Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 403
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0212
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΈπιγραψαΙ έκ της εν 'Λϋήνως Αγοράς- υπό Γ. Π. Οικονόμου.

404

Εκ τών λεπτομεοειών τοϋ' φγΐφίσμ,ατος έοιστώ

ΓΙ Τ ί ι ι ι

τήν προσοχήν εις τήν ήμερομηνίαν. "Ορίζεται έν
στ. 4 έξ. δτ! έγένετο τρίτηι μετ εϊκάδας έβδόμει
και εικοοτήι της πρυτανείας. Ή πρυτανεία είναι
όγδοη κατά σειράν, πίπτει άρα, του έτους οντος
κοινοΟ 1, εις τον μήνα Άνθεστηριώνα. Άλλο ψήφι-
< δοΐιηιϊάΐ Ηαηάβιιοΐι (ΙβΓ £γ. ΟΙιγοπ. 531. 588.

β] ε ο [ί.

1 'Επί Νικοκλέους άρχοντος- έπί τ[ης 0-
ί]νείδος ογδόης πρυτανείας, η\ Νικ-
ών Θεοδώρου Πλωθεύς έγραμμάτευε-
ν τρίτηι μετ' είκάδας, έβδόμει και ε-
0 ίκοστηΊ τη; πρυτανείας τών ποοέδ-
ρων έπεψηψιζεν Χαρίσιος Θεοφίλο-
υ Είρεσίδης και συμπρόεδροι■ Μέμν-
ων Μέδοντος Άφιδναΐος εϊπεν επει-
δή οί ταξίαρχοι οί έπ' Εύξενίππου α-
ϊ Ο ρχοντος έπεμ.εληθησαν της τε φυλα-
κής τών τειχών και έν τοις έξετασα-
οΐς άπασιν διετέλεσαν έπιμελόμε-
νοι καλώς και φιλοτίμως ηγούμενοι
τών πολιτών καΐ ταλλα ποάττοντες,

1 5 δσα αυτοί, ή βουλή και ό δήμος προσ-
έταττεν και δια ταΰτα έπηινεσέν τ-
ε αυτούς πολλάκις η βουλή και ό δήμ-
ος και έστεφάνωσεν έ'καστον αυτών
χρυσώι στεφάνωι, άγαΟ=ι τύχει δεδ-

20 όχθαι τει βου>ει τους προέδρους, οΐ-
τινες άν λάχωσιν προεδρεύειν έν τ-
ώι δημωι εις την πρώτην έκκλησίαν
χρηματίσαι περί τούτων, γνώμην δέ
ξυμβάλλεσθαι της βουλής εις τόν 6·

25 ημον δτι δοκεΐ τηι βουληι έπαινέσ-
αι τους ταξιάρχους τους έπ' Εύξενίπ-
που άρχοντος και στεφανώσαι αύτο-
ύς^χρυσώι στεφά\ωι κατά τόν νόμον
αρετής έ'νεκα και άνδραγαθίας της

30 εις τον δη"μον τόν Αθηναίων είναι δ'
αύτοΐς και προεδρίαν Εν κπασιν το-
ις άγώσιν, οΰς άν ή πόλις τιθει, τόν δ-
έ άρχιτέκτονα κατανέμειν αύτοΐς
την θέαν άεί, οΰ άν και τοις στρατηγ-

35 οϊς κατανέμηται- άναγράψοι δέ τόδ-
ε τό ψήφισμα τόν γραμματέα τόν κατ-
ά πρυτανείαν έν σττ,λει λιθινει κα-
I στησαι έμπροσθεν τοΰ στρατηγίο-
υ, εις δέ την άναγραφην της στήλης μ-

40 ερίσαι ιόν έπί τηι διοικήσει ΔΔΔ

δραχμάς έκ τών εις τά κατά ψηφίσμα-

42 τα άναλισκομένων τώι δημωι.

σμα του αϋτου έτους, ΙΟ II 269, έγένετο έν τη
αυτη πρυτανεία, εχει δέ το σχετικον έκείνου χω-
ρίον της χρονολογίας μετά τών συμπληρώσεων τών
εκδοτών ώς έξης' Έπί Νικοκλέο υ ς α ρχοντος
loading ...