Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 355
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0188
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
facsimile
355 Θεσσαλικοί έπιγραφαν νπδ Α. Σ. Άρβανιτοπούλλου. 356

απελεύθερος τοΰ αύτοκράτορος Αύγουστου, κατά
τήν άπο τούτου άρξαμένην συνήθειαν του νά λαμ
βάνωσιν οί αυτοκράτορες έξ Ελλάδος και Ανατο-
λής απελεύθερους, ώς διοικητάς ιδιωτικών αύτών
υποθέσεων, ανατιθεμένων αύτοΐς ενίοτε καί δημο-
σίων ύπουργημάτων, άνέϋηκε τήν περιουσίαν αύ-
τοΰ ώς ευσεβής απελεύθερος (πρβ. Σπνρ. Βάσην,
"Ρωμαίων Πολιτεία σελ. 632. 634 κέ.) εις τον αυ-
τοκράτορα Αύ'γουστον και τους νομίμους αύτοΟ
διαδόχους.

Επέχει άρα τόπον αναθήματος ή επιγραφή, ώς
εις θεον ευλόγως, άφ'οδ δντως 6 Αυτοκράτωρ έτι·
μα.το ώς θεός, καίτοι αληθώς έν ύστερωτέροις χρό-
νοις έγίνετο μάλιστα τουτο' άλλ'έπένει άμα και
τόπον διαϋήκης έκ της αφιερωτικής εκφράσεως
τοΟ στίχ. 11-12. Διά τον. επίσημο ν τοΰτον χαρα-
κτήρα αύτής φαίνεται ότι είχεν άρμοσθή ή έπϊ του
τάφου τοΟ Άπολλοφάνους, ή μάλλον έν έπιφανεΐ
ίεροΰ τίνος της Λαρίσης' άκριβώς τοιαύτην άρμο-
γήν δεικνύει ή εξεργασία του* λίθου αύτοΰ πυραμι-
δοειδώς, ώς περιεγράφη έν άρχη άνωτέριο.

Η δε άνατεθεΐσα ούτω περιουσία τοΟ Άπολλο-
φάνους συνέκειτο εις κτήμά τι καλούμενον Φεραϊκή
έν στίχ. 19 (καθ' ύπονόησιν του κτήσις στίχ. 12),
διότι εκείτο κατά τήν πεδιάδα των Φερών- και σή-
μερον καλούνται αί άγροτικαι εκτάσεις έκ τών πα-

ΕΙκών 5 (φωτογραφία έκ τον λίΰον). 'Άνά&εσις (ώς δια&ήκη ;) ,. . , , „ ™ ,

απελεν&ίρον τον Σεβαοτον εκ Λαρίοης (4-14 μ. Χρ). ρακειμενων μεγαλοπολεων Ααρ(ι)σινα, Ιρικκαλινα,

. , τ Γ, 17 η Καοδιτσιώτικα, Φαοσαλινά (νωοάοια) κττ.

Δυτ]οκρ[ατορ!, Και]σαρι * , ν λ, γ τ ι

θ]εω.„ θεοΟ [υίώι, Σ]εβαστω Στι>-· "Ομοίως προσαγορεύεται ό Αύγου-

καΐ Τιβέοίώ Καίβαρν καί Γε[ρ- στο> Καίσαρ β έπιγραφή της Ύπατης (ΙΟ IX2

(Αανιχ.ωι Κκίσκρι· καί 40)· νομίζομεν ότι και το έν έπιγραφή της Τρίκ-

5 Δοούσωι ΚαίσαοΓ Γάιος Ί[ού- κης (306) κείμενον

λιος, Σεβαστού Καίσα- Θ ΙΖ Ο Υ Υ I

ρος απελεύθερος, Απο[λ- δύναται νά συμπληρωθη έπίσης αντοκράτορι 1\αί-

λ]οφάνης, ό επί τών κλ[νι- ααρι $εφ\ #εο{} νί\φ Σεβαστώ κτλ.- συχνότερον

ρίονοιιιών, β,ροντιστηίς « \ / - < ~ ν~

γ ' τ' "«·. ομως παραλείπεται ή προσωνυμία του ζώντος ως

10 τ]ε ώ[ν], τάς του [Σ]εβασ- Ί^εοΰ

τοΰ χ[ρ!ίας [άνέθγ)]κεν [ί- V / Ο Λ' Ή Λ 'ί " >

'' , , , ,, . 2/τιχ. ο-41.— π κατα ταςιν ούτως αναγοαφη

εραν [κ]τΫ)σιν, και τα εν α[υ- - 5> ϊ>ι λ , λ , , ,

_ , , ο . τών οιαόόγων τοΟ Αύγουστου οεικνύει ότι ή επι-

τν) σώματα και ορει*.- 1 '

ματα »\ , αλλα |«[ι- Τ?α?ή έγράφη μεταξύ 4 μ. Χρ.-14 μ. Χρ.· διότι

15 πλα καί τά προσό[ν- '° Τιβέριος, ό Γερμανικός και ό ΔροΟσος άναφέρον-

τα πάντα τω τε άγρώ, τα1 ώς Καίσαρες- άλλ' ό Γερμανικός είσεποιήθη

καί τάλλα πάντα, τά ο[ν- ύπό τοΰ Ιιβερίου κατ' άπαίτησιν τοΰ Αυγούστου

τα εσόμιενά τε της τφ 4 μ. Χρ. Ο ύτω Ζΐροϋσος ένταΰθα δεν είναι ό

Φεραϊκης. Κλαύδιος Νέρων, νεώτερος αδελφός τοΰ ϊιβερίου,
loading ...