Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 37
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ερετρικαι έπιγραψαί' νπο Κ. Κονρουνιώτον.

37

Ο άγνωστος άλλοΟεν ήρως ούτος ήτο, ώς φαί-
νεται έκ του ονόματος αύτοΟ, προστάτης τών ναυ-
τιλλομένων, το ο ιερόν αύτοΟ μή εύρεθέν έτι θά
εκείτο πάντως παρά την θάλασσαν, έ'νθα και ευ-
ρέθη, ούγι δμως κατά /ώραν, ο δρος.

ΑριΦ. 30 (είκ. 31). Πωρίνη πλάξ τριγωνική
έλλιπής κατά την μιαν πλευράν. Τψ. κατά την
μιαν μικράν πλευράν 0'32 καί κατά την άντίστοι-
χον 0 24, πάχ. 0*06, μήκ. 0585. ΕύρέΟη εν
τω νεκροταφείω τοΟ Ν. Βελισαρίου ουσμικώς της
Ερέτριας. Σώζεται μέρος αρχαϊκής επιτύμβιου
επιγραφής, ής δ δεύτερος στίχος εϊνε γεγραμμένος
έκ δεξιών προς αριστερά.

Εικων 31 (επιγρ. άριϋ .\30 ). Έπιτνμβιον.

τόδε σεμα
τέτυκται.

Αριϋ: 31 (είκ. 32). Τετράγωνος επιτύμβιος
στήλη έκ πώρου."Τψ. 0.75, πλ. 0.40, πάν. 0 35.
ΕύρέΟη έν τώ νεκροταφειω του Υγειονομείου.

Ό κατ' έξοχήν Βοιωτικός ούτος τύπος τών έπι-
τυμβίων έπιγραφών εϊνε μοναδικός έν Έρετρία έπϊ
της έπιγραφής ημών έν τοις άρχαιοτέροις χρόνοις.

Αριϋ*. 32 (είκ. 33). Κορυφή έπιτυμβίου στή-
λης μετ' άετωματίου κεκοσμημένη οι άνθεμίου.
ΕύρέΟη έν τώ κτήματι Δ."Ρούσου ανατολικώς της
Ερέτριας. Τψ. ϋ'58, πλ. 0'45.

Άρΐ'Ο'. 33 - 4Θ. Αί κατωτέρω επιτύμβιοι έπι-
γραφαΐ εύρέΟησαν πασαι έκτισμέναι εις τάς πλευ-
ράς τάφων κειμένων όλίγον 1'ξωθεν καί προς Β της
σημερινής Ερέτριας, 200 μέτρα περίπου μακράν
της σημερινής έκκλησίας. Εντός τών τάφων ύπήρ-
χον μικρας άξιας χαλκά κτερίσματα, προ πάντων
φιάλαι καί κοινοί άπλοϊ δίσκοι κατόπτρων, άτρα-

Είκών 32 (επιγρ. άρι&. 31). Έπιτύμβιον Μενέφρονος.

Έπι Μενέφρονι ειμί

κτοειδή άγγεΐα καί τίνες έκ τών μετά πεπλατυσμέ-
νης της κοιλίας καί ύψηλου λαιμοΟ οίνοχοών.

Άριϋ". 33 (εϊκ. 34). Στήλη μαρμάρινη ύψ.
0-37, πλ. 0.25, πάχ. 010.

Περί τών Βουκόλων πρβ. Ζίββ&ιΊΐι, άα& ΟΗβ-
β/ήββίιβ νβνβίηβινβΒβη.

ΆριΌ1. 34 (εϊκ. 35). Στήλη μαρμάρινη ύψ.

0-90, πλ. 0-35.

Λεν εϊνε τόσον σαφής ή έννοια του επιγράμμα-
τος τούτου, ούτινος μόνον δ πρώτος στίχος φαίνε-
ται δτι έποιήθη μετρικώς.

Έπί μαρμάρινων στηλών υψ. μεταξύ 0 90 καί
0'60 καί πλ. 0'40 εύρηνται καί αί κατωτέρω διά
γραμμάτων ρωμαϊκών κατά τδ πλείστον χρόνων
γεγραμμέναι έπιγραφαί:
loading ...