Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
36

ΕρετρικαΙ έπιγραφαί' υπό Κ. Κονρονηώτον.

του στίχου πολ .εμάρχιον, ήτις δύναται νά θεω-
ρηθή ασφαλής. Περί πολεμάρχων και πολεμάρχου
έν Έρετρία πρβ. Βία 1897 σελ. 373.

Που εύρίσκετο ή έν τή επιγραφή μνημονευο-
μένη εξέδρα, δεν είνε δυνατόν νά όρισθή. Εξέδρα
έν τω έπικαμπίω μνημονεύεται έν τή έπιγραοή
ΑΙΑ 1890, XI σ. 173.
||: Μ |Ρ 28 (ν,,. 29). Μέρος της κορυφής βά-

Ορου μετ'έξεχούσης κορωνίοος, ρωμαϊκών χρόνων.
"Υψ. 0-23, πλ. 0-24, πάχ. 0.20. Εύρέθη έκτι-

ΕΙκά» 27 (ίπίγρ. άρΦ. 26). Αναθηματική έγγραφη. σ^ έν θίκίσΪΦ "ΐν1 π?° τ0° ναδ0 Τ0° Δαφνηφό-

ρου Απόλλωνος.

Έπι Βι]0τηι βΗΒΒΒΙ^Μ·^.

Σωτ]ηρίχου

... , Νικ;]οστ<)ΐάΐ] ΒιόττοΓιτ

. . Με]γίστωι

ε*Ίχήν β> ίέ]ρεια γενομέ[νη της

Αριϋ*. 27 (εΐκ. 28). Μέρος κορυφής μαρμα- Άθ]ηνάς άνέθ[ηκε

ρίνης πλακός μετά κορωνίδος. Τψ. 0'17, πλάτ. ^ΒΗρ^^

0-23, πάχ. 0-085. Τψ. γραμμ. Ο03. Ευρέθη Είκών 29 {Μγρ. άρι». 28) Άνά^Μκοοτράτη,.

παρα τον ναον του Δαφνηφόρου Απόλλωνος.

Ώς προς την λατρείαν της Α-
θηνάς έν Έρετρία πρβ. την επι-
γραφήν έν 'Αΰηνα Ε' 394, 4.

\Αρι#. 29 (είκ. 30). Στήλη
τιτανόλιθου άτελώς έξειργασμένη
έχουσα το σύνηθες σχήμα τών
όρολίθων.Τψ. 0.80, πλ. 0 80,
πάχ. 0'37. Μία ταινία πλ. πε-
ρίπου 0" 10 έπ'ι του άνωτέρου μέ-
ρους της μιας πλευράς εχει λει-
ανθή, έπΐ ταύτης δέχαράνθη ή
επιγραφή. Εύρέθη ούγι μακράν
τοΟ προς την θάλασσαν νοτίου
σκέλους τοΟ τείχους τής'Ερετρίας
'|ιΛ|πΙ^Γ;'''^ν^^^^^Ή^^βΡ^^:·'. πλησίον τοΟ ανατολικού άκρου

'/ί®* τούτου έντός τής πόλεως.

Είκών 28 (έπιγρ. άριϋ 27). Ανάθημα νιου Αριστομένους.

Ό δείνα Άρ]ιστομένου[ς

πολεμαρχήσα]ς την έξέδραν ^ Ιιόρος ιερό

καΐ τό ποίλεμάρχιον
τωι Οημωι

Έν τω δευτέρω στί/ω συνεπλήρωσα πολεμαρ-
χήσας συμφώνως προς την συμπλήρωσιν τοΟ τρί- Είκών 30 (έπιγρ. άρι&. 29). "Ορος.
loading ...