Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 26
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0036
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
26

Έρετρικαί έπιγραφαί· ύπο Κ. Κονρουνιώτου.

10

15

ΆριΌ1. 8 (είκ.10). Στήλη μαρμάρου ΰψ.0'81, μετά τά ιερά και άτέλειαν άπάν-

πλάτ. 0"4(), πάχ. Ο'Οδ.Ύψ. γραμμ. 0Ό09 Εύ- 15 των είσάγοντι και έξάγοντι,

ρέθη και αύτη παρά τήν Α πλευράν του ναοΟ τοΟ καθάπερ τοις ά'λλοις Έρετριεΰ-

Δαφνηφόρου Απόλλωνος. σι. κ«ΐ άσυλίαν και άσφάλειαν

και πολέμου και ειρήνης και
κατά γήν και κατά θάλατταν.

Άπεξεσμένα εΐνε επίτηδες το όνομα του
πατρός και το έθνικον καϊ έν ταΐς δύο θέσεσιν
(στ. 3 καϊ 8), ενθα Ιμνημονεύοντο ταΟτα.

Τό σ/ήμα τών γραμμάτων ελάχιστα μόνον
διαφέρει από τών της προηγουμένης επιγρα-
φής, ιδίως δέ ώς πρΌς την μορφήν του Σ, ού-
τινος αί κεραία! έν τη επιγραφή ταύτη δεν
εϊνε τόσον κεκλιμέναι, ώς Ιν εκείνη, ώστε και
αύτη ή επιγραφή άνάγ/.η είνε να ταχθη εις
τους αυτούς σχεδόν προς τήν προηγουμένην
νρόνους, δηλαδή εντός τοΟ δευτέρου ήμίσεος
της 4*15 έκατονταετηρίδος.

Ό εισηγητής του ψηφίσματος αναφέρεται
μετά του δημοτικού αύτου ονόματος Πτέχη-
■&εν, ώς καϊ έν τοις ψηφίσμασιν ΑΕ 1892 σ.
119-125 άριθ. 1, ΑΕ 1899 σ. 142 και τη
κατωτέρω δημοσιευομένη έπιγραφη άρ. 19.
Πτέχαι ήσαν ό χώρος, έν ώ ανελάμβανε νά
άποξηράνη τήν λίμνην ό Χαιρεφάνης έν τη
γνωστή συγγραφή (ΙηΒοηρίίοηδ ]11Π(Ϊ. £Γ. I.
IX Βλέπε ΟβγβΓ ε. ά. σελ. 78).

Στίχ. 12. προς τήν αρχήν έννοοΟνται βε-
6'αίιος δια της οράσεοκ ταύτης οι στρατηγοί
και 06 πρόβονλοι, οΐτινες ώς φαίνεται έκ της
ΕΙχών 10 (επ,γρ. άρι&. 8). Προξενιά Άρισιόνον. προηγουμένης έπιγραφής ήρχον τότε έν Ερέ-

τρια.

Αντίφιλος Ίππαρχου Πτέχηθεν 'Αριϋ*. 9 (εϊκ. 11). Στήλη μαρμάρου έχουσα

εΐπεν επειδή Άριστόνους άνω άετωμάτιον ελαφρώς προεξέχον. Τψ. 0 85,

ανήρ άγαθός εστί περί πχ_ 0·32, πάχ. 0Ό7. Τψ. γραμμ. 0Ό08 Εύ-

τόν δημον τόν Έρετριέων και λέγω- ?έθη ^ π?- ^ ΝΑ πλευράς τοΟ ναοΟ

5 ν και πράττων αεί τά συμφέροντα ^ λ ' 'λ >-ι->

. του Δαανηφορου Απόλλωνος,

τώι δημωι εδοξεν τα βουλει και γγ, ' ' „ . , ,

. „, , , . Ιο σγήμα των γραμμάτων ομοιάζει προς τα

τ ω ι οημωι είναι Αριστονουν ; ^ " , ' " '

/,. ν = γράμματα του ύπέρ 1 λαυκίππου ,φ■/1φίσυ!.ατο^ (ΑΕ

προξενον και ευεργετην '' ΓΓ 1 _

)τ?ι„„ „ > ■> > ν , / 1892 σ. 119), μολονότι ή γραφή δεν εΐνε τόσον

Ερετριέων αυτόν και εκγονους ' " ι (γ τ'Ι

10 καί είναι αΰτώι εν Έρετρίαι γης έπιμεμελημένη ομοιάζουσα /.ατά τούτο μάλλον

και οϊκίας εγκτησιν καΐ πρόσο- οπισθίαν έπιφάνειαν της έπιγραφής του

δον προς τήν αρχήν και τήν Χαιρεφάνους. Αοιπόν δια τοΟτο τακτέα και ή

βουλήν και τόν δήμον πρώτοι επιγραφή αύτη περί το τέλος της 4*)? εκατονταετή-
loading ...