Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 61
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΈπιγραφαΙ Περαίας τών Ροδίων νπδ Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά. 61

ταύτην την έπιγραφήν αναφέρεται και το άνωθεν χαραχθεΐσαν κατά μήκος αυτής έπι τής πλευράς,

αυτής έ'γκοιλον , χρησίμευσαν πάντως εις το έν έφ ής ή επιγραφή Α', χωρίς καθόλου νά απόξεση

τω έλεγείω άναφερόμενον ανάθημα.Τής επιγραφής αύτήν Ό χαράκτης' έφρόντισε δέ μόνον ούτος νά

ταύτης έπειτα κατάστασης άχρήστου, έχαράχθη χαράττη γράμματα τής επιγραφής Γ' έπι γραμ-

έπι τής οπισθίου όψεως τής αυτής βάσεως και άν- μάτων τής Α' καθ' όσον τω έπετρέπετο' άλλα και

τιθέτως τη επιγραφή Α' ή επιγραφή Β'. Κατόπιν μετά τούτο ή άνάγνωσις τής Α' δεν παρέχει μεγά-

ή βάσις αύτη έχρησίμευσε δια την έπιγραφήν Γ' λας δυσχέρειας.

ΚθΙΝββΛΥθΤθΗΔΑΝ^Η'//|Ρΐ((ΕΗθΝΤΕ€ΕΤΑ!ΡθΙ Κοιν[ήι οί] δυο τόνδ'άν[ε]θή[καμ]εν, δντες εταίροι
ΡΙ€Το;§ΤΕΑΛΛΗΛθΙ////ΜΗΗ.Μα//βΗθΝφΐΛΙΑί πιστο[ί] τε άλλήλοι[ς], μνημό[συ]νον φιλίας.

ΗΡΑΚΛΕ'ϋΡΑΤΙΔΑβ§ΥΑΡΑΤθ§ *Ηρακλε[υκ]ρατίδα[ς Ε]υαράτ[ου] ·

ΔΑΜΩΝΑΚΤΙΔΑ£ΚΑΑΛΙΑΝΑΚΤθ·)§ Δαμωνακτίδας Καλλιάνακτο[ς].

Γοάυιματα έπιμεμελημένα τοΟ Γ' π.Χρ. αιώνος· Ή επιγραφή έχαράχθη μεταξύ των έτών 81-96

βψ. 0 008-0 011. μ.Χρ..Τά γράμματα έχουσιν υψος 0Ό16-0-024.

2' Σημειωτέον το Έ(=Ε).

Ο πρώτος και δεύτερος στίχος είναι δεινώς

<^\9;ΚΛ9ΜΐβΚΜΛ^νΒΛ έφθαρμε'νοι- πιθανώς δ' έν αύτοΐς άνεγράφετο τό

ΚλίΔΟΜΕ"1" Ιλθ . ΑΣΕΒΑΣΤΑ όνομα του συζύγου τής Δομιτίας σ.ύτον.ράτορος Δο-

ΟΜΟΝΟΐΑ μιτιανοΟ' ίσως δέ συμπληρωτέοι κατά την έν ΙΟ

5 ιΑςωνΑριςτογενευςβουλ. xii1 995 έπιγραφήν ούτω: «[Αύτοκράτορι Καί-

ΛγηςΑμΕΝΟΣΕΤΤΙΧΕΡΣΟ σαρ1 Δομειτιανω | Ούεσπασιαν]ο[θ υίώ]Σ[εβαστώ]» .

ΣΟΥΚΑΙΣΥμΑςΕΦΟΥΑΠΕ Στίχ. 5. ΒθΥΛ[ι]' συγκοπή τοΟ Βονλίδας, έθνι-

τεςτΛθηΑττΛτριοςττολει κο0> δή τ~. λίνδου> βλ ια χπ1 σελ_ 229,

ΤΕίΑΣΚΑΐ <ττ , ν ~ ~' ~ Ω

ι1 κτοινα ή Λτραπιατων του οημου των Όυσ-

σανουντίων τό πρώτον ήδη γνωρίζεται.

ίο οΔΑμοςοθυςςΛνουντιων
κΛιοικΑτοι

κουντ εσ ε νθυσσανουν ("Ορα οπισ&εν, σελ. 62, έπιγραφήν Γ')

Ιό ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ

και......ο . . . . σ .

τ ι κΑιΑκτο ι νΑΑςτρΑττ ι

^η-^Ι^ Η επιγραφή χρονολογείται μεταξύ τών έτών

193-211 μ. Χρ.. Τά γράμματα εχουσιν υψος

0 009-0-019. 1ά γράμματα του στ. 13 είναι μεί-

....... ζονα τών άλλων.

Ό έν στίχ. 11 μνημονευόμενος στρατηγός Χερ-

και Δομετία ί)[ε]ά Σεβαστά , , , .γ - „, .ττ-, λ ,

^ , σονησου και Λύμης Ιεροκλής ηλιοόωρου είναι υίός

_ ,τ , ,. , γ, ,γ/1/(. , του Ηλιοδώρου Ιεροκλευς Νεττίδα, του άνααεοο-

ο Ιάσων Αριστογενευς Βουλ[ι](δας) / ) , > ,' / β ·

, ·. ν γ ' ι υ,ένου έν τή ύπ άρ. 46 έπιγραοή, έπίσης έν τώ

αγησαμενος επι Λερσο^να-] 1 " ' >~ Τιΐ' ι- ι

σου και Σΰμας, εφ' οί άπε[κα-] αύτ^ ^?ει ^ρεθείση.

τεστάθη ά πάτριος πολει- Ή άποκατάστασις τής πατρίου πολιτείας ή μνη-

τεία(ς) και μονευομένη έν τή επιγραφή Β' έγένετο ύπο τοΟ αύ-

10 ό δάμος δ Θυσσανουντίων τοκράτορος Κλαυδίου τω 51 μ. Χρ.. Τούτο άνα-

και οί κατοι- φέρεται και έν έπιγραφή τής Ρόδου (ΙΟ XII1

τοικοϋντες εν Θυσσανοϋν- 2, στίχ. 12-13) «... άποδοθείσ]ας τα πόλει τάς

τι και ά κτοίνα ά Στραπι- πατρίου πολιτείας και τών νόμων ύπό τών . . .».

αταν Κατά τό αύτο έ'τος 51 μ. Χρ. ή Χερσόνησος, του-

15 καθιέρωσαν. τέστιν ή Περαία, άπετέλει μετά τής Σύμης μίαν
loading ...