Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 28
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0038
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
28

'ΕρετρικαΙ έπιγραφαί- νπο Κ. Κουροννιώτου.

-■ Ο 0 Α ϊΓ τ''

έξάγουσιν εκ της] χώρας δσα επί χρήσει αύ
τοις και άσφάλει]αν και άσυλ(υλ)ίαν και εΐ
20 σπλέουσιν και εκ]πλέουσι και ειρήνης κ
αι πολέμου και τού]ς προβοΰλους τους αεί
5 δντας έπιμελεΐσθ]αι Αδειμάντου και τώ

'Λ /νΊ .Π Ρ Α Τ Τ1Ϊ Α Ιί'ί| '·*% ν εγγόνων, δπως έν Έρε]τρίαι μήθ' ύφ' ενός άν

\'ΚΐΐΡ ',Ιν Ρ, '·.0 Κ Τ Α'.'Ε Ρ I- Τΐ θρώπου άδικώνται· στ]ήσαι δέ και εικόνα

Γ~ί>« 1 'Α.Η ί'·'ί·0».:ί;;,|5,,ίΙ^- Α I ή$».ϊ» ·<*';!.''ν· 25 αΰτοϋ των ιερών, οΰ αν] βοΰληταΐ' ελέσθαι

Λ:ηΗΧ· V Ν Δ.'.·.1 ;Λ

,,Ι; <ΑΛ:Λ ο ■,/ .ν ΐΐ ;Ρ £ Τ.Ρ ί )|
ο :

ΑΡ Ρ· -3ί .Ο-ίΐ Κ-'^^ ί»··<τ^>ϊ 4 Α,,ρ^ - δέ και άνδρας τρεις έΐξ απάντων Έρετριέ

-Ρ \ Ι'Λ'ΝΚ α ϊ *Ι? ί ί|.Λ Ι 'Π ο λ Γ τ-!*, ων, οιτινες επιμελησον]ται της εικόνος
' ο Γ Κ Α I ε'γ γ θ\' Ρ ~* <ί ' "Κ/»ΐ ^ Τ- ' Αδείμαντου· δ δέ ταμ

11£ Ν» Κ /ν ϊ Τ -Ά Λ Λ·'«> Η ΑΠ Λ [ας καταβαλέτω τό άργΰρ]ιον καΟ' δτι αν οί

30 πρόβουλοι λογίσωνται" άπ]οτι(μ)ήσαι; δέ και

ο ,Ν Η I» Τ ο \ ' ί. ι<\ Ερετριεων οσ

τις έψ]ηφισμένα

έμ]φανιεϊ
δτι
ον

ποιναι δια την παράλειψιν της εκτελέσεως των
έψηφισμένων ύπο των αρμοδίων καί ίσως αμοιβή
δΓ δν τινα ήθελεν ύποδείξει (έμφανιεΐ) την παρά-
λειψιν.

Άριΰ*. 11 (είκ, 13). Στήλη μαρμάρινη ΰψ.
1 06, πλ. 0-46, πάχ. Ο09. Τψ. γραμμ. 0Ό12.
Εύρέθη παρά την ΝΔ πλευράν του ναοΟ τοΟ Δα-
φνηφόρου Απόλλωνος. ('Εδημοσιεΰθη ύπο "\νϊ 1—
Ιιβίπι, ΒΟΙ σελ. 314).

Καί ή επιγραφή αυτη ώς έκ τοΟ σχήματος των
γραμμάτων, ουδόλως σχεδόν διαφέροντος άπό του
β]ασιλ ύπέρ Γλαυκίππου και των αδελφών ψηφίσματος,

κ]αι ταλλ νομίζω δτι πρέπει νά ταχθη εις τους περί τό τέλος

τή]ς εύνοιας τ της 4^ εκατονταετή ρ ίδος χρόνους. Οί φυγάδες, εις

ς Έλλησιν δια οΰς άνήκον αί οίκίαι, περί ων γίνεται λόγος εν στ.

δ δ]ήμον τον Έρετριέ- 24, εξηγούνται εκ των συμβάντων έν Έρετρία τω

και πράττων άει 309/8 μετά την έγκατάλειψιν της πόλεως ύπο των

α τά συμφέροντα Έρετρ- στρατιωτών του άποστατήσαντος στατηγοΟ τοΟ

ιεϋσιν] τώι δήμωι έπαινέσαι μ Αντιγόνου Πτολεμαίου και των έπακολουθησασών

έν Άδείμαντον Άνίδροσθένους Λαμψακην , , >π , » ί < « ,

^ ν , Γ τοτε πάντως εν Ερέτρια αντεκδικήσεων υπο των

10 όν αρετής ένεκαΐ καί φιλοτιμίας τής εις τ <> , >. Ρν ,-. , ,Υ ,

, .,· ,, οημοκοατικων αναλαδοντων πάλιν την εςουσιαν

ον δήμον τον ΕρεΙτριεων και είναι πολιτ , „~ . 0~ .

)Ε, , ,Ί , , , , - ποδ. ΚΕΟ σ. 18/ κέ. .

ην Ερετριεων αυ]τογ και εγγονούς και με ν 1 5 _ ,

» - ~ ί ^ - < »,λ = / Στίγ.10-11. ιερών των έν Εοετρίαι ύι ττις πό-

τειναι αυτοις των] ιερών και των άλλων απα Λ ^

ντων ώνπερ καί το]ΐς άλλοις 'Ερετριεϋσι λεω^ Ερέτρια^ εινε πάσα ή ύπο των Έρετριέων

1δ μέτεστιν ε'ιναι δ]έ καί πρόσοδον αΰτοΐς κατεχόμενη χώρα, πόλις δέ ή πόλις Έρετρίας. Ή

προς την βουλήν κ]αί τον δήμον πρώτοις μ διαστολή αυτη δεν άπαντα καθ' δμο'ον τρόπον έν

ετά τά ιερά καί άτ]έλειαν είσάγουσι καί άλλη Έρετρική επιγραφή. Έν τω έν Μαγνησία

Είχών 12 (επιγρ. άριΰ. 10). Προξενιά Αδειμάντου Λαμψακηνοϋ.
loading ...