Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 32
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
32

Έρετρικαϊ έπιγραφαί' υπό Κ. Κονροννιώτου.

5 άλατταν και πρ]όσοδον προς
την βουλήν κ]αι τον δημον πρώ
τοις μετά τά ί]ερά και άτέλε[ι
αν είσάγουσι]ν και έξάγουσ
ιν καθάπερ τοΐ]ς άλλοις Έρε
10 τριεΰσιν άναγρ]άψαι, δέ τόδ
ε τό ψήφισμα εν στ]ήληι λιθ[ί
νηι και στήσαι εν] τώι ιερώ[ι
τοϋ Απόλλωνος τοϋ] Δαφνη[φό
ρου].

Εικών 18 (εηιγρ. άριΰ 16). Προξενιά.

ΆριΦ. 17 (είκ. 19). Δύο μικρά τεμάχια στή-
λης μετ'άετωματίου.'Ύψ. μείζονος τεμαχίου 0*19,
πλάτ. 0'15' ελάσσονος τεμαχίου ΰψ. 0Ό8, πλάτ.
Ο'ΟΘ.Έκ τοΟ ναοΟ τοΟ Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

Είκών 19 (εηιγρ. άρι&.17) Προξενιά Διοδώρον και άλλ->ν τινός.

Άρχίδαμο[ς δεινός εΐπεν έπει]δή
Δ]ιόδωρος [δεινός και δεϊνα δεινός έ&νικδν
άνδρες ά[γαί)οί εΐσι περι τον δήμον τον
Έρετριέ[ων λέγοντες και πράττοντες αεί τα συμ-
δ φέροντα [τώι δήμωι.' . .

Γράμματα τοΟ τέλους της 4ι? έκατονταετηρίδος.

'Αριϋ*. 18. Τμήμα στήλης μετά μέρους επι-
γραφής πάντρΟεν έλλιποΟς. "Τψ. 0'28, πλ. 0Ί5,
πάχ. 0-07. Τψ. γραμμ. 0Ό1-0Ό06. Έκ τοϋ
ναοΟ τοΟ Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

άγώσιν, οΐς ή πόλι]ς τίθησιν έπιμ[ε
λεΐσθαι δέ αύτοϋ τους ά]ει έν άρχήι ό'ν[τας

............ άναγ]ράψαι δέ τό ψή[φισμα

έν στήληι λιθίνηι και στή]σαι έν τώι ίερώι [τοΰ
5 Απόλλωνος τοΰ Δαφνηφόρου; ου] αν δοκεϊ έν

καλλ[λίστωι

Γράμματα ο'μοια προς τά της προηγουμένης.

'Αριϋ: 19 (είκ. 20). Τό άνω μέρος στήλης
κορυΦουμένης υπό ανάγλυφου ναϊδιοσχήμου με-
Θ' υψηλού άετωματί'ου.'Ύψ. 0'48, πλ. 035" πάχ.
ΟΉ. Έν τω αναγλύφω εικονίζονται εκατέρωθεν
μεγάλου όμφαλοΟ αριστερά μεν ή Αρτεμις κατε-
νώπιον κρατούσα μεγάλην άνημμένην λαμπάδα και
διά των δύο χειρών διαγωνίως προ τοδ σώματος,
δεξιά δέ ο Απόλλων έν τη συνήθει στάσει αύτοΰ
ώς Μονσ?/γέτον. Τά πρόσωπα των μορφών είναι
δυστυχώς άποκεκρουμένα. Παρόμοια παράστασις
φαίνεται ό'τι συνηθίζετο επί τών Έρετρικών ψηφι-
σμάτων, διότι και έπί της κορυφής της πολλάκις

Έτνπ. 5.7.11.
loading ...