Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 101
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0111
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Εις Χριστιανικάς και Βυζαντιακάς έπιγραφάς- νπδ Ν. Βέη. 101

τικύρας) παράδειγμα, έν ή κείται £| αντί |6' ειναί ϊΐΐ&ίιιπι ». Ή αύτη επιγραφή επανεκδίδεται ύπο Σ.

δε ή επιγραφή του ,'ΟΓΩΜ' (= + 1331/2) έτους ΏαόΑββηβ έν ΒΟΗ 1883, 242, άρ. 34, ενθα πάλιν

(πρβ. Δελτίον Γ' της Χριστιανικής Αρχαιολογικής μεταγράφεται . . . και Ευτυχή .... Πλήν κατ'έμέ

Εταιρείας 1903, 42). Επίσης πρόσθες και το έκ μετάγραψον: Ευτυχή, οπερ γενική έξ ονομαστικής

Μακεδόνικης επιγραφής παράδειγμα, έν ώ κείται Ευτυχής.

πάλιν ΓΙ αντί ΙΓ (ϊδέ Άρχιμανδρίτου Άντωνίνου, Άριϋ. 18. Επιγραφή έξ Ίσαυρίας" εξεδόθη

Αποδημία εις Τούμελην, σ. 374 και πίν. 5). μεταγεγραμμένη έν ΒΟΗ 1883, 238 κέ., άρ. 24,

Άριϋ. 15. Επιγραφή κεχρονισμένη, του έτους ώς έςής'
,ΟΓΚΔ' (=915/6), έκ Παμφυλίας- εξεδόθη έν Έαυτω τον τάφον ποιήσας, άταφίαν

ΒΟΗ 1883, 262, άρ. 4. Οί δύο τελευταίοι στί- τοϋτον . . . και πριν ψΰάσης ευσεβών.

γ οι μεταγράφονται ύπό Β,&ΐΉ83γ ώδε' ...........................

Κωνσταντίνου Ζώης των πανάγαθων Έν στ' 2 " '° ^ **« Τ0ΥΤ0Ν6Ν . ΟϋΝ

]αν θαυμαστός έν στρατηγήσιν καΘ' ά ^γώ συμπληρών μεταγράφω τοϋτον έν-

[νο]ών .... Επίσης έν τω 4".' στίχω αντί φωτίζεις

Κατ' έμέ δε, έχοντα ύπ' οψ!ν και το δια κεφαλαίων μετάγραψον κατά τον λίθον φωτίζις.Το δ' έν τέλει

άπάγραφον της επιγραφής, μεταγραπτέα τάνω ώδε' μονόγραμμα άναγνωστέον ίσως "Ετους Δ'.

Ττ ι / Γ7 - ~ /α Άριϋ. 19. Επιγραφή έξ 'ΐσαυοίας' εξεδόθη έν

Κωνσ]ταντινου Ζωης τε των πανάγαθων * ι γ τ ι ρ ·= ^ ι

, - και π]ανθαΰμαστος εν στρατηγησιν. Β0Η 1883' 241 > *Ρ· 29· Ό ^της έν τω 2<ϊ

στίχω μεταγράφει την τέχνην (βίο) κεραμεύς. Πλήν

Ή επιγραφή είναι, ώς φαίνεται, έμμετρος. μετάγραψον την τήχνην.

"ΑρΜ*. 16. Επιγραφή έξ ΑΙεοΙιβίΘΓ της Μυσίας. Άριϋ. 20. Τρεις έπιγραφαΐ Ίσαυρίας έκδεδο-

Έξεδόθη έν ^8 XVII (1897), 269, άριθ. 4 ώς μέναι |ν Β0Η 1883, 244, άρ. 42, 43, 44. Έκ

τούτων ή μεν πρώτη μεταγράφεται υπο του εκ-
δότου"

+ ΩΡ

λιΑψεροΝ

Τ60ΤΟΝΚ Σωματοθήκη Ιωάννου δθωνιακοϋ, υίοϋ Στεφάνου,

ΟΤΑ

ή οε οευτερα μεταγράφεται1

Σωματοθήκη Εύδαίμωνος υίώ Φοπίνω Έγυπτίω και
δθωνιακώ,

Ό έκδοτης ούδεμίαν άνάγνωσιν παρέχει. ΚαΘ'ή-
μάς άναγνωστέον + Ωρ(οϊ) διαφέροντες τον ]=-
των] Κοτά, Ή επιγραφή αναφέρεται προφανώς εις

όροθέσια' περί δε της συντάξεως του διαφέρειν γε- ή δε τρίτη τέλος μεταγράφεται"

νική ΐδέ ένθάδε άριθ. 37. ^ ■ Σωματοθήκη Ηλία όθονιακοΰ.

Άριϋ'. 17. Επιγραφή εκ Κω ρυκου της Κιλι-
κίας" έκδέδοται έν ΟΙΟ 9176 ώδε" Πλήν τό Ό&ωνιακδς κεφαλαιογραφηθήτω καθ' ό-
σον είναι κύριον όνομα.Άπαντα δε το κύριονΟ$ω-
+ ΘΗΚΗΐωθΝΝ8ΧΑΛΚΟΤΥΠ8 ηακδς χβί1 άλλαχο0 κα1 §ή |ν'έπ[γοαφη Μακεδο-
ΥΙΟΥΚΟΝωΝΟΟβΥΤΥΧΗΚΑΙΚΥ ν[χ„ (ιδέ >Αρχιμανδρίτου Άντωνίνον, Αποδημία

εις Ρούμελην [ρωσσιστί], έν Πετρουπόλει 1879,

Θήκη Ίω[ά]ννου Χαλκοτΰπου σ. 219 έν ύποσ. 5, ϊδέ καϊ πίνακα 4, άρ 16).

υίοϋ Κόνωνος" ευτυχή" και Κυ- Άριϋ'. 21. Επιγραφή Ίσαυρίας" εν ΒΟΗ

ριακοϋ. 1883, 245, άρ. 47, μεταγέγραπται ώς έξης"

Έν ΟΙΟ ύποσημειούται : «Ευτυχής δοπρίυηι Σωματοθήκη Γεωργίου Ιρεοΰργου κ(αί) Γεωργίας

νϊάβίιΐΓ ρνο εύτυχοϊ, νβΓβει &αΙβπι και Κυριάκου γαμ[ετής] αύτοϋ.
ροβίιηοάιιηι ειάάίΐα, ροδίοριαπι βΐίβπιιβ, ίϊΐπ

ραία νβΐ οο§ηδίί, οαάανβΓ βδί ιηοηπηιβηίο Άλλ' εχων ύπ' οψιν τό δια κεφαλαίων παρέχομε-
loading ...