Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910

Seite: k
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1910/0243
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
* ΕΝ ΤΩΙ ΓΡΑΦΕΙΩΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(δδ. Πανεπιστημίου 20)

πωλοϋνταϊ

Τής Αρχαιολογικής Εφημερίδος:

της μεν Ιΐϊ περιόδου τεύχη μόνα α'-γ', ια', ιβ', ιε', ιζ'-κθ' (ιδ' και ιρ' δεν ές*εδόθησαν), ν', να', νγ', νδ', νε'·

τό τεύχος εκαστον ..................................................................... δρ. 1.—

της δε 2"! περιόδου τά μέν 12 πρώτα τεύχη..................................................... » 12.—

των δε λοιπών εκαστον...................................................... » 3 —

της δε 3ΐ! περιο'δου ό μεν τόμος έκαστος ....................................................... » 25.—

τό δέ τεύχος εκαστον....................................................... ο 6.25

• Εΰρετήριον της Αρχαιολογικής Εφημερίδος της τρίτης περιόδου συνταχθέν υπό Αλεξάνδρου Λαμπροπούλου, τόμ. 1·ί

περιλαμβάνων τά έ'τη 1883- 1887. Σχήμα 4°ν, σελίδες α'-η' και στήλαι 1 - 550. 1902 .................. » 30.—

Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας· 1842, 1848/9, 1858/9, 1871/2 (ό τόμος τοϋ 1870/1 δέν υπάρχει),

1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876 κτλ-1905. Σχήμα 8"· δ τόμος έκαστος......................... » 3· —

1906- 1909 ό τόμος έκαστος............................................... » 5 —

Έπιγραφαί ανέκδοτοι άνακαλυφθεΐσαι και έκδοθεΐσαι ΰπό τοϋ Αρχαιολογικού συλλόγου· φυλλάδια δύο (β' και γ'),

1852 και 1855 (τό α', 1851, >δέν υπάρχει). Σχήμα 4°ν' τό φυλλάδων έκάτερον ....................... » 1.—

Πρακτικά τής επί τοϋ Ερεχθείου επιτροπείας, μετά 8 πινάκων. 1853. Σχήμα 4°ν........................... » 1.—

Έπιγραφαί Έλληνικαί κατά τό πλείστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι δαπάνη τής Αρχαιολογικής εταιρείας· φυλλάδιον α'

(ά'λλο δέν εξεδόθη). 1860. Σχήμα 4»ν........................................................ » I.—

Γενικά! συνελεύσεις των εταίρων τής Αρχαιολογικής έταιρείας' φυλλάδια δέκα, 1860-1864 και 1866-1870

(φυλλ. τοϋ 1865 δεν υπάρχει). Σχ/ίμα 40ϊ· τδ φυλλάδιον εκαστον................................... » 1.—

Κατάλογος τοϋ Επιγραφικού μουσείου, τόμος 1»«: Έπιγραφαί έκ τής Ακροπόλεως, τεύχος α': Άρχαϊκαί άναθη-

ματικα'ι έπιγραφαί, μετά πίνακος, ΰπό Η. Ο. ΣοΙΗΐΙξ/ Σχ. 4°ν, σελ. α'-η' και στήλ. 1-152 και α'-η'. 1899. » 12.50

Τό ιερόν τρΰ Ασκληπιού έν Έπιδαύρω και ή θεραπεία των άσθενών, μετά 10 πινάκων, ών εις τοπογραφικός, και 9

έν τω κειμένω εικόνων, υπό Π Καββαδίον. Σχ. 8°ν , σελ. 1-304. 1900............. .................. » 15.—

Ιστορία τής Αρχαιολογικής εταιρείας άπο τής έν έ'τει 1837 ιδρύσεως αυτής μέχρι τοϋ 1900, υπό Π. Καββαδίου.

Σχ. 8", σελ. 1-115. 1900................................................................... » 3.—

Τά ευρήματα τής ναυαγίας τών Αντικυθήρων έκ τής ΑΒ 1902, τεύχους 3/4, στήλ. 145-173/4 ................ » 5.—

ΟοιπρΙβδ ΐ'βηάυκ άιι Οοη§Γβ§ ίηΐβπιβίίοιι&ΐ ά'&ιοΐιεοΐο^ϊβ, Ι^Γβ 5β88Ϊοη, ΑΙΙιδηββ 1905, μετ' εικόνων.

Σχήμα 8·», σελίδες 1-400. 1905 ............................................................. δρχ. 6.—
loading ...