Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 70
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0080
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
70

'Επιγραφαι έξ ' Ανδρου' υπό Ί. Βογιατζίδου.

της πρόσθιας καί δεξιάς έπιφανείας ούχι δέ της
οπισθίου, ήτις δεν θά ήτο ορατή. Εύρον αύτος προ
τριετίας έντετειχισμένην εν τοίχω τοΟ έν τή πόλει
"Ανδρου επί τουρκοκρατίας ίδρυθέντος μοναστηρίου
δυτικών τοΟ γνωστού ύπο το όνομα «Φραγκομο-
νάστηρον», νυν δ' εντελώς σχεδόν κατηδαφισμένου
(Μηλιαράκη "Ανδρος-Κέως σ. 139). Φέρει δ' επ'ι
της πρόσθιας μακράς επιφανείας έπιγραφήν (ΰψ.
γραμμ. 0Ό1) της 4Τις περίπου π. Χρ. έκατονταε-
τηρίδος.

Είκών 1. Επιγραφή αναθηματική.

Ταύτην ό κ. ΗϊΙΙθγ (ΑΜ 1909, 187) νομίζει συμ-
πληρωτέαν ούτω:

[Δήμητρι κ]αί Κόρη ι
[ύπ]έρ Μαλθακής.

Και έκ μεν τών εγγράφων μνημείων είναι ή πρώτη
επιγραφή έξ ής μανθάνομεν ώρισμένως την λα-
τρείαν της Δήμητρος και Κόρη: έν "Ανδρω" εκ δε
τών μέχρι τοθδε δημοσιευθέντων νομισμάτων της
"Ανδρου ήτο γνωστή ή λατρεία της Δήμητρος
(ΔΕΝΑ 1898 πίν. ΙΡ' άρ. 3), ούχι δε και ασφα-
λώς πιστοποιουμένη (αύτ. σελ. 319 άρ. 53).

ΆριΦ. 2. Στήλη λευκού" μαρμάρου μόνον κατά
τό προς άριστερά μέρος σωζομένη, ύψ. μέγ. 0'47,
πλ. μέγ. 0'23, πάχ. ΟΊΟ, τέσσαρα περιέχουσα
ψηφίσματα,ών τά μεν τρία κατενώπιον φαίνονται,
τό δε τέταρτον κείται έπι της προς τάριστερά πλευ-
ράς. Και ή ποιότης τοϋ* λίθου και το σχίσμα τών
γραμμάτων (2ου π. Χρ. αιώνος,"' ΰψ. 0 009) και ή
διάταξις τών ψηφισμάτων δεικνύουσιν ό'τι το τμή-
μα τοΟτο της στήλης και τό έξης δημοσιευάμενον
ύπ' άριθ. 3 άπετέλουν εν ό'λον, ό'περ μετά ταύτα
έθρυμματίσθη. Περι συμπληρώσεως κα'ι ερμηνείας

τοϋ μνημείου τούτου προ. τα ύπο του κ. ΗίΠβΐ'
λεγόμενα έν ΑΜ 1909, 18ο-6. Καθ'ολοκληρίαν
ό'μως άδύνατον είναι νά σχετίσθή ή έπιγραφή αύτη
προς τήν 16 XII5 723 ώς ύπό του κ. ΗϊΙΙθγ (ε.ά.)
εικάζεται [είχ. 2 κα'ι 3).

Είκών 2 (έπιγρ. άρι&. 2, Ι-ΙΙΙ).

Άριϋ: 3. Στήλη λευκού μαρμάρου άριστερά
μόνον σωζομένη, άποκεκρουμένη δέ άνωθεν και κά-
τωθεν, υψ. 0 51, πλ. θ'·22, πάχ. 0Ί2" περιέχει
πέντε ψηφίσματα, ών τά τρία έμπροσθεν, τά δε
άλλα δύο επί της άριστεράς πλευράς" ΰψ. γραμμ.
0Ό09, του δέ 5ου ψηφίσματος τών δύο πρώτων
στίχων 0 02" ίδέ άνω ύπ' άριθ. 2 έπιγραφήν"
loading ...