Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 27
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0037
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έρετρικαί έπιγραφαί' νπδ Κ. Κονροννιώτου.

27

ρίδος. Επϊ του έπιστυλίου της κορυφής της επι-
γραφής αναγράφεται το είδος του περιεχομένου έν
τη επιγραφή ψηφίσματος, δπερ απαντών σπανίως
έν επιγραφαΐς άλλων πόλεων (πρβ. και ΒΟΗ,

■ΕΊ'κών 11 (έπιγρ. άριΰ: 9). Προξενιά ' Απελλα Κλαζομενίον.

Άπ]ελλάι Κλαζομενίωι προξενιά.
Οι πρόβουλοι και οί στρατηγοί εΐπον ε-
πειδή Άπελλάς Μνησιμάχου Κλαζο-
μένιος άνήρ αγαθός εστίν περι τον
5 δήμον τον Έρετριέων λέγων και πράτ-
των αεί τά συμφέροντα αεί Έρετριεΰ-
σιν, εδοξεν τώι δήμωι είναι Άπελ-
λάν Μνησιμάχου Κλαζομενίον πρό-
ξενον και ευεργέτη ν του δήμου

10 τοΰ Έρετριέων και αυτόν και έκγόνους
και πρόσοδον είναι αύτοΐς προς τήν
βουλή ν και τον δήμον, εάν τι δέ-
ονται, πρώτοις μετά τά ιερά και προ-
εδρίαν εν τοις άγώσιν, οΐς ό δήμος

15 τίθησιν είναι δε αύτοΐς και εγκτη-
σιν γής και οικίας και άτέλειαν κα[ί]
είσάγουσι και έξάγουσι καθά-
περ τοις ά'λλοις Έρετριεΰσιν, και άσ-
φάλειαν, και άσυλίαν, και κατά γήν

20 και κατά θάλατταν, και πολέμου

και εΐρένης οΰσης· άναγράψαι δε τό-
δε τό ψήορισμα εις στήλην λιθίνην
και στήσαι εν τώι ίερώι τοΰ Απόλ-
λωνος τοΰ Δαφνηφόρου.

ΆριΦ. 10 (είκ. 12). Μέρος στήλης έκ δυο τε-
μαχίων ακριβώς συναρμοζομένων. "Υψ. 0'44, πλ.
0-23, πάχ. 0 05. Τψ. γραμμ. 0Ό08 Ευρέθη
παρά τον ναον του Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

Γραφή στοιχηδάν.

Και ή επιγραφή αυτή κατά το σχήμα της γρα-
φής ανήκει εις τούς περ'ι το τέλος της 4ι; έκατοντα-
ετηρίδος χρόνους, ό δέ βασιλεύς, περί ού έγίνετο
λόγος έν άρ/ή της επιγραφής εϊνε πάντως ό Δη-
μήτριος ό Πολιορκητής.

Στίχ. 18-19. δσα έπι χρήσει αύ\τοΐς είνε Ό πε-
ριορισμός της παρεχομένης άτελείας προς είσαγω-
γήν και έξαγωγήν μόνον εϊς τά δι ιδίαν χρήσιν
προωρισμένα είδη. Ταυτόσημος είνε ό όρος εις τδν
ίδιον οίκον (Ον. Ηίδί. ϊηββν. σ. 256 άριθ. 15 καϊ
σελ. 258).

'Εν στίχ. 19 έν τη λέξει άσνλ{υΧ)ίαν έγράφη
/ατά λάθος δις το νλ.

Στίχ. 30. Σώζεται μόνον οτινησαι υποθέτω δ'ότι
μόνον εις άποτιμήσαι δύναται νά συμπληρωθη υπο-
τιθεμένου ό'τι έσφάλη κατά τήν χάραςΊν Ό χαράκτης.

Έν τέλει της επιγραφής φαίνεται ό'τι ώρίζοντο
loading ...