Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 61
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0071
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
facsimile
ΈπιγραφαΙ Περαίας τών Ροδίων νπδ Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά. 61

ταύτην την έπιγραφήν αναφέρεται και το άνωθεν χαραχθεΐσαν κατά μήκος αυτής έπι τής πλευράς,

αυτής έ'γκοιλον , χρησίμευσαν πάντως εις το έν έφ ής ή επιγραφή Α', χωρίς καθόλου νά απόξεση

τω έλεγείω άναφερόμενον ανάθημα.Τής επιγραφής αύτήν Ό χαράκτης' έφρόντισε δέ μόνον ούτος νά

ταύτης έπειτα κατάστασης άχρήστου, έχαράχθη χαράττη γράμματα τής επιγραφής Γ' έπι γραμ-

έπι τής οπισθίου όψεως τής αυτής βάσεως και άν- μάτων τής Α' καθ' όσον τω έπετρέπετο' άλλα και

τιθέτως τη επιγραφή Α' ή επιγραφή Β'. Κατόπιν μετά τούτο ή άνάγνωσις τής Α' δεν παρέχει μεγά-

ή βάσις αύτη έχρησίμευσε δια την έπιγραφήν Γ' λας δυσχέρειας.

ΚθΙΝββΛΥθΤθΗΔΑΝ^Η'//|Ρΐ((ΕΗθΝΤΕ€ΕΤΑ!ΡθΙ Κοιν[ήι οί] δυο τόνδ'άν[ε]θή[καμ]εν, δντες εταίροι
ΡΙ€Το;§ΤΕΑΛΛΗΛθΙ////ΜΗΗ.Μα//βΗθΝφΐΛΙΑί πιστο[ί] τε άλλήλοι[ς], μνημό[συ]νον φιλίας.

ΗΡΑΚΛΕ'ϋΡΑΤΙΔΑβ§ΥΑΡΑΤθ§ *Ηρακλε[υκ]ρατίδα[ς Ε]υαράτ[ου] ·

ΔΑΜΩΝΑΚΤΙΔΑ£ΚΑΑΛΙΑΝΑΚΤθ·)§ Δαμωνακτίδας Καλλιάνακτο[ς].

Γοάυιματα έπιμεμελημένα τοΟ Γ' π.Χρ. αιώνος· Ή επιγραφή έχαράχθη μεταξύ των έτών 81-96

βψ. 0 008-0 011. μ.Χρ..Τά γράμματα έχουσιν υψος 0Ό16-0-024.

2' Σημειωτέον το Έ(=Ε).

Ο πρώτος και δεύτερος στίχος είναι δεινώς

<^\9;ΚΛ9ΜΐβΚΜΛ^νΒΛ έφθαρμε'νοι- πιθανώς δ' έν αύτοΐς άνεγράφετο τό

ΚλίΔΟΜΕ"1" Ιλθ . ΑΣΕΒΑΣΤΑ όνομα του συζύγου τής Δομιτίας σ.ύτον.ράτορος Δο-

ΟΜΟΝΟΐΑ μιτιανοΟ' ίσως δέ συμπληρωτέοι κατά την έν ΙΟ

5 ιΑςωνΑριςτογενευςβουλ. xii1 995 έπιγραφήν ούτω: «[Αύτοκράτορι Καί-

ΛγηςΑμΕΝΟΣΕΤΤΙΧΕΡΣΟ σαρ1 Δομειτιανω | Ούεσπασιαν]ο[θ υίώ]Σ[εβαστώ]» .

ΣΟΥΚΑΙΣΥμΑςΕΦΟΥΑΠΕ Στίχ. 5. ΒθΥΛ[ι]' συγκοπή τοΟ Βονλίδας, έθνι-

τεςτΛθηΑττΛτριοςττολει κο0> δή τ~. λίνδου> βλ ια χπ1 σελ_ 229,

ΤΕίΑΣΚΑΐ <ττ , ν ~ ~' ~ Ω

ι1 κτοινα ή Λτραπιατων του οημου των Όυσ-

σανουντίων τό πρώτον ήδη γνωρίζεται.

ίο οΔΑμοςοθυςςΛνουντιων
κΛιοικΑτοι

κουντ εσ ε νθυσσανουν ("Ορα οπισ&εν, σελ. 62, έπιγραφήν Γ')

Ιό ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ

και......ο . . . . σ .

τ ι κΑιΑκτο ι νΑΑςτρΑττ ι

^η-^Ι^ Η επιγραφή χρονολογείται μεταξύ τών έτών

193-211 μ. Χρ.. Τά γράμματα εχουσιν υψος

0 009-0-019. 1ά γράμματα του στ. 13 είναι μεί-

....... ζονα τών άλλων.

Ό έν στίχ. 11 μνημονευόμενος στρατηγός Χερ-

και Δομετία ί)[ε]ά Σεβαστά , , , .γ - „, .ττ-, λ ,

^ , σονησου και Λύμης Ιεροκλής ηλιοόωρου είναι υίός

_ ,τ , ,. , γ, ,γ/1/(. , του Ηλιοδώρου Ιεροκλευς Νεττίδα, του άνααεοο-

ο Ιάσων Αριστογενευς Βουλ[ι](δας) / ) , > ,' / β ·

, ·. ν γ ' ι υ,ένου έν τή ύπ άρ. 46 έπιγραοή, έπίσης έν τώ

αγησαμενος επι Λερσο^να-] 1 " ' >~ Τιΐ' ι- ι

σου και Σΰμας, εφ' οί άπε[κα-] αύτ^ ^?ει ^ρεθείση.

τεστάθη ά πάτριος πολει- Ή άποκατάστασις τής πατρίου πολιτείας ή μνη-

τεία(ς) και μονευομένη έν τή επιγραφή Β' έγένετο ύπο τοΟ αύ-

10 ό δάμος δ Θυσσανουντίων τοκράτορος Κλαυδίου τω 51 μ. Χρ.. Τούτο άνα-

και οί κατοι- φέρεται και έν έπιγραφή τής Ρόδου (ΙΟ XII1

τοικοϋντες εν Θυσσανοϋν- 2, στίχ. 12-13) «... άποδοθείσ]ας τα πόλει τάς

τι και ά κτοίνα ά Στραπι- πατρίου πολιτείας και τών νόμων ύπό τών . . .».

αταν Κατά τό αύτο έ'τος 51 μ. Χρ. ή Χερσόνησος, του-

15 καθιέρωσαν. τέστιν ή Περαία, άπετέλει μετά τής Σύμης μίαν
loading ...