Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 63
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0073
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'Επιγραφαϊ Περαίας τών 'Ροδίων ύπό Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά 63

γένευς Βουλίδαν (έπιγρ. Β ), στρατηγούς δέ τον Τον μέγιστον Α[ΰτοκράτορα Καίσαρα Μάρκον]

Ιεροκλέα Ηλιοδώρου Νεττίδαν, (έπιγρ. Γ), τον Αυρήλιον Άνιωνε[ϊνον ευσεβή Σεβαστόν]

Εύάρατον Θευδώρου (έπιγρ. άρ. 53), εις ούς προσ- Βρειαννικόν μέγιστ[ον δημαρχικής εξουσίας]

θετέον και τον Νικάνορα Σευθά (έπιγρ. Γ'). τό ιΥ' Αυτοκράτορα τό β' ΰπ[ατον τό - -· υίόν δέ]

Άρι&. 53. Βάσις μαρμάρου μελανωποΰ αετά 5 τοΰ ^ίστου Αύτοκράτ[ορος Καίσαρος Λουκίου]
πλαισίων άνωθι και κάτωθι, ύψ. 0 4ο, πλ. Ο 39. Σεπτιμίου Σευήρου ευσεβούς [Περτίνακος]

'ϋ « ~ ο < ' . ~ , , Σεβαστοί} Αραβικού ' Αδιαβηνικοϋ ΠαΓρθικοϋΊ

ϋπι της βάσεως ταύτης υπηογεν αΛΛη επιγοαί/ή _. ,

Ύ Ύ λ * , η τ< μεγίστου Βρεταννικοϋ μέγιστου <3"

αρχαιότερα, ης αποςεσθεισης έχαραχθη αύτη. Ιόν

τελευταΐον στί/ον δ χαράκτης ένάραΕεν έπί του Άνέστησεν κατά τό ψήφισμα τό εϊ.[σηγηθέν],
ζάτωθι πλαισίου μή ύπολογίσας καλώς τον χώρον.

Τψ. γραμμ Ο 014-0 020. 'Αριϋ*. 55. Λίθος όγκώοης κείμενος πλησίον

του άνωθι του λιμένος ψοουοίου. Γοάμματα με-
ΡΑΤΟνΘΕνλωΡ ' ΠΡ

λΓονεπιΧΕΡΕΟ γα α" ,

ΚλίΕνΜΑΕΤΟ,ΚΛΤΟ ΕΥφΡΑΝΕΙΔΑΙΕΥφΡΑΝθΡθ£
ΕΕΕΝΘνΐΙΕΑΝΟνΝ Εύφρανείδαι Εύφράνορος.

ΟΐλΕΖΕΝΕΚλΚΑΐλΐ

ΛΐΐτΑίΙΕΙΙίλνΤΟν ΆριΦ. 56. Θραύσμα στήλης εκ μαρμάρου

γ„, , , -λ . / γ -, ΰπομέλανος εύοεθέν έν Όρτατζί' διατηρεί μέρος
[Κυα]ρατου ϋευδωρ[ου] 1 ν ' ' ,/γ1 , „ , „ ' ,

γ η - , ν ν γ -η του άνω πλαισίου. Ιψος μεγ. ΙτΊο, πλατ. μεγ.

[στρατα]γου επι Λερσο[να-] ' Γ ' 11

[σου] και Σύμας· τοι κ«το[ι·] 11' 19' πά50 0'11 ■ Γράμματα έπιμεμελημένα τοΟ

[κεϋν]τες εν Θυσσανοϋν[τι] Γ' π. Χρ. αιώνος, ύψους 0Ό7-0Ό10.

[εύν]οίας ένεκα και δι[καιο-] ΤθΙΔΕΕΛΙ*Κ^ΝΕΣ'Γ
[σύν]ας τας εις αύτοϋ[ς]. ^©ΑΝΑΣ^ΑΜ'
Άριϋ: 54. Βάσις λίθου λευκού άνευ πλαισίων ΚΑΤοΝΚΑ'

υψ. 0-56, πλ. 0-66, πάχ. 0 50. "ϊψος γραμμ. 'ΞΤοφ'

0 012-0Ό15. Ή επιγραφή τίθεται μεταξύ τών ΊΙ'ιΙΛ

ετων 211-217 μ. Χρ. Τοίδε έ[δ]ωκ[α]ν ές [τάν έπισκευάν (;) τοϋ ναοϋ τοϋ τάς]

Άθάνας [Κ]αμ[ειράδος κατά τό ψάφισμα ού πλέον δραχμ

[έ]κατόν κα[ί ουκ έλαττον δραχμάν----].

['Αρ^στόφιλος----

Ή έπιγραΐή είναι κατάλογος τών ύπέρ τοΟ ναου
της Άθηνας Καμειράδος
έν θυσσανοΟντι είσενεγκόν-
των, ών τα όνόματαέγρά-
φησαν μετά τον τρίτον στί-
χον εις δυο στήλας.

Έν άρχη τοΟ τρίτου στί-
χου πρέπει αναμφιβόλως νά
νά άναγνώσωμεν [εκατόν
κα[ι\. Ή ΰπαρςΊς τοΟ άρι-
θμοΟ τούτου έν τοις τρισ'ι
πρώτοις στίχοις, μεθ' ους
έπονται τά ονόματα, έν τοι-

Είκών 11 (επιγρ. άρι&. 54). 'Αναθηματική.
loading ...