Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 106
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0116
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
106 Εις Χριστιανικάς και Βυζαντιακάς έπιγραφάς- νπδ Ν. Βέη.

χίας τοΰ Παρθενώνος. Ό αρχιμανδρίτης 'Αντωνΐ- μεταγραπτέος κατά το πανομοιοτυπον

νος (Χριστ.Έπιγραφαί Αθηνών [Ρωσσιστί], Πε- ο θ(εο)ξ , σ ϋχορίσι τους : ποοεδοθησάν (π)ενιτ(α) άσ-

τρούπολίς 1874, σ. 41, άρ. 2, πίν. 16, 2) άνέγνω π(ρα) 0 καματος ολως. . .

Κ(ΰρι)ε βοήθει τοϋ δούλου σου Άρΐ&. 44. Επιγραφή της παρά την Πρέσπαν

Γερμανού και αναξίου. της Μακεδονίας χώρας- εξεδόθη υπό Ρ. Ν. ΜίΗο-

Ιιοί έ'νθ' άνω σ. 65, άριθ. 11. Τον 3ον στίχον της

ϊήν έπιγραφήν ταύτην άνεδημοσίευσε μετά πιστό- έπιγραφης ταύτης άναγινώσκει ό εκδότης■

τέοου πανομοιότυπου ό κ. Κ. Μ. Κουνσταντάπου-

λος εν «Βυζαντίδι» 1909, σ. 113, άριθ. 7, ενθα πηληπημανθέακαντονηνο (?.). . . .

άναγινώσκει τον 20ν στίχον ΙαΟτα άναγνωστέα'

Γερμανού κ(ουράτωρος), αναξίου. Πηληπή Μανθέα κ(αί) Άντονήνο[υ]. . . .

Επάγεται δε ό κ. Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος: « δέν Το Πηληπή = Φιλίππου, Μαν&έα = Ματθαίου,

είνα; δυνατόν ν' άναγνώση τι: καέ ώ«ι#ον'- ό συν- 'Ά^ίϋ'· 45' Επιγραφή Μακεδονίας· άναγινώ-

δεσμος καϊ ένταΟθα όλως παρέλκει.Το Κ μετά της σκεται ύ™ τοϋ Αρχιμανδρίτη Άντωνίνον έν τω

κεραίας συντμήσεως δηλοϊ τό άξίωυ,α του Γέρμα- συγγράμματι αυτού «Αποδημία εις Ρούμελην»

νοΟ». Καθ" ήμας άναγνωστέον κ(αι) αναξίου. Ό (Έν Πετρουπόλει 1879, ρωσσιστί) σ. 214, έν ύπο-

καί συνδέει το δούλου και το αναξίου. ΤοιαΟται σ/^ίΛ" ^' ^ς

συνδέσεις καϊ εκφράσεις είναι συνήθεις έν χριστια- Μημόριον Αλεξάνδρου, Δροσερίας, Ζ<Μσιμιανο(ΰ),

νικαϊς έπιγραφαΐς. Πρβ. π.χ. τήν άνω ύπ'άριθ.2 Άνασ(τασίας).

επιγραφήν Κ(ύρι)ε βοτηϋι τον σον δοϋλον ' Ανά- ν , , , „ „ , „

\ , ^ , . Ινατα το πανομοιοτυπον ο ομως της επιγραφής, εν
πίίον κε αμαοτο\λον\. , , , , , 0 ,

'3 Γ κ ι, 1 > ^ πίν. 4Μ> ύπ άρ. ο ε

'Αριϋ1. 42. Επιγραφή έκ Λαρίσης- έξεδόθη

ω αναγινωσκω-

πανομοιοτύπως ύπό Ε. Μ. ΡΗάίΙί έν Βυΐΐθίίη + I Μημόριον | Αλεξάνδρου [ Δροσερίας Ζω|σιμια-

ν[η]ς Ιοάνας.

