Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 50
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0060
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
οΟ Πραξιτέλους: Δημήτηρ, Κόρη και Ιακχος έν ΆΦήναις· ϋπο Ί. Σβορώνου.

3 9 10 11

Είκών 7 1-11. Νομίσματα 'Αϋηναίων.

καί το τοΟ Ιάκχου (ει/..7 1-2) απαράλλακτα, μέχρι Τοιτθ Νονβ Δήμητρος, άντί τοΟ οποίου εύρίσκο-

τών ελάχιστων λεπτομερειών, προς τους ήδη πα- μεν τον συνήθη Ορόνον έπι του νομίσματος ημών,

ρατεθέντας έκ τών άλλων μνημείων τύπους αΰ- δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό σοραγιδογλυφος άπο-

τών, το δέ της Δήμητρος (είκ. 7.3-4) μετά τών φεύγων καί πάλιν τό δυσδιάκριτον της κίστης άντι-

συνήθων μικρών έκείνων παραλλαγών, άς έπέφε- κατέστησεν αυτήν δια τοϋ* ευδιάκριτου θρόνου. Άπό-

ρον κατ' ανάγκην εις το πρωτότυπον αύτών οί δειξις δέ τούτου ό πιστότερος τύπος έτερου άρχαιο-

σφραγιδογλύφοι τών ρωμαϊκών χρόνων, άποφεύ- τέρου Αθηναϊκού νομίσματος, έφ'οδ ή Δημήτηρ

γοντες την δύσκολον κατά μέτωπον άπεικόνισιν κάθηται επί του μυστικού καλάθου και κρατεί έν

τών άγαλμάτων έπι τών νομισμάτων. Συνίστανται τή αριστερά την βραχεϊαν δάδα, ούχι σκήπτρον

δέ αί ώς είρηται παραλλαγα'ι εις το ό'τι ό σφραγι- (είκ. 7 9).

δογλύφος εΐκονίσας προς άριστερά έστραμμένον το Πόσον δέ διάσημα καί αγαπητά παρά τοΐς'Αθη-

άγα7\μα έδωκε μεν τη θεά ευδιάκριτους στάχυς έν ναίοις ήσαν τά τρία ταΟτα Πραξιτέλεια άγάλματα

τή δεξιά, την δ' έπί τών γονάτων ό'μως διά της άρι- της έν τώ Ίακχείω Έλευσινιακής τριάδος, μαρτυ-

στεράς κρατουμένην βραχεΐαν λαμπάδα, ήτις θά ροΰσι καί τά κατά τρεις αιώνας αρχαιότερα άρ-

ήν λίαν δυσδιάκριτος έπί του σμικροΟ το μέγεθος γυρά αύτών νομίσματα εκείνα, έφ' ών οί νομισμα-

νομίσματος, άντικατέστησε διά σκήπτρου ή μακράς τικοι λεγόμενοι άρχοντες τών Αθηναίων έ'θετον ώς

λαμπάδος (ώς καί ό γλύπτης του άναγλύφου είκ. 6), σύμβολα αύτών — δηλαδή μικρογραφικά παρά τον

μεταθέσας συγχρόνως καί τον οφιν άπό της περί κύριον τύπον του νομίσματος εμβλήματα — άντι-

τήν βραχεΐαν δαδα θέσεως αύτου' εις τον προ τών γραφάς τών διασημοτέρων καλλιτεχνικών άγαλ-

ποδών της θεάς χώρον, ίνα ή μάλλον ευδιάκριτος. μάτων καί συμπλεγμάτων της πόλεως αύτών.

Όσον δ' άφορα εις τον άντί θρόνου χρησιμεύοντα Αληθώς μεταξύ αύτών άνευρον νΟν ού μόνον

μυστικόν κάλαθο ; της έπί της σαρκοφάγου του τά αύτά κεχωρισμένα άγάλματα έκάστου τών τριών

έν λόγω Πραξιτελείων άγαλμάτων, άλλά καί σύμ-

τος παοομοίου τώ ημ.ετερω συαπλεγαατο; του Διός καΟηυ.ένου, της ^ , ).*- , « }/ ~ λ '

,, , „ νι · . ~ „ Λ . . , λ πλέγμα των ουο κυριωτεοων ες αυτών, ητοι της Δη-

Αρτεμιοος Λωτειρας και της Μεγάλης πόλεως ιστάμενων, Διεθν. 11 11 ι ι ι

Έφηυ.. Νου., άρχ. του.. XII σελ. 275-277, είκ. 38-40. μητρός και Κόρης, καί δή άπαραλλάκτως είκονιζό-
loading ...