Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: 425
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0223
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
425 Σίλλυβοι της

Β). "Υλη:

α). Άνασκαφαί' τοπογραφία.

Μυκηναϊκοί τάφοι έν Αίγίνη και έν Θηβαις (Ά. Κερα-

μόπουλος)· σελ. 177-251/2.
Τό έν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν τοϋ Απόλλωνος (Κ.

Κουροι/νιώτης)· σελ. 271-331/2.
Τό έν Δαφνίω ιερόν της Αφροδίτης (ίδ1. ]¥ίάβ)· σελ.

35/6-52.

Λελφική λατύπη : 2). Τό Ποσειδώνιον (Ά. Κεραμό-

πουλος)· σελ. 171/2-173/4.
Έρένεια (Ί. Σαρρΐίς)· σελ 151 2-157/8.
Τό ιερόν τοϋ ηρωος ίατροΰ (Φριδ. Βερσάκης)- σελ.

267-270.

Κεραμεικοΰ άνασκαφαί (Α. ΒηΐββΙίΠβτ)· σελ. 95-
143/3.

Κρητέα καΐ ναός Παρρασίου Απόλλωνος (Κ. ΚθΊί-

ρουνκύτης)· σελ. 29-35/6.
Ψυττάλεια {Κ. ,Τ. ΒβΙοβ/ι)- σελ. 383-393/4.

β). Τέχνη.

Άποβατικόν ανάγλυφαν έκ τοϋ Άμφιαρείου (Ν. Πα-

δάκης)· σελ. 251/2-266.
Άνάγλυφον έκ Πειραιώς (11. Καστριώτης)· σελ.

55/6-58.

Πειραϊκαί αρχαιότητες ( I. Δραγάτσης)· σελ. 65-
81/2.

Ίανίσκος καί Ασκληπιός Παις (I. Σβορώνος) σελ.
59-64.

Μεγαρικοί σκύφοι Φθιωτίδων Θηβών (Ά. Άρβανιτό-
πουλος)- σελ. 81/2-94 (πρβ. σελ. 407 άρ. Α').

Άνάγλυφον άναθηματικόν Λαρίσης (Ά. Άρβανχτό-
πουλος)1 σελ. 378 άρ. 25 κέ. (είκ. 9).

γ) Επιγραφική.

Έπ-.Υοαφκ1. έκ τη; έν Αθήναις Άγορας (Γ. Οικονό-
μος)· σελ. 1-28 (πρβ 175/6) καΐ 401-407/8.

Αναγκαία προσθήκη (Β. Στάης)" σελ. 173/4-175/6
(εις ΑΕ 1909, 247 άρ 3).

Άνάθ/)μα Άρτέμιτι Πασικράτα , έν Αμβρακία (Στ.
Δραγούμης)· σελ. 397-398.

Γυθείου έπιγραφη έπιτύμβιος (Π. Ριζάκος) σελ.
53-55/6.

Λαφνίου έπιγραφαΐ (<§. ]¥ίάβ)' σελ. 50-52.

Θεσσαλικαί έπιγραφαΐ (Ά. Άρβανιτόπουλος)■ σελ.
81/2-94 (έπΐ σκύφων) και 331/2-382 καί 407/8
(εις ΑΕ 1910. 87 κέ. καί ΗβΠΉβ8 1911, 154 καί
Βθΐ-1. ρΜ. \¥οο1α. 1911, 62 καί ΑΕ 1910, 3581)-

ΑΕ τον 1910. 426

Έπιγραφαί Λυκοσούρας (Φ. Χίλλερ)· σελ. 393/4-394
καί 395-396.

Έπιγραφη έξ Όλυμπίας (Α. ΨίΙΙιβΙνι) σελ. 147/8-
151/2.

Πειραϊκαί αρχαιότητες (Ίάκ. Δραγάτσης)· σελ. 65-
81/2, πρβ. σελ. 399-400 άρ. Β' (Σ. Βάσης).

Επιγραφικά (Σ. Βάσης)· σελ. 399 άρ Α'(είς ΑΕ
1909, 276) καί σελ. 399-400 (εις ΑΕ 1910, 73
άρ. ε ).

δ'). Σύμμεικτα.

Τό έξ Αντικυθήρων άστρολάβον (Π. Ρεδιάδης)· σελ.
157/8-171/2

Σκελετοί Ήρακλεωτών έν τω Κεραμεικω (Μ. Γερου-

λάνος)· σελ. 143/4-147/8.
Πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων της ΑΕ τοΰ 1910 (Γ.

Οίκ(ονόμος))· σελ. 409-423/4.Γ).

Πίνακες.

άριί

1

(εις σελ.

35/6)·

Δαφνίου' Αφροδίτης ιερόν.

2

81/2)

Φθιωτίδων Θηβών σκύφοι

ζωωτοί.

3»

95/6)

Κεραμεικοΰ' Ήοακλεωτών

τάφος.

4-

6 ( »

»

177 )

Αίγίνης' άγγεΐα Μυκηναιϊκά.

7-

10 ( »

»

209 )

Θηβών » »

11»

251/2)

Άμφιαρείου' άνάγλυφον άπο-

βατικόν.

12»

301 )·

Βασσών άγαλμάτιον Άπόλ-

λωνος χαλκοϋν άο-
χαιϊκόν.

Δ'). Εικόνες.

σελ. Είχ,

3 Γ Αθηνών στήλη έπιγεγραμμένη: νόμος περί

άπαρχης.

17 2' » » » άνάθεσις Μητρί θεών.

19/20 3' » » » ψήφισμα υπέρ των έπί

Γλαυκίππου πρυ-
τάνεων της 'Αντιο-
χίδος.

30

ι·

Κρητέας'

τείχος άργών λίθων.

31/2»

λοφίσκος Αιακός.

34»

δωμάτιον (ίσως θησαυρός)

»»

ναου ϊ'σως κοηπίδωμα.

»)1

τοϋ αύτοΰ πιθανωτατα

(ένεκτισμένος).
loading ...