Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 75
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0085
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Έπιγραφαϊ έξ Άνδρον υπό I. Βογιατζίδον.

.Ο. . ΙΝΑΟΥΝ
ΟΣΩΝΦΑΙΝΗΤΑΙΚΑΙΤΙΜΩ
ΩΝΑΝΔΡΩΝΤΑΙΣΚΑΘΗ
ΔΕΔΟΧΘΑΙΤΗΙ ΒΟΥΛΗ I
5 ΕΠΑ I ΝΕΣΑΙΑΚ ΕΣ ΑΝ ΟΡΑ
ΕΙΔΟΛΑΝΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΙΣΚΑΙΣΤΗ

- - ίνα ουν [και δ δη -
[μος εΰχάριστ]ος ών φαίνηται και τιμώ[ν]
[τους αγαθούς τ]ών άνδρών ταϊς καθη-
[κοΰσαις τιμαϊς], δεδόχθαι τηι βουλήι
5 [καΐ τώι δήμωι] έπαινέσαι Άκεσάνορα

[------και Φ]ειδόλαν Δημοκρίτου

[επι τοις προ]γεγραμμένοις καΐ στη[σαι]
κ.τ.λ.

Σημειωτέον 8τι έν τη άρχη του" 6ου στίχου πε-
ριείχετο το πατρωνυμικόν όνομα του Ακεσάνορος
άποτελούμενον έξ ούχί πλειόνων τών 7-8 γραμ-
μάτων, ώς ύπελόγισα.

ΆρίΦ. 22. Στήλη ύποφαίου μαρμάρου, ύψους
0"47, πλ. 0'33, πάχ. 0Ί1, πανταχόθεν άποκε-
κρουμένη" το σχήμα τών γραμμάτων είναι τών
μετ' Αΰγουστον χρόνων ΰψος αύτών 0Ό6.

^ΙΚΟΚ - Νικοκ[λέους
ΛΕΙΦΟ ---λειφο---

Ό δεύτερος στίχος πάντως περιείχε το πατρω-
νυμικόν του Νικοκλέους.

ΆρΐΌ1. 23. ΒάΘρον ύποφαίου μαρμάρου, δε-
ξιά, αριστερά και κάτωθεν έλλιπές' ΰψ 0Ό6, πλ.
0'30, πάχ. 0'3(3" γράμματα ρωμαϊκών χρόνων,
ΰψος αυτών 0Ό3.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΙ· Προφυλακή.

Άρΐϋ'. 24. Επιτύμβιος στήλη λευκού μαρμά-
ρου άνωθεν άποκεκρουμένη' ύψ. μέγ. 0'31, πλάτ.
0-42, πάχ. 0" 11 - Σχήμα γραμμάτων ρωμαϊκών
χρόνων ύψος αύτών 0-02.

ΕΜ---ΤΕΜΗΝΟΓΕΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΙΧΑΙΡΕΤΕ
......Μηνογένου

χρηστοί χαίρετε.

Άριϋ1. 25. ΒάΘρον υπερύθρου μαρμάρου υψ.
μέγ. 0Ί2, πλάτ. 0'27, πάχ. 0"40, πανταχόθεν

75

άκανονίστως άποκεκρουμένον φέρει τιμητικόν ψή-
φισμα ρωμαϊκών χρόνων. Ύψ. γρ. ΟΌΊ.

ΔΑ ΟΥ
ΜΩIΕΠΕΙΔ ΗΔΑΜΩΝ
ΓΑΘΟΣΩΝΕΥΝΟΥΣΥΠΑΡ
ΓΩΝ ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΟ Ν ΑΓΩΝ Α
5 ΤΑΔΙΟΝΕΣΤΕφΑΝΩΚΕΝ

ΝΔΗΜΟΝΕΙΚΟΝίΧΑΛΚΕΙ
ΗΣΤΟΝΙΣΘΜΙΟΝ

- - δή]μωι επειδή Δάμων —
- - άνήρ ά]γαθός ών εΰνους ύπάρχει--
- - των νικήσας τον άγώνα --
5 - - σ]τάδιον έστεφάνωκεν --

τό]ν δήμον είκόνι χαλκεΐ --

ης τον ϊσθμιον.....

Άριϋ'. 26. Έπι λευκοΟ μαρμάρου έντετει/ι-
σμένου έν τώ προς Α τοίχψ τοΟ έν Παλαιοπόλει
ναίσκου της Άγ. Μαρίνης, ύψ. 0'22, πλ. 0'44,
άνέγνων την κάτωθι έπιγραφήν τών αύτοκρατορι-
κων ρωμαϊκών /ρονων. Ύψ. γρ. 0-03.

ΚΛΑΥΔΙΟΣ Κλαύδιος
ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ Αντίγονος.

Άρι&. 27. Την έν ΙΟ XII5 792 έπιγραφήν
(έν κεφαλαία» ν&ΐ'ϊβ θί ϊποθγΙβ καταχωρισθεϊσαν)
έκδίδω ένταΰθα πληρέστερον υψ. γρ. 0Ό25.

ΑΓΑΘΟ. .ΥΟΑ Άγάθω;[ν, Λ]υσία[ς]

ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟ Έπαφρόδιτο[ς]
ΕΠΟΙΗΣΑΝ εποίησαν.

Έκ τών υστέρων φαίνεται §τι ή εικασία του κ.
ΗίΠβΐ' «ιη&ΐο ΟΓβάβΓβ ιϊιοΙϊθγθπι ίαϊβδβ Έπαφρο-
δίτη. ΡθΓί&88β Άγαθο[κλεΐ (νβΐ βϊιηϊΐθ ΠΟΠΙθη)
- - Ό δείνα και] Έπαφροδίτη [τό μνημεϊον] έποίη-
σαν» δεν απείχε πολύ της άληθείας. Ό κ. Λεο-
νάρδος προφορικώς μοι άνεκοίνωσεν ώς πιθανήν
την έξης συμπλήρωσιν της έπιγραφής:

Άγα3ό[πο]υς Ίά[σονος;

Έπαφρόδιτο[ς---

εποίησαν.

Σημειωτέον ό'τι τών μεν γραμμάτων τό ΰψος είναι
0Ό25, ό δε λίθος μόνον δεξιά ά,-πο-λεχρουμένος.
Ώς προς τό έν 2" στίχω κύριον όνομα Έτταφρόδί-
τος προσθετέον και τά έξής' έκ τοΟ κατά κακήν
loading ...