Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 345
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0183
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
34ο

Θεσσαλικοί έπιγραψαί νπο ^Α. Σ. 'Αρβανιτοπούλλον.

346

9&>

εϊς το συμπέρασμα 8τι Ό έλληνικώτερον
ονομασθείς Κόινκτος Τίτου 1 έπηνέθη ώς
μή εγκαταλιπών τήν πάλιν (στίχ. 6),
ί^' V , «·..;···>/ . / . ' *;|\( άλλα μετάσχων πάντων των δεινών το Ο

πολέμου (στ.7-11), και ταύτα, έν ω ή
πόλις έγκατελείφθη, ή έ'παθέ τι ύπΌ των
5 τηβεννοφορούντων (στ.4-5), και άλλως
έκινδύνευσε, διατελούσα και προ αύτοΟ
;'"·■(■ 'Τ^Υ-'Ί ήδη έν πτωχία έκ των συμφορών προ-

" " * \! ··.<·. '■■'", '> 'Ί ' γενεστέρου πολυετούς πολέμου (σχίγ.

2-4).

ΎπΌ τοιαύτας συνθήκας ευρέθη πολ-
1" λάκις ή Λάρισα, μάλιστα κατά τοϋς
) ι' ' ' ' ( ' '*/-''/*· προς τούςΤωμαίους πολέμου·: τών Μα-

ν , 'Λ'^ ; " ■' ■ '/'- ' ίί4' /·,' κεοόνων' και το σχήμα των γραμμάτων

υπαγορεύει νά πιστεύσωμεν οτι πρό-
κειται περ'ι των Μακεδόνικων πολέμων
<·;< '-. . ?.:·"'. ''·,,,/' / ; '-'Ά 15 τή? Γ'-Β' π. Χρ. έκατονταετηρίδος,

.-', ·. ·· ■ ■■·' '·■ . . * · ιί·^ ' ι *" "/',\ °ύχΙ δέ περί των εμφυλίων τοΟ Και'-

'}"»'! ' ϊ ' ," ' > ς·>· < ' σαρος και Πομπηίου της Α'π.Χρ. έκα-

';■;■'·./ ■·' ·"■'€.'';',/'' ;.'"' ^ι**^· \τ'-·■ ·1·" τονταετηρίδος.

-ί'·'%.'- .. Σπουδαίαν τότε πολιορκίαν της Λα-

Εικών 3 (εκ της δπισϋίον όψεως εκτνπον). ρίσης εύρίσκ,Ομεν τω 171 π.Χο , οπότε

Ψήφ,ομα τον δήμον των Λασίων (τον 191 π. Χρ.). . >Ατίλΐ0ς διετάχθη νά χατα-

«.....τϋς πόλε]ωςκ[αΙ λάβ"(] τήν πάλιν< '° Πε?^ς

τ<ίν άγρω]ν άρουμένων ί[κισ. Τ^η κύριος της πρωτευούσης ταύτης της θεσσα-

τα δια τον πο]λυετη πόλεμον και κιν- λίας (Σϊν. 42, 47). Οί θεσσαλαι έφρόνουν μεν τότε

δυνευ]ούσης τή"ς πόλεως, κατ[α- τά τοΟ Περσέως, άλλά κατ' έξαναγκασμ'ον τά πολ-

5 λειφθείσης] υπό τών τηβεννοφορο[ύ- λά [Ιίν. 42, 53. 45,34. Πολύ β. 30,7).Άλλ' εις

ντων, αύτο]ς ουκ ένκατέλιπεν, άλλά τήν περίπτωσιν ταύτην δεν συμβιβάζονται τά εν

πάντων με]τέ<*χε των έν τφ πο- ^ ψη?Ι'συ.ατ[: §[οτι το άποτέλεσμα της έπι/ειρή-

λέμωι, μηδέν 8]εΐν[ό]ν ποιούμενος τη[ν σ£ως τα,/ης ^ τ£ ΆτΐΛίου και αυτού τοα'ύπά-

κατ' αύτον σπΙουδΓηνΙ καΐ κακοπαθίαν γ- α ' \Γ · 1 < > - " ϊ< < ~

-1 1 -1 ' του Λικινιου Ινρασσου κατα το αυτο ετος οεν υπηρ-

10 ενοΐλένηε ύέ άίσφαλε'ιας έπΐ [τοις] κ[α- ^ , , », < ·Ό * / γ · Λ9 κκ\

-1 Τ 1 ^ 1 ςεν ευτυ/ες οια τους Ρωμαίους (Ζ^. 44, 5ο).

κοϊς, άντο]γη τη α[ε]γ[ι]στη· [ε]όο- Π „ , , . „ ,, ζ,^ « ν , ,

. , , 1 ϋως λοιπόν οι Λαρισαίοι θα εςεοιοον τιμητικον ψη-
ζεν τώι ογίμωΐΐ Λαρισαίων έπαινε- 1 \ ν

„ φισμα υπερ Ρωμαίου συντελεσαντος, ινα μη κα-

σαι τε Κ]θινκτον Τίτου Ροψαι- ' Γ ) ' ( " ;Γ 1

ον, ί, έ]χων εύνοί[ας *ι«]τΛ.Ι ταλγ1?θ^ π'6λΐζ ύπ° των Ρω^'ων, αφ ου και

15 προς τον] δη>[ον καΐ την] πόλι[ν δυσχερώς ύπέφερον τον Περσέα και ό τιμώ-

ήμ.ων καΐ δε]δόσθαι αύτώ [τε] κ[α]1 [τ]οϊ[ς ^ Ά™ ψ'^', προδότης της έαυτοΟ πα-

έκγόνοις α]ύτοΟ ποοξενίαν, έπιγ[α- τριοος, ..

μίαν, γης έ'ν]κτη[σιν, ά]τέλε[ιαν,άσ]υ[λι- , , , . „. , .

1 ·* . . 7 Ομοίως περ:που ονομάζονται οι Μετελλοι εν ττ) χατωτερ(υ

[αν καΐ έν πολέΐΛωι και έν είρηνηι κτλ ]»

ΰπ'άριβ. 22 έπιγραφί), ό έν τί] ΰπ'άριθ. 5 στ. Ι8' χαί έν 10 IX2
650 φέρεται Ιούλιος πατρός Γαΐον και αλλα όμοια πολλά.

Τ, , -, „ , , -. οι ,' ' " ι 2 Τα του ψηϊίσοιατος γεγονότα θα ήομοττον κι! εις τήν Κοεμαατήν

α ασοαλη ταΰτα και καίρια λαοοντες υπ οψιν, ., , ΟΠΠ Υ 8. , , . , .

' Γ - Τ Λαριοαν οιοτι αυτή ο^εστη τω ΖΙΙΙ) 71. Λρ. οειντ,ν πολιορζιαν υιτο

ϊ^ωρήσαμεν δΐά τών λοιπών ΐ^νών της επιγραφής τοΟ Λευκίου 'Λπουστίου Φούλλωνος, ώς φρονούσα τά τοϋ Φιλίππου.
loading ...