Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 62
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0072
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
62 ΈπιγραφαΙ Περαίας τών Ροδίων υπό Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά

Γ

ΙΟΥΛΙΑΝΔΟΜΝΑΝΑΥΓΟΥΣΤΑΝΣΕΒΑΣΤΗΝ Το Ν Μ Ε ΓΙ Σ Το Ν ΑΥΤΟ Κ Ρ ΑΤοΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΑΤΟΥΜΕΠΣΤΟΥΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑ ΙΣΑΡΑΛοΥΚ I ο Ν Σ ΕΤΤΤ IΜIΟ Ν

ΚΑΙΣΑΡΟΣΛΟ ΥΚΙοΥΣΕΤΤΤΙΜΙοΥΣΕΥΗΡοΥ ΣΕΥΗ ΡοΝ ΕΥΣ Ε Β Η Π Ε ΡΤI Ν Α Κ Α

ΕΥΣΕΒοΥΣΠΕΡΤΙΝΑΚοΣΣΕΒΑΣΤοΥΑΡΑΒΙΚοΥ ΣΕΒΑΣΤοΝΑΡΑΒ I ΚοΝΑΔ IΑΒΗΝ I ΚοΝ

5 ΑΔΙΑΒΗΝΙΚοΥΤΤΑΡΘΙΚοΥΜΕΓΙΣΤοΥΒΡΕΤΑΝΝΙΚοΥ ΤΤΑΡΘΙΚΟΝΜΕΓΙΣΤοΝΒΡΕΤΑΝΝΙΚοΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑΔΕΤΩΝΜΕΓΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΜΕΠΣΤοΝΑΡΧΙΕΡΕΑΜΕΓΙΣΤοΝ

ΜΑΡΚΟ ΥΑΥΡΗΛΙΟΥΑΝΤΩΝΕΙΝΟΥΕΥΣΕΒΟΥΣΣΕΒΑΣΤΟΥ Δ Η Μ Α Ρ ΧI Κ Η Σ ΕΞ ΟΥΣ I ΑΣΤΟ I Η

ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΥΜΕΓΙΣΤΟΥΚΑΙΠΟΥΠΛΙΟΥΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΑΥΤοΚΡΑΤΟ ΡΑΤοΪΒ ΥΠΑΤΟΝΤοΓ

............ΣΕΒΑΣΤοΥΒΡΕΤΑΝΝΙΚοΥΜΕΓΙΣΤοΥ ΤΤΑΤΕΡΑΤΤΑΤΡΙΔΟΣΑΝΘΥΠΑΤοΝ &

10 ΜΗΤΕΡΑΚΑΣΤΡΩΝ

ΤΤΑΤΡΟΣΙΕΡΟΚΛΕΥΣΗΛΙΟΔΩΡΟΥΝΕΤΣΤΡΑΤΗΓΗΣΑΝΤΟΣΧΕΡΡΟΝΗΣΣΟΥΚΑΙΣΥΜΗΣ
ΚΑΙΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣΠΡΥΤΤΟΥΣΡΆΝΤΟΣΤΟΥΚΟΣΜΟΥΣΩΤΗΡΑΣΚΑΙΕΥΕΡΓΕΤΑΣ

Θ Ε Ο I Σ

ΑφΙΕΡΩΘΗΣΑΝΔΕΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓθΥΝΕΙΚΑΝθΡθΣΣΕΥΘΑ <2Γ

Ίουλίαν Δόμναν Αύγοΰσταν Σεβαστήν Τον μέγιστον Αυτοκράτορα

γυναίκα τοϋ μεγίστου αύτοκράτορος Καίσαρα Λοΰκιον Σεπτίμιον

Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σευήρου Σευήρον Ευσεβή Περτίνακα

Εύσεβοϋς Περτίνακος Σεβαστού Άραβικοΰ Σεβαστόν Άραβικόν Άδιαβηνικόν

δ Άδιαβηνικοΰ Παρθ-ικοΰ μεγίστου Βρεταννικοΰ Παρθικόν μέγιστον Βρεταννικόν

μεγίστου μητέρα δέ των μεγίστων αυτοκρατόρων μέγιστον αρχιερέα μέγιστον

Μάρκου Αυρηλίου Άντωνείνου Εύσεβοϋς Σεβαστού δημαρχικής εξουσίας τό ιη'
Βρεταννικοΰ μεγίστου και Πουπλίου Σεπτιμίου αυτοκράτορα τό ιβ' ύπατον τό γ'

[Γέτα Εύσεβοϋς] Σεβαστού Βρεταννικοΰ μεγίστου πατέρα πατρίδος άνθύπατον &

10 μητέρα κάστρων.

Πάτρος Τεροκλεϋς Ηλιοδώρου Νετ(τίδα) στρατηγήσαντος Χερρονήσ(σ)ου και Σΰμης
και Απολλώνιος Πρύττους παντός τοϋ κόσμου σωτήρας καΐ εύεργέτας

Θεοϊς.

Άφιερώθησαν δέ επί στρατηγοΰ Νικάνορος Σευθά £5

ήγεμονικήν διοίκησιν, εις ήν άπεστάλη ηγετών υπό κατά καιρούς εκτάσεως των κτήσεων αυτών.Ή δέ

της Ρόδου ό Ιάσων Άριστογένευς (επιγραφή Β). αναλόγως μικρά διοίκησις έκ μόνης της Χερσονή-

Κατ'έπιγραφήν όμως έκ Φύσκου (ΒΟΗ 1894 σελ. σου και Σύμης συνέστη πιθανώς οτε μόνη ή ΙΙε-

395 κέ.) τοΟ Α' π. Χρ. αιώνος εις μόνος ήγε- ραία άπέμεινεν εις τήν Ρόδον έκ των έπϊ της άπέ-

μών έπέμα)βη επι Άπειρου κάί Φύσκου και Χερ- ναντι ήπείρου κτήσεων αύτής, ό'περ συνέβη έ'τη τινά

οονάοου και Σύμας' έκ τούτου φαίνεται 8τι τα προτού 51 μ.Χρ. .Ίήν αυτήν διοίκησιν εύρίσκομεν

μέρη ταΰτα άπετέλουν τότε μίαν διοίκησιν. Εν ύφισταμένην μέχρι τών άρχών τοΟ 3ου μ.Χρ. αΐώ-

όλί'γω οέ προγενεστέροίς χρόνοις εύρίσκομεν τρεις νος κατά τήν έπιγραφήν Γ , καϊ ώς φαίνεται έξηκο-

διοικήσεις, μίαν της Καύνου, μίαν της Καριάς και λούθει νά υφίσταται έφ ό'σον κα'ι ή Ρόδος άπή-

μίαν της Λυκίας κατά έπιγραφήν έκ Ρόδου (ΙΟ λαυεν αυτοδιοικήσεως τίνος. Οί δέ διοικηται αυτής

XII1 49, στίχ. 59-64). Έκ τούτων πρέπει νά δεν ονομάζονται πλέον ήγεμάνες αλλά στρατηγοί,

συμπεράνωμεν οτι ό άριΟμος και ή έκτασις τών οί'τινες οαως κατά πασαν πιθανότητα εί/ον ήν κα'ι

ηπειρωτικών ηγεμονικών διοικήσεων τών Ροδίων οί ηγεμόνες δικαιοδοσίαν. Γνωρίζομεν δέ της διοι-

οέν ήτο ώρισμένος, άλλ' έκανονίζετο αναλόγως της κήσεως ταύτης ήγεμόνα μέν τον Ιάσονα Άριστο-
loading ...