Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 34
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
34

Ερετρικαι έπιγραφαί' νπδ Κ. Κονρονηώτου.

Οί στρατηγοί και οί πρόβ[ουλοι είπαν
επειδή Δημόνικος άνή[ρ αγαθός τυγ-
χάνει περί τον δήμ[ον τον Έρετριέων λέγων
και πράττων αεί δτι [αγαθόν
5 τού]ς άφικνουμέ[νους
ένδεικν]ύμενος . .

Των άρχών της 3 π. Χρ. έκατονταετηρίοος.

ΆριΦ. 21. Τμήμα στήλης έκ μέλανος λίθου.
Ύψ. 0" 12, πλάτ. 0Ό9, πάχ. σωζόμ. 0-07. Ύψ.
γραμμ. 0Ό07. Ευρέθη προ της ΝΔ πλευράς τοΰ
ναο0 τοΰ Δαφνηφόρου Απόλλωνος

οσων δ

τήι πόλει [δεδόχθαι τήι βουλήι
και τώι δήμω ι [είναι δεΐνι
ι Διοσκον[ρίδου
5 έ'γκτη]σιν και πρ[όσοδον

μετά τά ί]ερά και προ[εδρίαν. .

. . εΐσάγουσι]ν καΐ έξάγ[ουσιν. .

καΐ άσφάλ]ειαν και [πολέμου και ειρήνης,

έπιμελεΐσθαι δέ τού]ς άρχον[τας . .

Κατά το σχήμα των γραμμάτων ή επιγραφή
δέον νά ταχθη εις τον πρώτον π. Χρ. αιώνα.

Άριϋ: 22 (εΐκ. 23). Τεμάχιον έκ τοΟ αριστε-
ρού μέρους στήλης.Ύψ. 0" 11, πλάτ. 0Ί3, πάν.
0Ό7. Τψ. γραμμ. 0 007.

Είκών 23 (έπιγρ. άρι&. 22). Προξενιά;
δαν. . .

εις την . . .

θων τοις άρχο. . .

τούς τά αίχμ[άλωτα . .

τό άργΰρι[ον . .

έκκλησ. .

λογο. .

Ισως είναι μέρος προξενικού ψηφίσματος και ή
επιγραφή αΰτη.

"ΑριΌ*. 23 (εϊκ. 24). Τμήμα άριστερόν μαρ-
μάρινης στήλης, δπερ ήτο έκτισμένον εντός τοΰ
μανοροτοίχου του οικοπέδου Μπενέτου έπι τοΟ ναοΰ
τοΟ Δαφνηφόρου Απόλλωνος.Τψ. 0-28, πλ. 0 25,
πάχ. 0 10. Τψ. γραμμ. Ο 007.

Είκών 24 (επιγρ. άριϋ·. 23). ψήφισμα.

II [. . . . όμο-;
λογηθήι . . .
τήι βουλήι ΜΙ. . .
Κεφάλου Κλε. .
5 \1ευ.νώντων ΣΩ[. . . . μην-
ός Άπατουριώνος . .
Άλκεδάμαντος

έ]νδίκοιν αξιών οί δμολογ[εΐν
Δημοσίαι παρόντες
10 Άγαθίων Εΰήνορος

Αριστόδημος Άριστοκλέ[ους
Άρχεμαχίδης Καλλικ. .
Ήγέστρατος Ήγεσ. . .
Σ]ώπολις Σιμο. .
15 Δ]ημομένης Μνη . .

Άριΰ'. 24 (εΐκ. 25). Δύο τεμάχια έκ τοΟ χεί-
λους αγγείου λεβητοειδοΰς έκ πηλοΟ οχι τόσον λε-
πτού, έρυΘροΟ χρώματος."Ανωθεν παρίσταται ανά-
γλυπτος οφις κατάστικτος. Ή έπιγραφή έναράνθη,
loading ...