Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 44
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0054
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 Πραξιτέλους: Δημήτηρ, Κόρη και Ιακχος εν Άϋήναις- υπό I. Σβορώνου.

αείων τοιαύτας εν τε τοις κυοίοις και ταϊς λεπτό- γράφου του αύτοΰ πρωτοτύπου, ες ού ελήφθη και
μερείαις παραλλαγάς,—■ αναλόγως της εκάστοτε ή παράστασις της σαρκοφάγου τοϋ Τοιτθ Νον&,
εικονιζόμενης δράσεως τών θεών τούτων,— ώστε παρουσιάζον άπαραλλάκτως την μετ' άντεστραμμέ-
αδταί νά καθιστώσιν αδύνατον την υποστήριζιν της νων λαμπάδων Κόρην, τον καθήμενον μύστην και
γνώμης ταύτης τον ίεροπρακτοΰντα Εύμολπον. Ή άριστερα της

"Ινα πεισθη τις περί τούτου, άρχει νά ρίψη βλέμ- Κόρης αψιδωτή πύλη και ό δεξιά του Εύμόλπου
μα επί τών πολυάριθμων μνημείων τών άναφερο- βωμός και το δένό'ρον είναι νεώτεραι προσθήκαι τοΟ
μένων εις το αύτ'ο θέμα, ή εις όμοιας έλευσινιακάς συμπληρώσαντος το άνάγλυφον ίταλοΰ τεννίτου,
μυστικάς ίεροπρχγίας. ώς σημειοϊ μέν ό έξετάσας το μνημεΐον κ. Κίζζο,

Έν πρώτοις άνάγλυφον τό έν Μιΐδβο Νβζίοη&ΐθ βέβαιοι δέ άρχαϊον ίχνογράφημα εκδοθέν υπό τοΟ
της Νεαπόλεως (εΐκ. 2) είναι τμήμα πιστοΟ άντι- ^ίηοΐίβΐιιιοηη, ληφθέν δέ προ της συμπληρώσεως

τοΟ μνημείου (Κίζζο ε. ά.).

Έξ άλλου όμως ή έκ Ρώμης περί-
φημος οστεοδόχος μετ' Έλευσινιακών
παραστάσεων κάλπη (είκ. 3) και σειρά
πέντε άλλων, ομοίως έν'Ιταλικοΐς μου-
σείοις άποκειυ,ένων, άναγλύφων (είκ.
4-5),άντιγράφουσι τήν αύτήν παράστα-
σιν σειράς Ελευσίνιων ίεροπραξιών, ένή
όμως άνευρίσκομεν άπαραλλάκτως ει-
κονιζόμενα τινά μόνον τών κυρίων προ-
σώπων της επί της σαρκοφάγου τοΟ
Τοιτθ Νον&, ένώ τά λοιπά είναι νέα
εντελώς πρόσωπα. Αληθώς έ'χομεν έν
αύτοΐς τον αύτόν μέν τύπον της καθη-
μένης έπ'ι τοΟ μυστικού καλάθου Δή-
μητρος, άν και έπ'ι τό νεωτεριστικώ-
τερον εχουσαν τους πέπλους ήνεμωμέ-
νους, τον αύτόν κεκαλυυ,μένον καθτ-

Είκών 2. Άνάγλυφον έν τψ Μΐ(860 ΝαζίοηαΙβ της Νεαπόλεοις.

Εΐκων 3. Οστεοδόχος κάλπη εκ 'Ρώμης.
loading ...