Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 31
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0041
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΈρετρικαΙ έπιγραφαί' υπό Κ. Κονροννιώτου.

31

ΕΙκών 16 (επιγρ. άριΰ. 14). Προξενιά Νίκωνος.

. .ου εΐπεν επειδή Νίκων
. . ά]νήρ αγαθός ων διατελε[ϊ πε-
ρί τον δήμον τό]ν Έρετριέων και λέγων και πράτ-
των αεί πάν τό άγ]αθόν, έ'δοξεν τήι βουλή ι κα[ί
τώι δήμωι πρόξεν]ον είναι αυτόν και εύεργέ-
την τοϋ δήμου τοΰ] Έρετριέων και τους εκγ]όν-
ους α&τοΰ, και εινα]ι αύτοϊς γης και οικίας [εγ-
κτησιν και πρόσοδον] προς τήν βουλήν και τ[όν
δήμον πρώτοις με]τ[ά τά] ιερά, και άτέλ[ειαν
εΐσάγουσι και έξάγουσιν ε]κ τής χώρα[ς] κα[ί
άσυλίαν και προε]δρίαν εμ πάσ[ι τοις άγώ-
σιν, οΐς ή πόλις τίθη]σιν επιμε[λεΐσθαι
ς και τ. .
ταισ
υ

Το σχήμα των γραμμάτων τάσσει καΐ τήν έπι-
γραφήν ταύτην εις τους αύτούς περίπου προς τάς
προηγουμένας χρόνους.

ΆρΦ. 15 (είκ. 17). Τμήμα στήλης μετ' επι-
γραφής έλλιποΟς άνω, κάτω και δεξιά."Υψ. 0.35,
πλ. 0-25, πάχ. 0 08. Τψ. γραμμ. 0-014. Έκ
του ναοΟ του Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

ΕΙκών 17 (επιγρ. άριΰ. 15). Προξενιά.

τοις άλλο]ις Έρετ[ριεΰσι, και πρόσοδον προς
τ]ήν βουλήν και τό[ν δήμον πρώτφ μετά τά
ιερά, και άσυλίαν και [πολέμου και ειρήνης·

έπιμελεΐσθαι δε [..............μετά

5 των προβούλω[ν.. .

άναγράψαι δέ [τό ψήφισμα εν στήληι λιθίνηι
και στήσαι έ[ν τώι ίερώι τοΰ Απόλλωνος τοΰ
Δαφνηφό[ρου. τό δέ άνάλωμα μερίσαι τον τα-
μίαν τ[. .
10 μι

Άρι&. 16 (είκ. 18). Γμήμα στήλης εκ δύο
τεμαχίων μετ' επιγραφής ελλιπούς άνω, αριστερά
και κάτω. Τψ. 0-37, πλάτ. 0-24, πάχ. 0-075.
Υψ. γραμμ. 0Ό1. Έκ τοΰ ναοΟ τοΟ Δαφνηφόρου
Απόλλωνος. Γραφή στοιχηδόν.

γής και οι]κίας ε
γκτησιν και άσφάλε]ιαν καΐ
άσυλίαν και πολέμ]ου καΐ εΐ
ρήνης και κατά γήν] και κατά θ
loading ...