Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 355
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0188
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
355 Θεσσαλικοί έπιγραφαν νπδ Α. Σ. Άρβανιτοπούλλου. 356

απελεύθερος τοΰ αύτοκράτορος Αύγουστου, κατά
τήν άπο τούτου άρξαμένην συνήθειαν του νά λαμ
βάνωσιν οί αυτοκράτορες έξ Ελλάδος και Ανατο-
λής απελεύθερους, ώς διοικητάς ιδιωτικών αύτών
υποθέσεων, ανατιθεμένων αύτοΐς ενίοτε καί δημο-
σίων ύπουργημάτων, άνέϋηκε τήν περιουσίαν αύ-
τοΰ ώς ευσεβής απελεύθερος (πρβ. Σπνρ. Βάσην,
"Ρωμαίων Πολιτεία σελ. 632. 634 κέ.) εις τον αυ-
τοκράτορα Αύ'γουστον και τους νομίμους αύτοΟ
διαδόχους.

Επέχει άρα τόπον αναθήματος ή επιγραφή, ώς
εις θεον ευλόγως, άφ'οδ δντως 6 Αυτοκράτωρ έτι·
μα.το ώς θεός, καίτοι αληθώς έν ύστερωτέροις χρό-
νοις έγίνετο μάλιστα τουτο' άλλ'έπένει άμα και
τόπον διαϋήκης έκ της αφιερωτικής εκφράσεως
τοΟ στίχ. 11-12. Διά τον. επίσημο ν τοΰτον χαρα-
κτήρα αύτής φαίνεται ότι είχεν άρμοσθή ή έπϊ του
τάφου τοΟ Άπολλοφάνους, ή μάλλον έν έπιφανεΐ
ίεροΰ τίνος της Λαρίσης' άκριβώς τοιαύτην άρμο-
γήν δεικνύει ή εξεργασία του* λίθου αύτοΰ πυραμι-
δοειδώς, ώς περιεγράφη έν άρχη άνωτέριο.

Η δε άνατεθεΐσα ούτω περιουσία τοΟ Άπολλο-
φάνους συνέκειτο εις κτήμά τι καλούμενον Φεραϊκή
έν στίχ. 19 (καθ' ύπονόησιν του κτήσις στίχ. 12),
διότι εκείτο κατά τήν πεδιάδα των Φερών- και σή-
μερον καλούνται αί άγροτικαι εκτάσεις έκ τών πα-

ΕΙκών 5 (φωτογραφία έκ τον λίΰον). 'Άνά&εσις (ώς δια&ήκη ;) ,. . , , „ ™ ,

απελεν&ίρον τον Σεβαοτον εκ Λαρίοης (4-14 μ. Χρ). ρακειμενων μεγαλοπολεων Ααρ(ι)σινα, Ιρικκαλινα,

. , τ Γ, 17 η Καοδιτσιώτικα, Φαοσαλινά (νωοάοια) κττ.

Δυτ]οκρ[ατορ!, Και]σαρι * , ν λ, γ τ ι

θ]εω.„ θεοΟ [υίώι, Σ]εβαστω Στι>-· "Ομοίως προσαγορεύεται ό Αύγου-

καΐ Τιβέοίώ Καίβαρν καί Γε[ρ- στο> Καίσαρ β έπιγραφή της Ύπατης (ΙΟ IX2

(Αανιχ.ωι Κκίσκρι· καί 40)· νομίζομεν ότι και το έν έπιγραφή της Τρίκ-

5 Δοούσωι ΚαίσαοΓ Γάιος Ί[ού- κης (306) κείμενον

λιος, Σεβαστού Καίσα- Θ ΙΖ Ο Υ Υ I

ρος απελεύθερος, Απο[λ- δύναται νά συμπληρωθη έπίσης αντοκράτορι 1\αί-

λ]οφάνης, ό επί τών κλ[νι- ααρι $εφ\ #εο{} νί\φ Σεβαστώ κτλ.- συχνότερον

ρίονοιιιών, β,ροντιστηίς « \ / - < ~ ν~

γ ' τ' "«·. ομως παραλείπεται ή προσωνυμία του ζώντος ως

10 τ]ε ώ[ν], τάς του [Σ]εβασ- Ί^εοΰ

τοΰ χ[ρ!ίας [άνέθγ)]κεν [ί- V / Ο Λ' Ή Λ 'ί " >

'' , , , ,, . 2/τιχ. ο-41.— π κατα ταςιν ούτως αναγοαφη

εραν [κ]τΫ)σιν, και τα εν α[υ- - 5> ϊ>ι λ , λ , , ,

_ , , ο . τών οιαόόγων τοΟ Αύγουστου οεικνύει ότι ή επι-

τν) σώματα και ορει*.- 1 '

ματα »\ , αλλα |«[ι- Τ?α?ή έγράφη μεταξύ 4 μ. Χρ.-14 μ. Χρ.· διότι

15 πλα καί τά προσό[ν- '° Τιβέριος, ό Γερμανικός και ό ΔροΟσος άναφέρον-

τα πάντα τω τε άγρώ, τα1 ώς Καίσαρες- άλλ' ό Γερμανικός είσεποιήθη

καί τάλλα πάντα, τά ο[ν- ύπό τοΰ Ιιβερίου κατ' άπαίτησιν τοΰ Αυγούστου

τα εσόμιενά τε της τφ 4 μ. Χρ. Ο ύτω Ζΐροϋσος ένταΰθα δεν είναι ό

Φεραϊκης. Κλαύδιος Νέρων, νεώτερος αδελφός τοΰ ϊιβερίου,
loading ...