Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 65
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0075
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαί Περσίας της Ροδίων νπδ Μιχαήλ και Νικήτα Χαβιαρά. 65

[Δάμ]ατ<ε>ρ[ι]; εχει 0'43, πλ. Ο "79, πάχ, 0"72.Τψος γραμμά-

Έστιοδώρου Β(οσ)πο(ρα)ν(οϋ) των 0-022 0-036.

τοϋ Τριπτολέμου και ΝίΚΑΙΝΕΤΟίΑΘΑΝΟΛΩΡοΥ

τας ματρός αύτοΰ Λη- Νικαίνετος Άθανοδώρου.

5 τοδώρας, τας γυναικ- 'Αριϋ*. 61. Έπίστημα έντετειχισμέν.ον εις 6ν

[ός] Έστιοδώρου τοΰ ζα; ή #νω έπιγραφή περίβολον, ύ'ψους 0.-47, πλ.

"Αρχοντο[ς Εύ]χαριστία[ς]. 0 96, πάχ. 0 γραμμ. 0 021-0 027.

-Λ , , Τ , , ΚΛΗΝΩΑΓΗΖΑΓΟΡΑ Κληνώ Άγησαγόρα

υ στιν. 1 είναι κεγαοαγμ,ενος επι του ανω πλαι- ,__· ,, , .. ,

^ « , ■ ■ , «ν , , ΝΙΚΑΙΝΕΤοΥΔΕΓΥΝΑ Νικαινέτου δέ γυνά.

σίου, ό οέ στίχ. / έπΐ του κάτω. Ιποπτευομεν δτι

επί της στήλης πρότερον ύπήρχεν άλλη συντομω- Πιθανώς ό Νικαίνετος, οδ γυνή ή Κληνώ Άγη-

τέρα έπιγραφή, ήτις έξηλείφθη και είτα έχαράχθη «εγόρ.α, είναι Ό έν τή όπ' άρ. 60 επιγραφή Νικαί-

ή άνω, και δια τοΰτο οί στίχοι 1 και 7 έχαρά/θη νετος Αθανοοώρου.

σαν δΓ ελλειψιν χώρου έπϊ των πλαισίων. "Ισως 62. Πλάς εξ ασβεστόλιθου εκτισμένη

δαως ό στί/· 1 άπέμεινεν έκ της άοχαιοτέοας έπι- έν οίκ1> "α?ά τον λιμένα, υψ. 0-35, πλ. 0"74,

γραφής. πάχ. 0-55. Τψ. γραμμ. 0-014-0-019.

Στίχ. 2. Περϊ τή: συμπληρώσεως τής έν τέλει ΔΙοΝ ΥΣΙΟΣΤΕΡΜΕΣΣΕΥΣ

του στ. τούτου βραχυγραφίας ϊδέ ΑΕ 1907,217. ΜΗΝ I ΑΣ ΣΥΝ Ν ΑΔIΣ

ΆριΦ. 59. θραύσμα λίθου λευκοΟ" μετεκομί- · · Ν Λ . ΕΔΙΟΝΥΣΙοΥ

σθη εϊς Συμην προ έτών και ένετειχίσθη εις οΐκίαν Διονύσιος Τερμεσσεΰς,

παρά την προκυμαίαν. "Τψ. γραμμ. 0Ό2-0Ό39. . Μηνιάς Συνναδίς

[γυ]ν[ά δ]έ Διονυσίου.

' §ΣΑΙθΣΑΡΧΕΡΑΝΙΣ§

[Μου;]σαΐος άρχερανισ[τάς]. 'Α^' 63' Πλάξ λίθου ύπομέλανος εντετειχι-

σμένη έν Τουρκική οικία, κειμένη εις άπόστασιν

ΑριΌ1. 60. Επίστημα λίθου ύπομέλανος έντε- ήμισείας περίπου ώρας άπΌ τοΟ λιμένος.°Τψ. 0'96,

τειχισμένον εις περίβολον τουρκικής καλυβης.'Ύψ. πλάτος ίσον τω ΰψει.

Είκών 13 (έπιγρ. άρι&. 63). Έπιτνμβιον επίγραμμα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911

9
loading ...