Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 76
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0086
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
76

Έπιγραφαι έξ Άνδρον ύπο I. Βογιατζίδου.

άνάγνωσιν επ Αφροδίτη (έν ΔΕΝΑ 1898 σελ. σελ. 336) στίχ. 8 έχει έκδοθή ΩΡΙΙΕΙΞΩΝΤΑ!

33ο) και έκ τοΟ συνδυασμού της προκειμένης έπι- ή;[τι]ν[ος π]είσωνταί, ή κατά Λνβϊΐ όρκίσωνται,

,γραφής προς την ΟΙΟ 509 'Ανδρία Αφροδίτη κατά δέ Μίοΐιβΐ προαιρούνται. Έπι τοΰ λίθου

εύξαμένη | ανέβηκε έπιστοποιήθη ή «λατρεία έν όμως κείται ασφαλώς ΗΣΑΝΡΡΟΣΡΕΙΣΩΝΤΑΙ,

"Ανορω της Αφροδίτης » (Δ. Πασχάλης, αυτόθι)" δηλαδή ής αν προσπείσωνται. Πρβ. προς ταΟτα

άλλά το συμπέρασμα εκείνο νΟν αποδεικνύεται έπι- τά ύπο του ΗϊΙΙθγ σημειωθέντα εις 10 XII5 716

σφαλές' διότι ούτε έν ΟΙΟ 509 πρόκειται περί στίχ· 9 και 720 στίχ. 5, ό'που ωσαύτως άναγνω-

'Αφροδίτης Άνδρίας (παραλείπω ό'τι ή άνάγνωσις στέον. Της αυτής επιγραφής (16 XII5 717) στ. 9

Ανδρία δεν εινε ασφαλής), ού'τε ένταυθα περι Ά- εξεδόθη . ΡΑΤΉ2ΈΩΝ, έρωτάται δέ ύπο τοΰ κ.

φροδίτης καν. Πλείονα περι λατρείας Αφροδίτης ΗϊΙΙθγ πότερον πρυτάνεων ή στρατηγών πρέπει νά

έν 'Ανδρω λέγομεν εν τή μελέτη ημών τη προσε- δεχθώμεν' Ό Ρθγπϊοθ πρυτάνεων και Ό Μϊοΐιβΐ

'/ώς δημοσιευομένη « Άρ/αιολογήματα "Ανδρου ». ομοίως έδέχετο, ο δέ \νϊ11ιβ1πι στρατηγών έπι τοΰ

ΆριΦ. 28. Τήν έν 10 XII5 773 έπιτύμβιον λίθου κείται μόνον ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ όπερ δεν είναι

έπιγραφήν έπανεκδίδομεν πληρέστερον' το πρώτον εί μή στρατηγών. Εις τάνωτέρω ει/εν ο ΗϊΙΙθγ

γράμμα τοΰ 1ου στίχου θά ήτο Ν, ού μόνον ίχνος έπαγάγει «Στρατηγών 80γϊι)& δοπβειιιι πρντά-

φαίνεται, όθεν έχομεν ένταυθα όνομα γυναικός λή- νέων 8ΐιΙ>8ίϊ1;ιιί88β νΐάθίιΐΓ. Ο^υ&θΓΪίιΐΓ ΐ^ϊίιπ-, οιι-

γον εις -νϊς (δεν πρέπει νά νομισθή ότι II άποτε- μΐ8 δθΙ&Ιίβ Ιιϊο βΐΐ ίϊίυΐυδ »' πάντα όμως ταύτα

λοϋ'σιν Η)' το δεύτερον γράμμα του 2ου στίχου δεν ©αίνονται πλέον άναγκαϊα. Σημειωτέον έτι περι

φαίνεται μεν ώς Β, άλλ'ήτο μόνον Ρ, ένεκα δέ νεω- της επιγραφής ταύτης ότι ύπο του ΗϊΙΙθγ ύπετέθη

τέρας κατά τήν χώραν ταύτην άποθρύψεως φαίνε- περιέχουσα 13 στί/ους ενώ πράγματι μόνον 12

ται ώς Β. Τούτου δεκτού γενομένου, είναι άρά γε περιέχει- ό δέ 10; κατά τήν ήμετέραν άνάγνωσιν

τό -έρα τέλος της λ. ϋνγατέρα (αιτ.) ή τέλος κυ- είναι:

ρίου άνάματος γυναικός λ. χ. Τρυφέρα ή τίνος άλ- ......ΟΣΝΙΚΟΥΜΗΝΟ-ΑΡΤ----ΙΩΝΟΣ----ΤΗ Τ—

λου ομοίου; πρβ. προς το Τρυφέρα τήν έν 10 XII5

779 έπιγραφήν. Τψ. γρ. Ο' 15. δύναται δέ νά συμπληρωθή ούτω:

ί 1ΣΑΝΤΙ0Χ - ν]ίς Άνιιόχ[ου] ["Αρχονφς Νίκου, μηνό[ς] Άρτ[εμισ]ιώνος - - -

ΕΡΑΑΣΤ -έρα Άστ[υόχου; Κ(χ1 δέν εΰοίσχό{χεν μεν έν ταύτη _?ώτον έξ "Αν-

ΡΗΣΤΗ [χ]ρηστή § έ' βφ* (ίδέ 10 XII5 715) τό όνομα

ΧΑΙΡΕ χαίρε. ' , ,'' 'Γ I* , „ ' , .

μηνός Αρτεμισιωνος γνωστού ημιν και ες επιγρα-

Άριϋ>. 29. Έν 10 XII5 715 στίχ. 2 έχει έκ- φής Νάξου 10 XII5 38, όστις πρέπει νά ταυτισθή

δοθή ΘΕΟΤΙΜΟΣφΙΛ όπερ συνεπληρώθη Φιλ\α- προς Άρτεμίσιον (Μακεδονικόν μήνα και Σπαρτια-

γάϋ·ου\' έπι τού λίθου όμως κείται ΘΕΟΤΙΜΟΣ τικόν) τον αντιστοιχούντα τώ 'Αττικώ Έλαφηβο-

φΡΑΣ, συμπληρωτέον δέ Φρασ[ικλέονς]. λιώνι. Άλλά κύριον όνομα Νίκος άλλοθεν δεν

Άριϋ'. 30 (εικ. 12). Έν 10 XII5 717 (πρβ. γνωρίζομεν εί μή Έπίνικος 10 XII5 39.

10

Είκών 12 (έπιγρ. άρι&. 30 = ΙΟ XII*1 717, πρβ. αελ. 336).
loading ...