Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 116
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0126
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
116

Φαρών τοπογραφικά και επιγραφικά" υπό Ά. Σκιά.

τος και κατόπιν έπονται ΟΙΣΑΙΕΙΤΡΙΡΟΣ σαφή,
έ'νθα τα ΤΡΙΡΟΣ εχουσι γραφή πλημμελώς κατά
παραδρομήν άντ'ι ΤΙΡΡΟΣ. Μετά την λέξιν καινό-
τερον ύπάρχει εν τω μέσω του στίχου οριζόντια
κεραία ώς σημεΐον στίξεως, έπειτα δέ λείψανον κε-
ραίας κεκλιμένης προς οεςιάν ώσεί ήτο Υ καΙ κα-
τόπιν λείψανα ετέρων τριών γραμμάτων. Περί της
χρήσεως τοΟ αιει έν μεταγενεστέροις γρόνοις ίδε
Εά\ν. Μβγ8θΓ, Θγηπιπι. άθΓ §γ. Ρ&ργη σ.103κέ..

Ή επιγραφή φαίνεται ότι εΐνε ψήφισμα θρησκευ-
τικού τίνος σωματείου υπέρ γυναικός τίνος παρα-
σχούσης εις αύτο εύεργεσίαν τινά κατά τό παρά-
δειγμα τών προγόνων αυτής, όμοιας παρασχόντων
ευεργεσίας. Περί της κατά τάς επιδημίας τοΟ αύ-
τοκράτορος Αδριανού χρονολογίας ίδε Όίίιτ, Ό'ιβ
Κθίδβη άθ8 Κ&Ϊ8ΘΓ8 Η&άπ&η σελ. 42 έξ., Βαΐΐβ-
ίϊη άβ οογγ. Ιιβίΐ. XVII σελ. 68 ύ πόση μ. 3,
Ρ&υΓγ-\νϊ88θ\να, Εβ3ΐ Εηογοί. έν λ.ΑθΓβ 1,651.

Πλευρά Β'.

νκΑο *Α

Χ////

νκΑθ. Α

Χ§<

κΑθ .Λ

ίΙιιι*1Μη

6ΡΒΛΙΝ. .ι \Π το
ΡΗΤΟΡΙΗΤΟΙΕΟΦΙΕΤΗΥ
ΤΤΕΡΕΚΑΕΤΟ ΥΑ ΑΘΗΤΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΕΝ
ΔΙΚΟΛΟΓΗΗΤΟΙ ΝΟΜΙΚΟ)
ΜΙΙΖ . ΟΝΕΝΤΕΥ2ΕΟ)Ε . ΕΝ
Α'Λ . . \λ/ Ε Ε ΟΙΕ ¥

ΤΤΗ ΕΝΤ
ΤΡ.ΓννΛ λΛ ΥΛ.Ο
Π
Τ

Π ΤΤΑλΤ β Ν

Γ ι\λ/ ·. . λ ΚΤΥΥ
ΕΙ

Τπάρχουσιν έν τή πλευρά ταύτη μέρη τριών δεδομένου κειμένου, άλλα δυστυχώς έκ τούτου
στηλών του Διοκλητιανείου διατάγματος έκ τοΟ ου'τε 0 προηγούμενος στίχος ούτε οί επόμενοι του
πίνακος τών διατιμωμένων πραγμάτων, ές ών μό- παρόντος τεμαχίου δύνανται νά συμπληρωθώσιν.
νον ή μεσαία διατηρείται όπωσοΟν άκεραι'α. Έν Μετ' αυτήν ώς και κατωτέρω έν τω προτελευταίο)
τή πρώτη στήλη τό σημεΐον ^ δηλοΐ δβχΙ&πΐΐΒ, . στίχω δύναται ίσως νά συμπληρωθή ή λέξις δα-
δεν σώζεται δ' έν αύτη ειμή τό ληκτικόν γράμμα ν [κτ]νλ[ι]ο- και [δ]ακτύ(λ)-, αλλά δεν δύναμαι νά
καϊ μετ αύτο ή συντετμημένη λέςις καϋ·[αρόν). εύρω σχέσιν τινά τούτου ούτε προς τό τρνγών,
Οί αριθμοί τών τιμών εΐνε έφΟαρμένοι, καϊ τό προ ούτε προ; τήν λέςιν τρίγωνος, ήτις δύναται επίσης
αύτών δέ σημεΐον εΐνε άμφίβολον αν εΐνε Χ ή ¥· νά συμπληρωθή αντί του τρνγών. Ούδαμώς ώφε-
Τής δευτέρας στήλης το περιεχόμενον εΐνε γνω- λοΟσιν ούδέ τά νεωστι ευρεθέντα τεμάχια του Διο-
στον ές άλλων τεμαχίων, έν οΐς ομιυς οέν εύρισκε- κλητιανείου διατάγματος, ών τελευταΐον εΐνε το
ται ο πρώτος στίχος.ΤοιαΟται ό'μως διαφοραϊ έν τω Οπό Ά. Άρβανιτοπούλλου έκδεδομένον έν Αθηνάς
κειμένω δεν εΐνε πρωτοφανείς (πρβ. Η. ΒΙϋπιηβΓ, τόμω ΙΗ'. Πρβ. καϊ ΟΙΕ III διιρρί. II 23*28δ8.
Όθγ Μδχϊπι&ΐί&πί ά88 ϋϊοο1βί;ΐ&η σελ. IX). Τό

περιεχόμενον της στήλης ταύτης εύρίσκεται έν Διόρ&ωσις επιγραφής.

8,71 κέ. του γνωστοΟ κειμένου"

Έν αρχαία έπιγραΐ/ή έκ Καλαμών δημοσιευο"
ύπ]ερβαίν[οντα υ ένη έν 0{0 \ κα> _α?ά ΐ,βΐ^. ΓοαοίΐΓί 29 \,

φήτορι ήτοι σοφιστή υ- έσχάτως δέ και ύπό Κ. ΜβϊδίβΓ έν 8αιιιΐϊΐ1αη£ άθΓ

πέρ εκάστου (μ)αθητοΰ ^ ^ ϋϊαΙβΙεί-ΙηβοΙίΓ. III 4674 άπαντα τό άλλόκοτον

μηνιαία Χ σν' „ , . „ , Τ „ , .

^ , ονου,α Λναπτων. Ιουτο οιωο'πυσα ηοη εν τω πε-

δικολογω, ητοι νομικω ^ ~ ττ <ι' \ Κ«- ' Α ι > 1001 -

,-„,,„,,. γ ι - ριοοικω Πανανηναια της 15ΐ> Αποιλιου 19111 ει;

μισ[ϋ]ον εντευξεως [Χ] σν , ^. '

Γ& η / ν, 'Α'&ανίων (ΤΤΤ=Νΐ), κοίνω ο άναγκαΐον νά έπα-

ναλάβω τήν οιόρθωσιν ταύτην καϊ ένταΟθα, έπειοή

Έν τή τρίτη στήλη δύναται νά άναγνωσθή ή λέ- τό περιοδικόν,. έν ω έδημοσιεύθη το πρώτον, δεν

ςις τρ[ν\γών, ήτις εύρίσκεται έν 4, 26 τοΟ προεκ- εΐνε εύπράσιτον εις πολλούς τών αρχαιολόγων.
loading ...