Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 58
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0068
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
58 Έπιγραφαι Περαίας τών 'Ροδίων νπδ Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά.

τούτου δέ και έκ τοΟ ιδιάζοντος των έπιστημάτων τή Περαία δημοσιεύσας και τ'.νας έπιγραφάς, άς

έξάγεται ό'τι οί έπΐ των έπιστημάτων τούτων άνα- εΰρεν εκεί, έν Είκοσιπενταετηρίδί Ελλ. ΦεΛ. Συλλ.

γραφομενοι είναι ξένοι και πιθανώτατα Λύκιοι, οι- Κωνσταντινουπόλεως, 1861-1886, σ. 254- πρβ.

τίνες «καλέουσιν άπό των μητέρων έωυτοϋς και τοΟ αυτού « Περίπλουν του ΣυμαϊκοΟ κόλπου» έν

ούκ'ι άπό των πατέρων» Ήροδ. ΑΊ70. Περί του- Παρνασώ, 1892 σ. 533 Τη γνώμη αυτοΟ ήκο-

του βλ. Σ. Π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομν., τ. Α' λούθησαν κα'ι άλλοι. Κείνται δέ εις την θέσιν την

(1904), σ. 162 κέ. σήμερον λεγομένην « Κάτω Συκεάν » εις άπόστασιν

ΆριΦ. 38. Βάσις μαρμάρινη μετά τρογίλων. μιας και ημισείας περίπου ώρας προς δυσμάς άπό

Ύψος γραμμ. 0Ό25-0Ό27. του Φοίνικος της Περαίας.

ν., > — »·<> ΓΛ ι /« «/Γ η Άριύ*. 40. Βάθοον ογκώδες ές ασβεστόλιθου

^ΑΝΝΙΔοΣΚΝΙΔΙΛ-/^ [Φ;]αννιδος Κνιδί[ας]. κ , , , -

κείμενον κατά χώραν' φέρει κάτωθι πλαίσια κα'ι

, ύπ' αύτά κούφωμα σχήματος τραπεζίου μήκου;

Μπ/ικο*/. 0.2? ,γψος |χ£ΐ 4 πλ 1.9,) πάχ_ (>87

Δεξιά τώ εΐσπλέοντι τον Συμαϊκόν κόλπον μετά \ λ λ Λ . „ . _ Λ . _ . Τ . .

1 1^ ΑΓΗΝΑΚΤθί.·ΑΠθΛΛθΔθΤθ . Τ Ε ΙΔΕΙ Κ ΑΤ Α ΚΕ I Τ Α I

τό άκρωτήριον «Νόρια» κείνται εφεςής οί όρμοι ΑθΑΝ ΑΤοΝΡ(ίΝΘΟ . ΑΤ Ρ I I Λο I £ΔΕΓ ΟΘ ο ί

Γούρνα, Τραχειανδςκαϊ Μινικό, ών ό τελευταίος |Τ φοΝΑΓΗΝΑ τοί
διασώζει λείψανα άρχαίας προκυμαίας. Παρά τον

όρμον τούτον διασώζονται άξιάλογα όπωσουν λεί- 'Αγήνακτος'Απολλοδότο[υ] τειδει κατάκειται,

ψανα άρναίων κτιρίων εις άπόστασιν δ' άπ'αύ- άθάνατον πένθο[ς π]ατρί, [φ]ίλοις δε πόθος,

των μικράν παρατηρούνται άρκετά ερείπια, έν οίς [Κ]τ[ησι]φδν Άγήνα[κ]τος.
και τάφοι Τό Μιν.κον άπετέλει προφανώς συνοι-

κισμόν και ύπήγετο ώς έκ της θέσεως αύτοΟ εις Γράμματα άβαθη τών άρχων του Δ' π. Χρ.

τον δάμον Κασαρέων , όστις έξετείνετο έφ' όλης αιώνος διατεθειμένα στοιχηδόν, ύψ. 002-0017.

της νοτιοδυτικής άκρας της Περαίας (^ΙΐΓβδΙιβίΊΘ Κτησιψδν διά του Ο κα'ι ούχ'ι δια του Ω. Έν-

VII, 1904, σ. 85). ταΟθα δεν πρόκειται ίσως περί λάθους τοΟ χαρά-

Άριΰ: 39. Άνευρέθη παρά τον ρηθέντα δρμον κ^ου, άλλά νομίζομεν ότι ή έπιγραφή έγράφη εν

βάθρον άπλοΟν λίθου λευκού, ύψους 0 45, πλάτ. χρόνοις, καθ'ούς δεν ήτο σταθερά ή χρήσις ταυ Ω.

0-64, πάχ. 0-36, φέρον την κάτωθι έπιγραφήν, Ό Κτησιφών κα'ι ό Άγήνακτος είναι βεβαίως

ής τά γράμματα διατίθενται στοιχηδόν κα'ι άνή- υ'-0,ί το° 'Αγηνάκτου 'Απολλοδότου' άπέθανε δέ

κουσιν εις τον Δ' π. Χρ. αιώνα- εχουσι δέ ύψος πρώτος ό Αγήνακτος κα'ι μετ' αύτόν οί υιοί αΰτοΰ,

0-03-0-1142. οί'τινες και έτάφησαν έν τω αύτώτάφω. Είναι λοι-

ΑΡίαοΚΛΙΙΙ ΆίκστοχλΕεΰς] ^ ™ *™ δ% ^

Τ I Μ Α Κ Ρ Α Τ Ε , § Τιμακοάτείυς]. ^αΤΟυ ™° Κ^'?ων.τος .*«.< Αγηνάκτου, τών

υιών τοΟ Αγηνάκτου Απολλοδάτου.

Γ"^. Κααάρων. Άριϋ'. 41. Βάθρον λίθου λευκού τεθραυσμένον

προς τάριστερά κα'ι άνωθεν' ύψος αύτοΟ μέγιστον

Τά Κάσαρα πρώτος ό πατήρ ημών ώρισεν έν 0'58, πλ. μέγ. 0.79, πάχ. 0'75.

Είκών 6 (επιγρ άρι&. 41).

Επιτνμβιον επίγραμμα
loading ...