Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 30
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0040
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
30

Έρετρικαί έπιγραφαί4 ύπδ Κ. Κονροννιώτον.

Θ ε ο ί.
Έλπ]ίνικος Στίλβου είπ-
εν έ]πειδή Μυλλένας Άσ[ά-
νδρ]ου και Ταύρων Μαχά[τ-
5 α Μα]κεδόνες άνδρες άγ]α-
θοί] γεγένηνται περί τ[ό-
ν δήμ]ον τον Έρετριέων
έ'δοξ]εν τήι βουλήι και τ-
ώι δήμ]ωι είναι αυτούς π-

10 ροξέν]ους και εύεργέτα
ς Έρετ]ριέων και αύτούς
και έκ]γόνους και είναι
αύτοϊς] εγκτησιν έν Έρ[ε-
τρίαι γ]ής και οικιών κα-

15 1 άτέλε]ιαν εί[σ]άγ[ουσ]ι κ-
αι εξάγ]ουσι εκ της γης τ-
ης Έρετ]ριέων δτι αν βοΰ-
λωνται κ]α! άσυλίαν κα[ι
πολέμου] και ειρήνης κα

20 ι κατά γήν κα]ί κατά θάλα-
τταν κα! τά ά'λλ]α αυτοϊς
είναι δσαπερ και] τοις ά-
λλοις προξένοις Έρ]ετ

Καί ή έπιγοαφή αΰτη ανήκει ώς φαίνεται έκ της
^ορ^ης των γραμμάτων, εις οΰς καί ή προηγου-
μένη χρόνους, ίσως δ' Ό εϊσηγοΰμενος την προςε·
νίαν Έλπίνικος Στίλβου, εϊνε ό αύτός προς τον
εΐσηγητήν της προτάσεως της προηγουμένης επι-
γραφής, όστις ονομάζεται επίσης Ελπίνικος.

Άρι-ϋ4. 13 (εΐκ. 15). Τμήμα στήλης μετ' επι-
γραφής έλλιποΟς άνω καί δεξιά. 'Ίψ. 0"30, πλ.
0.-24, πάχ. 0-06. Ύψ. γραμμ. 0Ό07. Ευρέθη
παρά τον ναον του Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

Εικων 15 (επιγρ. άρι&. 13).
Προξενιά τον ν'ιοϋ τον Πακτνον και έτερον Έλαΐτον.

η Πακτΰου [καί . .
ου Έλαΐτην [προξένους Έρετριέων καί είναι
αύ]τοΐς γης καί οΐκία[ς εγκτησιν καί πρόσοδον
προς την βουλή ν, και [την αρχήν, καί τον δήμο ν
5 πρώτοις μετά τά ιερά [καί προεδρίαν έν τοις
ά]γώσιν, οΐς ή πόλις τίθη[σι καί άυέλέιαν εΐσάγου-
σι καί έξάγουσι καθάπ[ερ τοις άλλοις'Ερετριεϋσιν
είναι δ' αύτοΐς καί άσφάλει[αν καί πολέμου
καί ειρήνης παραγινομέ[νοις εις Έρέτριαν έπιμε-
10 λεϊσ[θα]ι δ' αΰτών τούς αεί έ]ν αρχή ι δντας, δπως
μηδ' [ύ]φ' [ε]νός άδικώνταΐ' άν[αγράψαι δέ τό ψήφι-
σμα εν στήληι λιθίνηι καί [στήσαι έν τώι ίερώι του
Απόλλωνος τοΰ Δαφνηφόρου

Καί ή έπιγοαφή αΰτη προέρχεται εξ ών περίπου
καί αί προηγούμεναι έπιγραφαί χρόνων.

Άριΰ'. 14 (είκ. 16). Τμήμα στήλης μετ' άε-
τωματίου ά~ον.ιχρου-χένου το πλείστον- φέρει μέρος
έπιγραφής ελλιπούς άριστερά καί κάτω."Τψ. Ο'οΐ,
πλ. 0 21, πάχ. 0 09. Τψ. γραμμ. 0Ό06. Έκ
το0 ναού του Δαφνηφόρου Ά-όλλωνος.
loading ...