Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 25
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0035
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έρετρικαί έπιγραφαί' υπό Κ. Κονροννιώτον.

25

λόγου των δήμων του Οβνθί' οί Ρασ ΑΕ 1897
σελ. 148, όστις προέρχεται εξ εσφαλμένης ανα-
γνώσεως ιδικής μου, καί ΑΕ 1895 σ. 151,
οπερ ομοίως ούχί καλώς άνεγνώσθη (έπί του λίθου
υπάρχει σαφώς ΣΓγ-)·

Το πρώτον νΟν εν τοις ήμετέροις καταλόγοις
άπαντα καΐ το δημοτικόν Αμα καΐ Άμαρ\υν&ό-
$·εν\ έκ του διασημότατου και γνωστότατου Έρε-
τρικοΟ δήμου, της Αμαρύνθου.

Άρίϋ'. 7 (είκ. 9). Στήλη μαρμάρου λευκο-
φαίου εκ τεσσάρων τεμαχίοον προσαρμοζόντων' το
δεξιον άνω ήμισυ λείπει. Τψ. 0-88, πλ. 0-43,
πάχ. 0.12. Τψ. γραμμ. Ο 015. Στοιχηδόν. Εύ-
ρέθη παρά την ΝΑ πλευράν τοΟ ναοΟ τοΰ Δαφνη-
φόρου Απόλλωνος.

Είκ. 9 (έπιγρ. άρι& 7). Προξενιά Άναξιδότον 'Απολλοδώρου.
αρχαιολογικη εφημεριε 1911

Οί πρόβουλοι κα[ί οί στρατηγοί
είπαν επειδή Ά[ναξίδοτος Απολ-
λοδώρου Μακε[δών άνήρ αγαθός
εστι περί τον [δήμον τον Έρειρι-
5 έων καί λέγων [καί πράττων αεί
τα συμφέροτα [τήι πόλει εδοξε
τει βουλει καί [τώι δήμωι είναι
Άναξίδοτον Άπ[ολλοδώρου Μακε-
δόνα πρόξενον [καί εύεργέτην

10 Έρετριέων, αυτόν [καί εκγόνους,
καί είναι αύτώι [γης καί οικίας
εγκτησιν καί π[ρόσοδον προς
την βουλήν καί [τον δή]μον πρώτωι
μετά τά ιερά κ[αί άτέλ]ειαν εϊσά-

15 γοντι καί εξά[γοντι π]άντων, κα-
θάπέρ τοις ά'λλ[οις Έρ]ετριεΰσι,
καί άσυλίαν κ[αί άσφάλειαν καί
πολέμου καί ε[ίρήνης] καί κατά
γήν καί κατά θά[λαττα]ν είναι δε

20 Άναξίδοτον καί [πο]λίτην αυτόν
καί Ικγόνους καί μετεΐναι αΰ-
τοΐς ώμπερ το[ΐς αλ]λοις
Έρετριεΰσι.

ϊά γράμματα της επιγραφής ήμών όμοιάζουσι
προς την έπιγραφήν του Φανοκλέους Φανιάδου (ΑΕ
1892 σ. 126), επειδή δε καί ό τρόπος, καθ'όν λή-
γουσιν οί στίχοι άναλάγως τοΟ κανονικού χωρισμού
των συλλαβών έν ταΐς λέξεσιν ή συμφώνως προς
τό τέλος τών λέξεων άφιεμένου ενίοτε χάριν τού-
του και κενοΰ τίνος χώρου έν τέλει τών στίχων
συμφο.>νεΐ ομοίως προς τήν έπιγραφήν έκείνην, τα-
κτέα και ή επιγραφή ήμών εις το δεύτερον ήμισυ
της 4^; έκατονταετηρίδος (πρβ. λνίΠιβΙΐϊΐ εν ΑΕ
1904 σελ. 94-95).

Ό Άναξίδοτος Απολλοδώρου είνε πατήρ του
Απολλοδώρου Άναξιδάτου, υπέρ οδ άνεγράφη το
έν Άΰηνα 1893 σελ. 346 ύπό Σταυοοπουλλου
δημοσιευθέν Έρετρικόν ψήφισμα. Ή όμοιότης της
γραφής καί ή ταυτότης σχεδόν τών δύο ψηφισμά-
των καθιστά πιθανόν δτι συγχρόνως άνεγράφησαν
καί τά δύο ταΟτα ψηφίσματα, ώστε δυνατόν εϊνε
καί άντίστροφος να εΐνε ή σχέσις της συγγενείας
τών δύο ανδρών προς άλλήλους.

4
loading ...