Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 132
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0142
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
132

Θεοοαλικαϊ έπιγραψαί' νπό Ά. Άρβανιτοπούλον.

Είκών 3 (εκ της οπισϋίον όψεως εκτνπον)' επιγρ. άριϋ1. 66.
Ψήφισμα της πόλεως των Γοννεων νπερ Μητροπολιτών δικαστών.

Ά]γαθή τΰχη· μηνός Διθυρα[μ-
β]ίου είχάδΐ' ταγευόντων Πα[ρ-
μενίωνος τοϋ Αΐνησίου, Δ[η-
μ]αινέτου τοϋ Άνπγόνο[υ, Έπι-
5 κρ]άτου τοϋ Μικΰθου, Πιτθέω[ς
τοϋ] Λυκίνου, Νικάνορος τοϋ [Φι-
λώ]του' ταμιευόντοον [Σωπάτρου
τοϋ] Πυθογένου, Άσάνδρο[υ
τοϋ] Δικαιογένους' γραμμ[α-
10 τε]ϋοντος Λυσιμάχου τ[οΰ
Σίμ]μου· επειδή οί π[αραγε-
γονότε]ς δικαστα[ί εκ Μη-
τροπό]λε[ω]ς Κα[ . . δείνα.
. . (τοϋ) . . . ]σικ[ράτου κτλ..

Βλ. τά έν τω προηγουμένω ψηφίσματι είρημένα
και τά έν τοις κάτω άριθ. 75. 76 λεγόμενα.

ΆριΌ". 67 (εικ. 4). Στήλη λευκοΟ μαρμάρου
κάτω μόνον άποκεκομμένη' άνω λήγει εις ελαφρώς
προέχον όριζάντιον γεΐ'σον, οΐι τό άριστερον ήμισυ
άπεσχίσΟη.—Ύψ. 038, πλάτ. 025, πάχ. Ο 06
(άριϋ: Ενρετ. 6).

Ή επιγραφή έχαράχθη βαΟέί,υς και σχεδόν κα-
λώς, άλλ' ή επιφάνεια εύθρυπτου όλης ούσα άπε-
τρίβη έκ της πάλαι έν ύπαίΟρω εκθέσεως' ΰψ.
γραμμ. 0 008-0 011, δ ιάστιχ. 0 006·

,/;.·>■ ΜΜ'-. ■■' ····? ν 4 ι"· ··. *< ■■ ί··*!··;ί ί ^ 'ΐν.

./;;//:^;.;ν;\ /-?Τ; ρ

; ·('ί κ·ί>''ί γ ϊ 'ΐ,-'^'" ■'' ■;·.''' *·,'';'·""' *■)$!.<

Εικών 4 (εκ της όπισΰίον όψεως εκτνπον)· επιγρ. αριϋ·. 67.
Ψήφισμα της πόλεως των Γοννεων νπερ βολιμοδικαστών
εκ Γόμφων.

Αγαθή] τΰχη" μηνός Δι-

θυρ](α)μβίου είκάδι- τα[γευόν-

των Παρ]μενίωνος τοϋ

Αΐνη]σίου, Δημαινέτου τ[οϋ
δ Άντιγό]νο'υ, [Έπικρά]του τοϋ [Μι-

κΰ]θου, Πειθέως τοϋ Λυκίνου,

Νικ]άν[ορος] τοϋ Φίλώτου· τα[μι-

ευόντ]ων [Σωπάτ]ρου τ[οΰ ΙΙυ-

θογέν]ους, Άσάνδρου [τοϋ Δι-
10 καιογένο]υς· γραμμ[ατεύ-

οντος Λυσιμά]χου τοϋ Σίμμ[ου-

έπει]δή οί παρ[α]γ[εγονότ]ες δ[ι-

κ]ασται έγ Γόμφ[ων] επί τά[ς βο-

λί]μους δίκ[ας] Δαμάγητο[ς
15 (Αίνί)]ου, Δη[μ]ή[τρ]ιο[ς] Μαν[ψιχ-

ίδου;], Εύπόλεμος Φρΰνου κ[αΙ

ό γραμ]ματεϋ[ς α]ύτ[ώ]ν Σ[ΐ]μ- '

(μία)ος Άν]τιφάνου, [οΐ και εΐοι-

σαν ειλη]φότ[ες τα τίμια πα-
20 ρά της πόλεως] ή[μών κτλ..

Εν στίχ. 2 ό χαράκτης φαίνεται ό'τι εγραψεν Ο
άντϊ Α.

Ή συμπλήρωσις έν άρχή του στίχ. 15 είναι
πιθανή, διότι ίχνη της μέσης συλλαβής διακρίνον-
loading ...