Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 397
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0209
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
397

398

ΑΝΑΘΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΤΙ ΠΑΣΙΚΡΑΤΑΙ ΕΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑΙ

ΆπλοΟς έπιτήδευματικός, εθελοντή; φύλαξτών
έν Άρτη μεσαιωνικών τε καΐ ύστερων και παλαιο-
τέρων άρ/χιοτήτων, έν άπερίττως καθαρεύουσα
έπιστολή έγραψε τά κατωτέρω.

«Δια της παρούσης μου σπεύδω νά γνωρίσω
ύμΐν οτι την 25 φθίνοντος ένταΰθα χαΐ προς το δυ-
τικόν μέρος της πόλεως μας έν τη οχθη του ποτα-
μού" Άράχθου παρά τω περιβολίω Σπ. Καλέλλη,
εύρέθη παρά του κηπουρού Άντ. Μάνθα άγαλμα
τι ό'περ Σας περιγράφω ως έξης.

»Έν πρώτοις είναι άνευ κεφαλής, ώς δε εκ του
σώματος δείκνυται, αύτη είναι προσθετή και ό'χι
συγκεκολλημένη καθόσον ό λαιμός φέρει κοίλωμα
κανονικάν' έκ των χειρών ή αριστερά άθικτος κρα-
τούσα χλαμύδα παρά τη λεκάνη τοΰ σώματος, ή
δεξιά άποκεχωρισμένη τοΰ σώματος και έλλεί-
πουσα άπό τού καρπού. Έφαρμοζομένη έν τη κα-
νονική θέσει της εόρίσκεται κυρτή προ τού στή-
θους 12-15 εκατοστά" ή χλαμύς φθάνουσα μέχρι
τού δεξιού ώμου και κατά μήκος μέχρι τού αστρα-
γάλου" τά πέλματα μέχρι τού αστραγάλου έλλεί-
πουσιν.

»ΈπΙ της βάσεως έμπροσθεν ύπάρχουσι τά έξης
γράμματα \ ή βάσις δέ είναι ορθογώνιος έχουσα
μήκος 35 έκατοστά, πλάτος 25.

ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΕΥΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΤΙ
ΠΑΣΙΚΡΑΤΑΙ

»Έντος τού μέρους ένθα εύρέθη ύπάρχει τοίχος
έκ λίθων μικρών μέ κεράμους μεγάλους παραπλεύ-
ρως δέ πέτραι μεγάλαι εις άπόστασιν 5-6 μέτρων.

1 Των δύο πρυίτων στίχων τά δύο τελευταία γραβάτα ολίγον βε-
βλαμμε'να.

»Ώς αντελήφθην, όλόκληρον τό σώμα θά στηρί-
ζηται έπι του αριστερού ποδός, καθόσον ό δεξιός
είναι κατά τι κυρτός προς τά ό'πισθεν.

"Αρτα, τί, 27/1/11.

Κ. Καταάνος».

Ό τρόπος της άνακοινώσεως τού φιλόμουσου
άνδρός, μαρτυρών ού μόνον περί τά γράμματα φι-
λοτιμίαν, άλλα καΐ μετά κρίσεως άσκησιν αύτο-
διδάκτου μαθήσεως, έπιτρέπει νά δημοσιευθη ή
άντιγραφεϊσα αναθηματική έπιγραφή και κατά τό
γράμμα καΐ κατά τό νόημα άρτία, άλλά και με-
τ'ένδείξεως τού χαρακτήρος τών γραμμάτων.

Έκ τούτου δυνάμεθα ούχί βεβαίως νά πληρώ-
σωμεν τήν περιέργειαν τού γράψαντος τήν έπιστο-
λήν άποκρινάμενοι εις τό περί ορισμού τού Νικάν-
δρου έρώτημα αυτού, άλλ' ίσως νά τολμήσωμεν
νά καλέσωμεν εις ερευνάν τινα περί τού ονόματος
παραπέμποντες εις τά παρά Πολυβίω [Ιστοριών Κ'
10 και 11 και ΚΖ' 15 (13) 14) περί Νικάνδρου
τού Αιτωλού γεγραμμένα. Και άλλως δέ, πιστεύ-
οντες εις τό ακριβές της αποδόσεως, δυνάμεθα νά
είπωμεν ότι έκ της έπιγραφής ταύτης νύν τό πρώ-
τον μανθάνομεν ό'τι έν τη ηπειρωτική Αμβρακία,
όπου έγινώσκετο ύπάρχον ίερον Αρτέμιδος Ηγε-
μόνης, ή Άρτεμις έτιματο και δΓ έπωνυμίας και-
νοφανούς" « Πασικράτα » . Πααικράτεια (πάντων
κυρία) έγνωρίζετο μέχρι τούδε μόνη ή Περσεφόνη.
Άλλά και τι άλλο νέον διδασκόμεθα ύπο της ανα-
θηματικής έπιγραφής, τον τύπον Άρτέμιτι, άντϊ
τού παρά Δωριεύσι και Βοιωτοΐς συνήθους'-^ρτάμίΤί,

Δια ταύτα άνάθημά τε και έπιγραφή φαίνονται
άξια επιμελείας προς περίσωσιν και περαιτέρω έξέ-
τασιν.

Έν Αθήναις, τί) 31 Ιανουαρίου 1911.

Στέφανος Ν. Δραγούμης.
loading ...