Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 60
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0070
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
60

Έπιγραφαί Περαίας τών 'Ροδίων υπό Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά.

ΕΙκων 9 (επιγρ. αριϋ· 46). Άνα&ηματιχή.

Ηλιόδωρος Ίεροκλεΰς Νεφ)ί(δας) υπέρ τοϋ [υίοΰ δείνα......]

υπό των περί Μαρκον Πλα(ϋτον) Όνάσανδρον τ[ό ήρώιον και τό άγαλμα].

ΝΕΤΙ. Ούτω, δι'ένόςΤ. Είναι αναμφιβόλως συγ- Άριΰ>. 49. Βάθρον δγκώδες εόρεθέν ένθα καΐ

κοπή τοΟ έθνικοΟ Νεττίδας τοϋ δήμου της Λίνδου ή ΰπ' αριθ. 48 επιγραφή. "Τψ. 0"77, πλάτ. ίσον

Νεττεία (ΙΟ XII1 σελ. 229), ώς ΒΡΑΣΙ = Βρά- τω βψει, πάχ. 0''65. Τψ. γραμμ. 0.021-0Ό26.

Α

σιος (αύτ., άρ. 4 III, 60), ΙΣΤ=Ίστάνιος (αύτ. ΝΙΚοΜΑΧΟΥΝΙΚΰ. Λ. . . Νικόμαχου Νικο[.ά. . .]
άοιθ. 83).

' Στίχ. 1. Ύπερ τον [νίοϋ ...Υ ήδύνατό τις άντϊ 50' θ?α^ Μρ™ ^ ασβεστόλιθου,

νίοϋ νά συμπλήρωση άΜ?ο* ή άλλο τι του- ^τετειχισμένον εις την οίκίαν του Γετίμ Άλή,

του

Είκών 10. 'Επιτνμβιον.

ί / „ κ λ·, > « ύψους 0'26, πλ. ΟοΟ, πάν- 038. Τα άκρα των

τοις ομοιον, οιοτι τοιούτο τι προεςαγγελλει το αρ- 7 > ,

λ ~ «τ? ϊ> ο ν ϊ λ , , ~ γραμμάτων κοσμούνται οιά κεραιών και άνηκουσιν

θοον τον. έπεται οε μετοχή παθητική οια το εν τω τ># ν ν»

γ' , - «α ,λ.. εις τον Β π. Χρ. αιώνα.Τψ. αυτών 0Ό16-0 027.

οευτεοω στιχω νπο ζΛ>ν... γ τ

Ά ν ορθώς εν Υ] ή συμπλήρωσις τοΰ στίχ. 2,
ήτις εγένετο κατά τήν έν τή αυτή θέσει εύρεθεΐσαν
έπιγραφήν τήν και συμπληρωθεΐσαν ύπό του κ.
Κ. Γ. ΚωΛ (ΑΕ 1907, 212, άριθ 6), ή πλάξ,
εφ'ής ή παρούσα επιγραφή, άπετέλει λίθον της
προσόψεως τοΰ ήρωου.

Άρΐ'δ'. 47. θραύσμα μαρμάρου ύπομέλανος

μετά πλαισίου άνω ΰψους 0'28. Τά γράμματα

του στίχου 1 μείζονα τών του στ. 2."Τψ. γραμμ. Αριστοδήμου το[ϋ δεινός]

002-0013. [κ]ατά γένεσ[ιν]

ΥΡΙ Ύπ[έρ] [κα]9' ύοθεσί[αν δέ τοΰ δεινός].

ΤοΚ [τον δεινός Καίσαρος Αΰ]τοκ[ράτορος, Σε- Μ '/ . ι „

βαστοΰ κτλ ] Αριίτ. ΟΙ. Βάθρον όγκώοες κείμενον έν α 11α-

ραμπούττη». "Εχει υψος 035, πλ. Ε 00, πάχ.
Συνεπληρώσαμεν ούτω κατ έπιγραφήν της Λίν- ^ «γ^, γραμ(Λάτων 0 024-0-03.
δου (ΙΟ XII1 άριθ. 772 α), διότι ύποθέτομεν οτι

τΌΎπϊερ] κατέχει τό μέσον έν τω πρώτω στίχω ΙΜΩΝΔΑ€ΔΑΜ. . .ΕΥ. [Σ]ιμώνδας Δαμ[οκλ]εϋ[ς].
και διά τοΰτο και διά μειζόνων γραμμάτων Ιξαί- Γο Σιμώνδας άπαντα και έν έπιγραφή έκ

Τεγέας (Κββ 1899, σ.72, στίχ. 39 έν σελ. 107

οεται.

γ

Άριϋ*. 48. θραύσμα [Βάθρου μετά πλαισίων

:ο όνομα σημειοΰται ως μοναοικον)

κάτωθι, εύρισ/.όμενον έν « Παραμπούττη ».μεταξύ >Αρι# 52. βάσις λίθου λευκού, ύψους Μ9,

τών έρειπίων της εκκλησίας της Άγιας Τριάδος. π^ / 0.44

Έχει υψος 0;77, πλάτ. 0-82, πάχ. 0-69. Τψος ' Ή β ,Λ ^ έχρήσ(μευσε ^ ά?χάς διά φ

γραμμάτων 0 02-0 032. έπιγραφήν Α', ήτις είναι έλεγεΐον χαραχθέν έντός

ΙΙΙΙΙΙΙΛΛ^θ£ΝΙ>ΩΝθ£ [· - δαμ]ος Νί[κ]ωνος. λαξεύματος άβαθους ύψους ΟΊΟ, πλ. 053. Εις
loading ...