Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 35
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έρετρικαι έπιγραφαί' νπδ Κ. Κονροννιώτον.

35

6τε το άγγεΐον δεν εϊχεν ακόμη δπτηθή. Αριστερά Ή Λατρεία του Ηρακλέους έν Ερέτρια ήτο γνω-

πρός το τέλος της επιγραφής υπάρχει μικρά οπή, στη έκ της άρχαϊκής επιγραφής επί τίνος έξ 'Ερε-

εν ή ήτο ίσως ή λαβή του αγγείου" περί την όπήν τρίας χαλκώματος κατατεθειμένου έν τω 'Εθνικώ

ταυτην ύπήρχον μικροί εγχάρακτοι κοσμηματικοί άρχαιολογικώ μουσείω ύπ'άριθ.7922 (πρβ. ΠΑΕ

κΰκλοι.'Η επιγραφή έκ δεξιών προς αριστερά βαί- 1895, σελ. 95) και εκ της επιγραφής έν

νουσα εκλινεν έπειτα προς τά κάτω. Μήκ. των 1896 σελ. 173, του αιώνος π. Λρ., εν η ανα~

δύο τεμαχίων όμοΟ 0Ί6. ΕύρέΟη έν τη έπιχώσει φέρεται το Ηράκλειον και άγων τω Ήρακλεΐ τιθέ-

του έσωτερικοΟ τοΟ ναοΟ' τοΟ Δαφνηφόρου Άπόλ- μένος (πρβ. ΝΠ880Π Ον. Ρ. 448, 6).
λωνος έν τω προνάω.

ΕΙκών 25 (επιγρ. αριϋ1 24). 'Αναθηματική τώ Ήρακλεΐ.

. . . δρος τοΐ Ήρακλεΐ ποίε[σε]

Πώς εύρέθη τΌ ανάθημα τοΟτο του Ηρακλέους Ή πλαζ ευρέθη ούχί μακράν μικρού" τίνος ίερου

έν τω ναώ του Δαανηφόρου Απόλλωνος και άν άποκαλυφθέντος επί της δυσμικής κλιτύος της
πρέπει τις έκ τούτου νά συναγάγη συμπέρασμά τι, Ακροπόλεως Ερέτριας, πλησίον τοΟ όποιου μετά
δεν δύναμαι έπι τοΟ παρόντος νά είπω. πολλών άλλων ειδωλίων πήλινων παριστώντων

ΆριΦ. 25 (είκ. 26). Τετραγωνική μαρμάρινη κατά το πλείστον μικρά κοράσια καθήμενα εύρέθη
πλνάξ έχουσα τετράγωνον κοίλωμα, έν ώ ήτο έντε- καί τό άνω μέρος ειδωλίου παριστώντος γυναίκα
θειμένον άνάθημά τι, πίναξ ισως. Τψ. 0.50, πλ. κρατούσαν χοιρίδιον εξ ου, ώς καί έκ της έπιγοα-
0"30, πάχ. 0'60. Φέρει έπι της άνωτέρας στενής φής ήμών, αποδεικνύεται ό'τι έν τω μικρώ ίερω
πλευράς διά γραμμάτων του 4ου αιώνος τήν άνα- έλατρεύετο, μετά της Δήμητρος πιθανώς, καί ή
6ηματικήν έπιγραφήν Κόρη.

'Εν Έρετρία ύπήρχεν έορτή τών Θεσμοφορίων
προς τιμήν πιθανώτατα τών θεών τούτων. Πλουτ.
Έλλ. Ζητ. 298 Β. Πρβ. Νίΐδβοη, ΟΗββίι. Ρβ8ίβ
σ. 314.

Άριΰ. 26 (είκ. 27). Τ εμάχιον λεπτής πώρι-
νης πλακός εύρεθέν έπι της ανατολικής κλιτύος
της ακροπόλεως ολίγον έξωθεν τοΟ τείχους. Τψ.
Είκών 26 (Ιπίγρ. άρι$. 25). Ο 16, πλάτ. 0 15, πάχ. 0-04. Τψ. γραμμάτων

Παυσώ Κόρει. 0-018.
loading ...