Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 363
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0192
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
363

Θεσσαλικαι έπιγραφαί' νπο Ά. Σ. 'Αρβανιτοπονλλου.

364

ιικον)

των επ αυτόν απη-

τδ σχήμα των γραμμάτων δεικνύει δτι Ό της Γπά- 3§£~"

τη; είναι πολύ προγενέστερος του τε Φλαβίου ΓΙο- .. ^£2; β?

λυκοίτου και του προκατόγου αύτοΰ Εύβιότου. >ί ,-,,^' -

Πάντως και οί τρεις ή οί δύο ούτοι Πολύκριτοι '^'^^^^^^'

φαίνονται συγγενείς. ρΚΟ'Τΐ,^Τ 5

Έν επιγραφή των Κυρετιέων (343) όρθώς συ- '^Χ:·"^"|\ί Ο Ρ ϊ

νεπλήρωσεν έν ιιΐΐ. αάά. XIII 343 ό Κθγπ το ϋ-,ί ΟΥ/\'. I

ΕΝΣΤ δια του εν σνρατηγω (δεινή | τδ β' κτλ. ^

(τον δεύτερον στίχον συνεπληρώσαμεν ημείς) ώς ^<^^' 10

εκ των συμφραζομένων και πολλών παραδειγμάτων ^"ι**®8*""

Ομοίων (547. 548. 560. 1297 κλ.) συμπεραίνομεν. Είκων Τ (εκ τής όπια&ίου δψεως εκτνπου).

Στί'χ. 7. — Ή λέξις δνοματισμδς είναι' άθησαύ- ΆπΜβωη*η ίπίγβαφή Λαβίοης (ΙΟ IX- 560).

οιστος, έκ τοΰ ονοματίζω γενοαένη, δπερ άπαντα Γ , ,. . η

, π -> „ .-ρ ' ■„ " - Λ , /μ/ο' [ταρευοντος της πόλεως κτλ ]

παρα Ιαληνω. Εν επιγραφή της /Λαρίσης (542 ^ β [

κείται νΟν έν τω Μουσείω Λαρίσης· άριθ. Εύρετ. έν „]ρβτνιγβ [^ι

469) συνεπλήρωσεν ό λνϊΐ&ηιονπίζ αποΛο]γισμός ό]νο[/.ατισ[μός

των άπ?;|;ΐευ#ερω]μέν&η' και παρακατιών τοϋς τής] 5 λευθεροψενων καΐ £ε&]ωκότων [στατίίρα; ιε' κτλ.

άπελεν&ερώσ\εως ιε' \ στατήρα^ς. Άμφότεραι αί

συμπληρώσεις είναι έσφαλμέναι κα'ι οφείλονται εις άνω στενήν εδραν' πολλαχοΰ της έπιφανείας άπε-

άνακριβή λήψιν έκτύπων, πριν πλυθώσι καλώς τά τρίβη και έφθάρη, ιδίως δεξιά. — "1 ψος 0'765,

γράμματα- διότι το Γ τοΰ απολογισμός είναι Τ, πλάτ. άνω 0-327, κατω 0-312- έκ τούτου δει—

το δέ τελικδν 2 τοΟ στατήρας είναι υπόλοιπον < κνύεται τδ άνώμαλον και αμελές της κατασκευής

του Υ2 δηλούντος. Συμπληρωτέον άρα όνομαίτι- (πρβ. άριθ. 6)' πάχ. 0Ό7.

σμός κτλ. και τά τής] άπελεν&ερώσ\εως δη\νάρια Εύρέθη τω 1909 εις τά θεμέλια τής παρά την

κβ]^1. Έν έτερα έπιγραφη τής Λαρίσης (560), πλατεΐαν θέμιδος τής Λαρίσης άνεγειρομένης οΐ-

ήν έκομίσαμεν τω 1910 εις Βόλον (άριθ. Εύρετ. κίας Μποσινιώτου. 'Εκομίσαμεν δ' αυτήν εις το

Τ 529) συνεπλήρωσεν δ Γ. Ζηκίδης (Άρχ. Έφ. Μουσεΐον Βόλου (άριθ. Εύρετ. Α 669).

1901 σελ. 135) δ]νόματι σι. . . και δ Κθγπ έν Ή έπιγραφη έχαράχθη μετρίως βαθέως, ένια-

ό]νόματι άμφιβάλλων. Κατά τήν παρατιθεμένην χοΰ λίαν άβαθώς, και ούχί έπιμελώς/Τψ. γραμμ.

εικόνα 7 δύνανται τινα ετι νά συμπληρωθώσιν 0Ό17-0Ό26, διάστιχ. 0-006-0-015 (Ε ίκών 8).

άσφαλώς ώς έξης, έκτος των δσων ήδη συνεπλή- ^τίχ. 1-3. — Δεν είναι του συνηθέστερου τύ-

ρωσε καλώς δ Κβτη και δ Κβηββίι ε. ά. 88. που ή τοιαύτη άναγραφή τοΰ ταμίου (πρβ. άρ. 7).

Σημειωτέον δ'δτι έξέπεσον λέξεις τινές έν ΙΟ- Στί/. 5. — Άργεϊον στρατηγον τών Θεσσαλών

IX2 19 2 (πρβ. Εβηββ/ι, ε. ά. 69) γραπτέον: άνα- έγινώσκομεν έξ επιγραφών τής Δολίχης και Όλο-

γραφή τών έπ α]ύτώ άπελεν&έρων (τών δεδωκό- οσσώνος (ΙΟ IX2 1 268 18. 22. 36.1302) στρατηγή-

των) τδ τής στηλογρα\φίας άργνριον \ κτλ.. σαντα δίς έπι Κοκκηίου Λύκου" νυν μανθάνομεν

τδ όνομα του πατρός αύτοΰ.— Ή λέξις άναγραφή,

^ ανάλογος προς τον έν τή προηγουμένη έπιγραφη

Στήλη μαρμάρου λευκοφαίου συμπαγούς, άκέ- δνοματισμόν, ευρηται και έπι άλλων επιγραφών

ραιος, πλήν άνω και κάτω κατά τήν άριστεράν γω- (547- έν 546 άνέγραψεν Ό ταμίας" πρβ. Εβηβοΐι,

νίαν άποκοπής και που μικράς ελλείψεως κατά τήν ε. ά. 69-70).

Στίχ. 10.— Καίτοι ένταυθα άναφέρονται οί πα-

1 Εϊχομεν γράψει τά άνωτέρω τώ 1909 ή'8η, όποτε ευχαρίστως λαιότερον συνήθεις στατήρες ίε , εν τέλει μετατρέ-

εϊοομεν ότι ό β ΚβηεβΗ έν τη μνημονευθείσα άξιολο'γω ποαγματεία . ..β,'. > > » i '_1

. , ' . , , , . \ . Λη '· πονται εις οηναρια κο< το αυτο ευρηται και επι

αυτού σελ. 87 κε. συνεπλήρωσεν ομοίως ονοματιαμος και εν 542 και 1

έν 1115 χαί έν 560. άλλων θεσσαλικών έπίγραφών, τής αντιστοίχου
loading ...