οπίσω και πεπλατυσμένου κατά την σφεν-
δόνην, έφ'ής εϊνε έγγεγλυμμένον έντομον (μέλισ- ΕΙκών 45. Μολύβδινοι κρίκοι.

σα;). Έπι του αριστεροί) άκρου της σφενδόνης

εϊνε έμπεπηγμένον μικρόν τμήμα χρυσοΟ. Εύρέθη ραβδίου πεπλατυσμένου, ούτινος τά άκρα καταλή-
καί έτερος άργυροΟς δακτύλιος (είκ. 44,1) άποτε- γουσιν εις κεφαλάς οφεων. Ευρέθη και εν δ'μοιον
λούμενος εξ άπλοΟ κρίκου, έν ω εϊνε ομοίως έμ- χαλκοϋν ψέλιον (διαμ. 0Ό75).
πεπηγαένος χρυσός. Δύο χαλκά ένώτια (είκ. 46) άποτελούμενα έκ.

Εις ό'μοιος άργυροΰς δακτύλιος έχων παράστα-
σιν δύο άλεκτόρων και τεμάχιον χρυσοΟ, εύρέθη
έν Όλυμπία (Όίβ Βιοηζβη σελ. 187 άρ. 1190),
και έτερος έχων ομοίως τεμάχιον χρυσοΟ και πα-
ράστασιν ευρέθη έν Σπάρτη έν ταϊς άνασκαφαΐς
τοΟ Μενελαείου καί έδημοσιεύθη έν Β8Α XV σελ.

ΕΙκών 46. Άργυρα κοσμήματα.

συρματίου 'κεκαμμένου εις είδος κρίκου κα'ι
άπολήγοντος εκατέρωθεν εις έλικα (υψ.Ο 02ο,.
πλ. 0 03). Πρβ. Β8Α XIII σ.116, είκ. 6ϊ).

Ολίγοι μολύβδινοι ακτινωτοί κρίκοι (.στέ-
φανοι) είκ. 45, όμοιοι προς τους έν μεγάλη πο-

Είκών 44. ΆβγνροΧ δακτύλιο, σ^τι εύρεθέντας έν Σπάρτη XV σ. 134

και βρατία Μιιββητη ΟαίαΙο@ηβ σελ. 307).
142 είκ. 12. Όμοιος δ'αργυρούς δακτύλιος εχων ΠερΊ τά είκοσι μικρά αναθηματικά χαλκά δια-

τεμάχιον χρυσοΟ και έπι της σφενδόνης κεχαρα- δήματα (είκ. 47) έκ λεπτών ταινιών πλάτ. μέχρι
γμένην την έπιγραφήν ΚΑΛΑ κείται έν τω 'Εθνικώ 0Ό2, μήκ. μέχρι 0Ί1. Φέρουσι δι' έκτύπων στι-
μουσείω (άρ. 13665), προέρχεται δ' έκ Σουδενών γμών κοσμηματικά σχήματα γεωμετρικά, ούχ'ι τό-
καΐ εύρέθη πιθανώτατα έν τώ ίερώ τών Λουσών.

Ελεΐράντινον κυλινδρικον ολίγον παχύ κομβίον
εικ. 44, 3, οιαμ. 0-02) έχον τρήμα διαμπερές.
Έπί της μιας έπίφανείας εϊνε έγγεγλυμμένη άτε-
λεστάτη μορφή έν σχήματι άρχαϊκωτάτω δρο-
μέως, έπι δέ της ετέρας μικρόν ζώον. Κατά τήν πε-
ρΐφέρειαν εϊνε κεχαραγμένη διπλή γραμμή. Πρβ.
Τϊιβ Ατα-ίνβ Ηβναβπηι πίν. ΟΧΧΧΙΧ και 01γιη-

ρί& IV άρ. 1193. ΕΙκών 47. 'Λναϋηματικά χαλκά διαδήματα.

Χαλκοί δακτύλιοι ές" άπλών κρίκων ευρέθησαν

ολίγοι. Εύρέθη προς τούτοις καί εις μολύβδινος σον κανονικά. 'Έχουσι μίαν όπήν καθ' έκάτερον·

δακτυλιοειδής κρίκος (διαμ. 0Ό25, είκ. 45). άκρον. Καθ' δμοιον τρόπον κεκοσμημένα χαλκοί

Άργνρονν ψέλιον (είκ. 46, διαμ. 0Ό65) έκ διαδήματα φυσικοΟ μεγέθους εύρέθησαν έν Όλυμ-
loading ...