Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 361
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0191
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
361

Θεσοαλικαι έπιγραφαί' υπό Α Σ. Άρβαναοπούλλου.

362

ποΛλα ιοια αοοτρα, μηνάνε αΛωνιστικας, εργα- ^,·^.
λεία κηπουρικά και ποικίλα άλλα αντικείμενα και ·.

οικίσκους ΙκασταχοΟ προ; διαφύλαξιν αυτών, οιοτι , .,^ΐ / , 1

οί γεωργοί έκτος τοϋ άροτρου ώς έπϊ το πολυ, και |ν ν<.^';\|'

οί θερισταί έκτος τοΟ ορεπάνου, ουδέν γ ελάχιστα ^ ί,'Χ*-!$Γ

έχουσι' ταΟτα βεβαίως είναι τά έν τη επιγραφή >.Γ.>;·':7«Κ.νϊί

προσόντα τω άγρω λεγόμενα. ||

ψ

Μ.

10

Τέλος ονομάζει Ό Άπολλοφάνης και τα/1λα πάντα
τά όντα έσόμενά τε. Διά τούτων νοοΟνται πιθανώς
οί τυ^ον διατηρούμενοι σήμερον έν τώ κτηματι καρ-
ποί προς σποοάν, έτι δέ τά εισοδήματα του έτους
και τοΟ επομένου, ήτοι προϊόντα τών αγρών, άμνοί,
έρίΦΟί και μόσχοι μέλλοντες νά γεννηθώσιν έν τώ
μεταξύ. Και σήμερον πωλουμένων ή ένοικιαζομέ-
ν ων κτημάτων πρωτίστη μέριμνα λαμβάνεται έν

τοις συμβολαίοις προς καθορισμόν του εις τίνα καΐ Κκών 6 βχ τής 6πιο#ίου 3ψεως ίκτύπου).

κατά πίσην άναλογίαν θά άνήκωσΐ, τώ ιδιοκτήτη Απελευθερωτική επιγραφή Λαρίσης.

ή τώ ενοικιαστή ή άγοραστη, και ύπό τίνας δρους,

τά έν τώ μεταξύ προϊόντα του έτους. Περί τούτων Ταυ.ιευοντος της

, ι . ' λ -> -. ν „ , πόλεως την δευτέ-

προυνοησε και ο ΛπολΛοφανης, έμπειρος ων, προς '

, ν , ρ , , ' . ' , ραν έξάαηνον Πυλά-

αποουγην αμοισοητησεων ποος του; γεωργούς και V „, ,

', 1 ΓΤ , ' . ' ' ' ' ' 1 " ίου του Μανίου έν

ποιμένας του κτήματος αύτοΟ. _ <Τ, „ ,

' 1 Ο στρατηγώ Ρωυ&ριω

•γ Ιίολυκρίτω τό δεύτε-
ρον όνο|Αατισ|Λ0ς

Στήλη μαρμάρου ολίγον ύπομέλανος, άνω μέν τβν άπηλευθερο^έ-

έλάχιστα, κάτω δέ ίκανώς άποκεκομμένη- άνω- νον £π' αύτοϋ κ[αΙ δε-

τάτω διετηρήθη μέρος του άπλού προέχοντος άε- 10 δωκότον τη π[όλει

τώματος' έμπροσθεν και όπισθεν ή στήλη είναι τά της άπελε[υθερώ·

πλήρης άσβέστου. — "Τψ. ίΙ'463, πλάτ 0 396, σε[ως δηνάρι]α [κβ<':
πάχ. 0-095.

Εύρέθη μετά τών ύπ' άριθ. 1 και 4 και ετέθη στός έξ επιγραφής της Υπάτης (19) ώς τό πρώτον

εν τή αρχαιολογική Συλλογή Λαρίσης, ένθα νΟν άρξας, ετι δέ Φλάβιος (ούχί Φλάκκος) Πολνκριτος

ευρίσκεται ύπ' άριθ. Εύρετ. 470. έξ επιγραφής της Κραννώνος ίσως (256) ώς τό

Ή επιγραφή έχαράχθη μετρίως βαθέως και ούχί δεύτερον άρξας' άν εν ταΐς δυσί ταύταις έπιγρα-

έπιμελώς' ύψ. γραμμ. 0Ό15-0Ό29, διάστιχον φαΐς πρόκειται περί ενός στρατηγοΟ, είναι άβέ-

0Ό05-0Ό12. (Είκών 6/. βαιον, δυνατόν όμως.

Έκ τών άνορθογραφιών του χαράκτου δυνάμεθα Άλλ' έπι της περί ής ό λόγος επιγραφής φέρεται

νά εικάσωμεν ότι τότε ή προφορά του Ο και Ω ήτο 'Ρονβριος Πολύκριτος, όστις δέν δύναται βεβαίως

άδιάφορος, άλλα αί δίφθογγοι ΟΥ και ΕΙ προεφέ- να είναι ό αυτός τώ έν τή επιγραφή της Κραννώνος,

ροντο όντως διφθάγγως, τό δέ Η ώς Ε· ώς όήθεν Φλάβιος Ρούβριος Πολύκριτος, έν ώ προς

Στίχ. 1-4. — Ταμίας Πνλάδης αναφέρεται έν τον της Υπάτης ήδύνατο νά είναι ό αύτός, άν δεν

έπιγραφή της Λαμίας (ΙΟ- IX2 72)' άλλά πρόκει- έκώλυε το σχήμα τών γραμμάτων. Ό Κβτη και

ται περί άπλής ομωνυμίας· διότι ή τελευταία αύτη ΚνΟορ, άθ £θθάθΠ8 Τ1ΐθ88&1οπιηι ρΐ'ΣίβΙοηβπβ

είναι λίαν προγενεστέρα, ήτοι τοΟ 178-146 π Χρ. σελ. 37 ταυτίζουσι τον Γίολύκριτον της Υπάτης

Στίχ. 5-6.— Στρατηγός Πολνκριτος είναι γνω- προς τον Φλάβιον Πολύκριτον της Κραννώνος άλλά
loading ...