Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 349
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0185
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
349

Θεσσαλικοί έπιγραφαΐ- υπό "Α. Σ. ''Αρβανιτοπονλλον.

350

έκτήθη ή ασφάλεια της πόλεως. Πόνος και κακο-
παΜα αναφέρεται και έν 1(3 IX2 519.

4

Στήλη μαρμάρου ολίγον ύπομέλανος, άνω και
άριστερά μόνον ακέραιος, άπεσχισμένη δέ το πλεί-
στον δεξιά, έ'νθα διατηρείται ίχνος της πλαγίας δ
έδρας, φαινόμενον μεν, άλλ' όν άβέβαιον' ουδέ το
όλικόν άρα πλάτος της στήλης δύναται νά καθορι-
σθή ακριβώς. "Ανω λήγει άπλώς οριζοντίως εις
προέχον μέτωπον, χωριζόμενον δια βαθείας όριζον-
τιου χαραγής εις ουο άνισα τμήματα επι του ανω-
τέρου τούτων διακρίνονται χαράγματά τινα ξένα.
—Τψ. 0-79, πλάτ 0-495," παχ. 0-19.

Ή επιφάνεια έμπροσθεν έχει άπολεπισθή πολ-
λαχοΟ και ήτο πλήρης άσβέστου.

Εύρέθη* μετά τών ύπ άριθ. 1 και 7 και μετε- 15
κομίσθη μετ' αύτών εις το Μουσεΐον Βόλου (άριθ.
Εΰρετ. Τ 537).

ΤπΌ τό γεϊσον υπάρχει κενόν διάστημα ύψους
0*068 ήπίως προέχον έν είδει κορωνίδος, ώς επί
τίνων στηλών τών Παγασών, χωριζόμενον δι' ορι-
ζοντίου γραμμής άπό της λοιπής άντηρίδος' έπϊ
ταύτης άφείθη άγραφον διάστημα ύψους 0Ό51.
Ή τοιαύτη κατασκευή ΰποδηλοΐ ό'τι ένταΟθα ύπήρ-
χον γραπτά δια βαφών κοσμήματα έξαφανισθέντα.

Ή επιγραφή έχαράχθη άβαθώς και επιμελώς"
ύψ. τών γραμμ. 0-016-0 024, διάστιχ. 0-008.
(Εϊκών 4):

Ίί επιγραφή είναι άγωνιστική, άναγράφουσα
κατάλογον νικητών ταυροθηρίας, ήτοι τών τεθη-
ρακότων τον ταΰρον, έν θεσσαλική διαλέκτω- του
αύτοΟ τύπου εχομεν ήδη δύο (16 ΙΧ2535.536)'
διότι και έπί γενικωτέρων άγωνιστικών επιγραφών
της Λαρίσης αναγράφονται και οί νικηται ταυρο-
θηρίας (528. 531-534. 537), ίσως διαφορώτεράν
πως ούτοι διεξάγοντες το άγώνισμα' άλλως δεν
ερμηνεύεται ή τινών ώς άνω ιδιαιτέρα άναγραφή.

Ή έν τη έπιχωρίω διαλέκτω εις ίκανώς ύστε-
ρους χρόνους και ή ιδιαιτέρα άναγραφή τών νικη-
τών ταυροθηρίας, καθίστα πιθανήν την ύποψίαν
τοΟ ό'τι το άγώνισμα έτελεΐτο κατά τινα ιδιάζοντα,
άρχαϊκόν, πατροπαράδοτον τρόπον. Ότι ήτο τά
μάλιστα παλαιον και εύάρεστον τό άγώνισμα τού-
το, δηλοΟσιν αί τοιχογραφίαι τών άνακτόρων της

' . » ' Ψ.-. V ,- (· ·.■ ■ -.· -> .

" ' Λ· ·■"'- \ {\^"'

Εϊκών 4 (εκ της όπισ&ίου όψεως εκτνπον) .
Διαλεκτική αγωνιστική επιγραφή Λαρίσης.

Λει]τ[ορεύοντο; Έπ]ινίκοι Παυσα[ν,αίοΐ'
οί τό[ν τα]ΰρον πε<ρειρα*ο[\ιτες:Ά[λέ]ξα[ν]δρος

Κλεο[ύνειος,"Αστ«[ρ]χος

Φρυνιο[ΰνειο;,

5

Χαρίλαος

Χαριλ[άε·.ος,Έρμόδουρος

Σιμο[ύνειος.Λ]ειτορεύοντος Ραδίοι

Το[. . . ίοι:Κράτιππος

Δαι/.οφί[λειος,Άσκ,λαπιάδας

Άρτ[ . . . ιος,

10

Πετθαλος

Άστοκ[λεαιος,' Εβ|Λ0δουρος

Σΐ(Λθ[ύνειος.Λειτορεύοντος Πανδό[κ.οι 'Ραδιείοι:ΆστοΛράτεις

Δχ[Λθ[φίλειος,Άντιγενείδας

[· ■ .ιος,

15

Άστοκράτης

Δα[([λοφίλε)ιος,Ι1υρρα[ΐ]ος

Δαμ.ο[φί>ειος.Λειτο]ρεύοντος Λυο[..

. (οι;). . . ίοι:Άστοκ]ράτεις

[Δα([Λοφίλε;)ιος.......ς

Μ[. . .ιος.

ΚνωσοΟ, τών Μυκηνών και της Τίρυνθος, τά χρυσά
ποτήρια τοΟ ΒαφειοΟ και άλλα τών χρόνων εκεί-
loading ...