Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 333
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3.33

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπδ Ά. Σ. Άρβανιτοπούλλου.

334

• .>■>·>' -,.

ΪΓ'· -"

[Άγαθηι τύνηι']

,,.^'-.' ."·. » [Στρατηγοϋντος των Θεσσαλών]

Πρ;]ω[τέου τοΰ Μονίμου(;), ίππαρχοΰντος δέ]
Ι1]ολλεου τ[ου όίϊνος, γραμματεύοντος τών]

συνέδρων [Ί.....(του δεινός) Λαρισαί(;)-

ο]υ, ταραντιν[αρχοΟντος δεινός
δ το]0 Πτολεμαί[ου (ε^ίκόν),

κληρωθέντων τ[ών γραμματέων δεΐνος
Ύ'/λ\/\ '' ' ι' ''' ''-4 " τοΟ Φιλοκράτους [καί δεΐνος

, .', ./ »' ;·.' , ί'ΐ ' ·» \ τ°ΰ Σίμμου Κιεριέω[ν μηνός Κείνος όεϊνί

. // ' ,4' ■'/·; Λ , ■ ,_ . . καί δεκάτη:

10 Έπειδη Αριστοκλής Άρ[ιστοκλέους Λα-
ρισαίος και έν άλλοις μέ[ν τάς άφ'αύτοΟ πα-
ρ]είσχηται χρείας καί καθ' ίδ[ίαν (ύπό)σ-
χεσιν κοί κατά κοινόν Θεσσαλ[οΐς σπου-
δής καΐ φιλοτιμίας ούθέν ένλέ[λειπτ«ν
15 και έν τώι καθ' έαυτόν δε έπιτηδ[εύ-
ματι αναστρέφεται επιεικώς καΐ συ[νεκ-
τικώς έν τοις κριτηρίοις, τηρών άμα τη[ν
ένχειριζομένην έαυτώι πίστιν όσίως
καί δικαίως· και υετά ταϋτα παρακλη-
20 θείς ύπό τε των κοινών αρχόντων καί τ[ών
νψ^^' συνέδρων έπέδωκεν έαυτόν επί τ [ε

τάς δίκας τάς τεθείσας κατά τό σύμβ[ό-
λον τό κείμενον Θεσσαλ[ο]ΐς πρός Περρα[ι-
'.,' βούς' καΐ εΐπόντος κρίσεις περί των έκ το[ΰ

, ,···, , ■ !|·'.'ίΊ." Ί ' 1 25 έθνους μετά τών συμπαρακληθέντων
'.Ι4* ν»,/··»·/ ·;'··* ΐ' ?.Γ»' ν ' 1 ' Ι' '1 ' ι % / ν ~ > '

'Υ\ ί *' \' * '·'' '■}■ »'··; . . , ι,·-'--''ί'! I μετα πάσης φιλοτιμίας και τούτο εποιη-

, ' "^Λ^ν «, 1 «ΜΜ^ν^*,' , , ·,>'·':' '·,'·■'■'' σεν δωρεάν" ΐνα ουν καί οί Θεσσαλοί φαίνων-

^ ■γ*\ψ/ζ* " ' , () ·· ,. ,/?/·; :·ψ&' ται μνημονευοντες των χρήσιμων «ν-

"^'^' \>Ή*^< ; ' δρων τώι έ'θνει γενομένων έδοξε τοϊς Θεσσα-

. .'· ι · / «ν 30 >]οΐ? έπαινέσαι τε Άριστοκλην Άριστοκλέ-

......«·»'1 ' ,#ν ' ' · 7 '■'·%'''■* ους Λαρ]ισαΐον επί τίίι προς τό έθνος έχτε-

νείαι και στεφανώσαι α]ϋτόν θα[λ]λ[ο]υ [σ]τ[ε-

Εικών 1. (εκ της δπιαϋίον όψεως εκτνπον). Ψήφισμα τον κοινού τών Θεσσαλών. φάνωι κτλ ]

του αύτοκράτορος Αύγουστου, καθίστα πιθανώτα- λογεΐτο μάλλον ασφαλώς, αν έσωζετο το όνομα
τον καί το σχήμα τών γραμμάτων και μάλιστα το του στρατηγού, έξ ο δ μόνον μέρος του Ω έν στ. 1
γεγονός ότι οί έν τη επιγραφή ταύτη ώς εϋ·νος έμ- διετηρήθη' εκ τούτου δυνάμεθα να είκάσωμεν, άλ-
φανιζόμενοι Περραιβοι δεν ήσαν πλέον αυτοτελείς λ' ουχί μετά πιθανάτητος, λαμβάνοντες ΰπ' οψιν
άπό του 31 π. Χρ., ώς συγχωνευθέντες τω κοινώ δτι οί στίχοι εχουσι περί τά 26 γράμματα και 6τε
τών Θεσσαλών αύτώ 1. Τό ψήφισμα θά έχρονο- τό τυιτικόν τοΟ ψηφίσματος συμ-ληρουται καλώς

προς τά σωθέντα γράμματα, ότι λανθάνει εκεί τό

1 Τοϋτο ουμπεραίνεται, χαίπερ ουχί ασφαλώς, ε/.^ της Ιλλείψεως όνομα τοΟ στρατηγού Πρ]ω[τέθν ή 0£Ο(5ΐώ[ρθΐ;
το3 έθνους τών Περραιβών άπό τοΰ παρά Πανσαν. Ι' 8, 3 χαταλο- . ς,^ , ^,^-. „

γου τών παρζ τοΟ αύτοκράτορος Αυγούστου λαβοντων τό δικαίωμα I ~· ?·/'

ψτ(φου είς τό άμφιχτυονιχάν συνέδριον λαών πρό. Οβνΐιατά Κίρ, Ψηφίσματα του κοινού τών Θεσσαλών γινώσκο-

ΤΙΐβ8Κ3ΐΪ8θ1ΐ6 δΙυάίβΠ 1Ί2 χε.· προ'σθες πρός παραδολήν Στράβ.

Θ' 442, 22 καί ΙΟ IX 2 σελ. XXII. Ασφαλεστέρα άπόδειξις είναι ό καί έπιγραφαί μετ' επωνύμων τών στρατηγών υοϋ χοινοϋ τών βεσσα-

Πτολεμάϊος καί αί έπί Περραιβικοϋ εδάφους εΰρεΟεΐσαι άπελευθερωτι- λών, ουχί πλέον τών Περραιδών, καί μετά μηνολογίου τών πρώτων.

ϊ V I ·
loading ...