Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 55
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0065
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Επιγραφαί Περαίας τών Ροδίων υπό Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά. 55

δε έπί της ανωμάλου πλευράς του βράχου λίαν Άριΰ'. 24. Βάθρον τετράπλευρον έκ λίθου λευ-

άβαθώς, δι' 6 και νΟν είναι σχεδόν έξίτηλα και κοΟ κεχωσμένον εν τω έδάφει, ΰψ. 0'86, πάχ.

ένεκα τούτου ούδέν εκτυπον ήδυνήθημεν νά λά- 0'49. Κείται έν Λούμπουκκι παρά τον ναίσκον

οωμεν. τοΟ Αρχαγγέλου Μιχαήλ τοΟ 'θαρρινοΟ'.'Ύψ. γρ.

1ΙΙΙ«ΝΔΡΑΓΛβ#ΐ/|«β» 0Ό2-0Ό24.

ηΙΙΙΙΙΙΙΙ, [ό δείνα Εΰφρ - ή Εύ-]άνορο[ς].

Άριΰ. 25. Βάσις κυλινδρική λίθου ΰπομέλα-

[Ό δείνα Ά]νδραγ[άθου---] νο? Ρ-ετι* τροχίλων άνωθι και κάτωθι, ευρεθείσα

[___Άγά]θωνος Δικ[- --] έν Λούμπουκκι πλησίον του να'ίσκου του 'θαρρι-

-------------- νοΰ'. Φέρει δύο έξοχάς εκατέρωθεν και έχει ΰψος

-------------- 0'78 και διάμετρον κατά την βάσιν 0'75.

Άριΰ. 21. Κάτωθεν της άνω επιγραφής έν- ΑΓΗΜ-α-ΝΔΑΜΑΤΡΙοΥ

τος μικροΟ κοιλώματος φυσικού του βράχου δια- ΜοΣΧΙλΝΚΥΡΑΝΑΙοΣ

κρίνεται καθαρώς το μονόγραμμα ^' προς τά δεξιά ΑΓΗΜοΝΑΙΕΡΑΤΕΥΣΑΝΤΑ
δ'αύτης άνάγλυφον κατεστραμμένον, όπερ δυνά- ΑΠοΛΛλΝ I

μεθα νά έκλάβωμεν ώς βούκρανον φυσικοΟ μεγέ- 5 ΤΕΧΝ-^-ΝΕΠοΙΗΣΕ

θους.

Άριΰ'. 22. Έπίστημα άπλοΟν ήτοι άνευ πλαι- Άγήμων Δαματρίου

σίων ές άσβεστολίθου, εΰρεθέν εν Λούμπουκκι, ΰψ. Μοσχίων Κυραναΐος

0-24, πλ. 0-175, πάχ. 011. Ύψ. τών γραμμά- Άγήμονα ίερατεΰσαντα

των Ο01-0.017. Άπόλλωνι.

ΕΥΑΡΑΤΟΥ Εύαράτου δ Τ^·νων ™οίη™-

ΤοΥ τοϋ Ρ / -> ~

1 ράμματα επιμελώς κεχαραγμενα και κεκοσμη-

ΑΓΗΣΑΓοΡΑ Άγησαγόρα , , , „' „ , , ,

μενα κατα τα ακρα λεπταις κεραιαις' ανηκουσιν

Άριΰ'. 23. Έπίστημα έκ μαρμάρου λευκού, εις τον Β' π. Χο. αιώνα και έ'·/ουσιν ΰψος τά μεν
άνακαλυφθέν παρά τον Χαλικερόν αΐγιαλόν, υψ. τών τεσσάρων πρώτων στί/ων 0-012-0-024, τά
0-57, πλ. 0'425, πάχ. 0-19. "Τψος τών γραμ- δε τοΟ τελευταίου 0·01 -0·015.
μάτων 0Ό1-0 015. Ό άνδριαντοποιός Τέκνων δεν γνωρίζομεν άν

είναι άλλαχόθεν γνωστός. Τό όνομα
Τεχνών άνευ τοΟ ονόματος τοΟ πατρός
και τοϋ' έθνικοΟ άπαξ μόνον άπαντα έν
ταϊς έπιγραφαΐς της Ρόδου (ΙΟ XII1
563) ώς έν τη ήμετέρα' ίσως πρόκει-
ται περί του αύτοΟ προσώπου.Τό αυτό
ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν και διά Τέ-
χνωνα [τον Σιδώνιον, άνδριαντοποιόν
και τούτον έν Ρόδω έργασθέντα (Βιιΐΐ·
ΕΙχών 2. Έππύμβων. ά& ι»ΑΐΕβ(16ιηίθ άβ ο^η^ΐί, 1907, 25).

Ευρώπα Αιγύπτια Έκ ^ιΤΡα?^ ™ύτης καθώς και έξ ετέρας

ίέρηα Άρτάμιτος ύφ'ήμών δημοσιευθείσης (ΑΕ 1907, 211, άρ. 3;

Περγαίας, γυν« δε εξάγεται οτι έν Λωρύμοις έλατρεύετο ό Άπόλ-

Μαρσυα Άσπενδίου λων, ού πιθανώς ναός ύπηρχεν έν τη θέσει, έ'νθα

5 Μ[α]καρίο. ευρέθησαν άμφότεραι α'ι έπιγραφα'ι αύται, ήτοι έν
loading ...