ηορίθ, τόμ. Α' (1896), τεύχ. Β', σ. 103, άρ. 84. Τό Ζωσιμιανή άπαντα και έν χριστιανικαΐς έπι-

Έχων προ όφθαλμών τό πανομοιοτυπον σημείου- γραφαϊς Αττικής- ίδέ ΙΟ III 3514 και 3516 α.
μαι διορθωτέα^τά έξης- Στίχ. 2 αντί . . εωτα 'Αριϋ*. 46. Επιγραφή Μακεδονίας- άναγινώ-

άνάγν. ει{σ)α. Στίχ. 3 άντι γενε{ι)ήν άναγν. γενε- (Τκεταί ΰπο το0 άρχιμανδρίτου Άντωνίνου έ'νθ'άνω

τήν. Στίχ. 4 άντι [. .}ρώχιος έν(ΰά)δε κεΐμαι άνάγν. σ_ 214, εν Οποσ. 3 ώς έξης"
[Άγ\[ε)ρώχιος1 έν{ϋ·)άδε κεΐμ(α)ι. Στίχ. 6-7 άντι

τ», ί_ ι \ „, μ ί&, α< ~ , / / ι \ > Μημόριον Δροσερίας και Ευδοξίας και Άνθεμίου

±{ο)πο[ν) φυ[λα\ξω δε κατοικώ αναγν. τοποίυ) φυ- ν ν * , , . ,

Γ, ι. Γ( _χλ, ο γι/ ,'·/ εί(8Ϊθ)ατροϋ και της συμβίας αυτοϋ Σοφίας.

[λα\ξ ωδε κατοικώ, ^-ιχ. ο μ[ε\τεπειτα αναγν.

μ(ετ)έπει(τ)α. Στίχ. 12 άντι φίλοι άνάγν. [οί] φίλοι. Κατά τό πανομοιοτυπον δ' όμως τής επιγραφής,

Άρι-9·. 43. Επιγραφή εν τω ναίσκω τής Άγ. έν πίν. 4^ ΰπ'άρ. 5, άντι συμβίας άνάγν. συμβίου.
Μαρίνης παρά τήν Πρέσπαν τής Μακεδονίας.Έξε- Άριϋ: 47. Επιγραφή Μακεδονίας- άναγινώ-

δόθη μετά πανομοιότυπου ύπό Ρ. Ν. ΜίΙίοΙ&οί έν σκεται ΰπό τοΰ άρχιμανδρΐτου Άντωνίνου ένθ'άνω

τω Βυΐΐ. άβ Γΐηβί. ΑγοΙιθοΙ. γιι886 & Οοηδίβηΐί- σ. 218, έν ύποσ. 1 ώς έξής-

ηορίθ, τόμ. Δ', 1899, τεύχ. 1, σ. 64, ό'θεν ή με- Μημοριον τοΰ &φν) Εΰδοξίου πρεσβυτέρου) καϊ τοϋ

ταγραφή παρελήφθη χαΐ ύπό Σπ. Π. Λάμπρου άμαρτουλο (Ί)ωάννου διακόνο(υ).

« Νέω Έλληνομνήμονι» τόμ. Ε' (1908) σ. 287, , „

<γν , α , , Ιΐτ/ων ύπ όψει τό πανομοιοτυπον τής επιγραφής
αο.όο. 1) στιγ. Ζ αντι , Τ, . Α , Γ , · '

έν πίν. 4".' ύπ άρ. 10 άναγινωσκω-

.... ο δ(ε) θ(εο)ς συ(γ)χορισι (αύτούς;) · προεδόθησαν -)- -(- | Μημόριον ΑΙ[ώνιον] [ [Ε]υδοξίου πρεσβυ(τέ-
(π)εν(ιντα) ασπρ. . . ό καματος δλος. ... . ρου) | και τοΰ άμαρτουλο(ΰ) ] [Ί]ωάννου διακόνο(υ).
loading ...