Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 379
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
379

Θεσσαλικαί έπιγραψαί' νπό Α. Σ. 'Αρβανιτοπονλλον.

380

Εΰρομεν αυτήν τώ 1906 έν τώ πρώην Δι δα- δια τοΟτο θά ήγετο όπισθεν τής κεφαλής έν είδε ι
σκαλείω, περισυλλεγεΐσαν υπό των κκ. τωνίου πέπλου- επί του δεςιοΟ ώμου φαίνονται τίνα ίχνη
Καντακίδου καί Αναστασίου Σακελλαρίου μετά πλουσίων κεχυμένων πλοκάμων της κόμης,
των άνωτέρω ύπ' άριθ. 2 και 6" ούτοι λέγουσιν Απέναντι αυτής παρίσταται εις το ήμισυ περί-

οτι εύρέθη κατά το θέρος του 1904 κατά τήν δια- που των διαστάσεων της Λευκαθέας, ετέρα γυνή,
νοιγομένην όδόν της άκροπόλεως" μετεκομίσαμεν θνητή, ή Δανάη, κατά τον άριστερον κρόταφον το
δ'αύτήν τώ 1909 εις τό Μουσεΐον Βόλου (Εικών9). πλείστον της κεφαλής και του αριστερού ώμου

Τά άνω δύο τρίτα περίπου της
στήλης κατέχονται ύπό άναγλυ-
Φου παραστάσεως, ής το πλεί-
στον διετηρήθη: άριστερα τω θε-
ατή παρίσταται ή θεά Αευκα&έα
κατά τον δεξιον καί τι πλέον κρό-
ταφον καθημένη έπ'ι βράχου ή
άναπαύλας, πεποιημένης έκ δύο
έπιτεθειμένων κυβόλιθων άξέ-
στων. Ή κεφαλή αυτής πλήν
τοΟ λαιμοΟ, ικανού των χειρών
και τοΟ μέσου του δεςιοΟ σκέλους
άπεσχίσθησαν.

Φορεί δ' ή Λευκαθέα χιτώνα
ποδήρη άχειρίδωτον, άφίνοντα
γυμνον τον λαιμόν καί τι τοΟ
στήθους" έκφαίνεται δ' έκ τοΟ χι-
τώνος το πρόσθιον τοΰ δεξιού
άκρου ποδός, πιθανώς γυμνοΟ ή
μετά καττύματος, πατοΟντος δι'ο-
λου τοΟ πέλματος επί τίνος τα-
πεινού1 ύποποδίου, ίσως προσκε-
φαλαίου ύποτεθέντος. Ό χιτών
είναι έζωσμένος περί τήν δσφΟν
φορεί δ' έπ' αυτού και πλούσιον
ίμάτιον μέ/ρι σχεδόν τών αστρα-
γάλων διήκον, ούτινος τό μεν εν
άκρον φέρει όπισθεν κατά τον δε-
ξιον ώμον, τό δέ έτερον ομοίως
έκ τών όπισθεν περιεστραμμένον
περί τήν όσφΟν, προ της κοιλίας,
έ'νθα φαίνεται ό'τι κρατεί αύτό ή-

πίως δΐά τής κεκαμμένης καί κα- Είκώ" 9 <*" Ψωτον6αΨίαϋ· Άναβηματιχόν άνάγλνφον έκ Λαρίσης.

ταβιβαζομένης δεξιάς χειρός.

Τό άρίστερόν σκέλος σύρει ή Λευκαθέα προς τά Λευκαθεοφ

όπίσω' τήν δέ άριστεράν χείρα ύψοΐ κατά τον πή- , Δκνάκ

-χυν, ίνα στήριξη έπί τής άκρας χειρός ήπίως τήν Άτθον[ει]τεία

κεφαλήν, ή μάλλον ίνα κράτηση τό ίμάτιον, ό'περ [(όνέθει-χεν;)].
loading ...