Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 134
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0144
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
134

Θεσσαλικοί έπιγραφαί' νπο Ά. 'Αρβανιτοπονλον.

5

10

15

20

25

Είκών 6 (εκ της όπισΦίον δψεως εκτνπον)' επιγρ. άριϋ·. 69.
Ψήφισμα της πόλεως των Γοννέων νπ'ερ δικαστών εκ Γόμφων.

Αγαθή τύχη" μηνός Διθυ-

ραμβίου εΐκάδΐ' ταγευόν-

των Εύβιότου τοϋ Παρμε-

νίωνος, Άσάνδρου τοϋ Δ[η-
5 μαινέτου, Φιλοκράτου τ[οΰ

Παυσανίου, Παυσανίου τ[οϋ

Παυσανίου, Ποσιδίππου τ[οΰ

Μενεκράτου' ταμιευόν-

των Κλεοξένου τοϋ Άσάν-
10 δρου, Κλέωνος τοϋ Άντιγ[όνου"

γραμματεΰονιος Μ[α-

νίχου τοϋ Άντιόχου" επει-
δή οί παραγεγονότες έ Γό[μ-

φων δικασται επι τάς εύ[θ]ε-
15 ίας δίκας Χαλακίας Θε[ρ]σικρά

τους, Δημήτριος Πετραίου,

Λυκίσκος Κλεοσθένου και ό

γραμματεύς Λεόντιος Ποι-

μάνδρου εΐοισα(σα)ν εν τοις
20 κατά τήν δικαστεί[α]ν πεποη-

κότες τα δίκαια" διό δεδό-
χθαι τή πόλει τή Γοννέων
έ]παινέσαι τε αυτούς κα[ί
δ]οϋναι αύτοΐς πο[λιτείαν,
25 έπιγ]αμ[ίαν κτλ..

Τήν έν στίχ. 19 διττογραφίαν διώρθωσεν δ χα-
ράκτης αυτός. Ή έν στίχ. 11-12 γραφή Μάνιχος
άντι Μάνιγχος (Μάνινχος), ώς φέρεται έν άρ.64.
80 κλ., και ή έν στίγ .13 ε Γόμφων άντί έγ Γόμ
φων, ώς ΐοέρεται έν άριθ. 67, λόγον εχουσι μάλ-
λον τήν άπλουστέραν προφοράν και δεν πρέπει να
λογισθώσιν ώς σφάλματα, ϊήν έν στί/.7 γραφήν
τοΟ ει δια ι έν τω Ποσίδιππος (έν άριθ. 74 Ποσεί-
διππος) συνηντήσαμεν έν ΑΕ 1910, 359 εις έπι-
γραφάς μόλις του τέλους της Α'π.Χρ. ή των άρ-
χων της Α' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος.

Ό έν στί/· 4-5 ταγός "Ασανδρος Δημαινέτον
είναι πιθανώτατα δ αύτος τω άρχιφρουρφ της άνοο
άριθ. 51 έπιγραφής" δ ταμίας Κλεόξενος Άσάν-
δρου άπαντών και μετ άλλων ταγών έν άριθ. 70.
80 κλ. είναι πιθανώτατα Ό αυτός τω ίερατεύσαντι
αν ω α ρ ιθ. 63.

Περι τοηι εύθειών δικών έν άντιθέσει προς τάς
βολίμους βλ. τά έν άριθ. 65 και τά έν τέλει λεγό-
μενα έν τοΤς περι της Γοννέων Πολιτείας.

Νέα ονόματα έμφανίζονται το Θερσικράτης, Αε-
όντιος, Ποίμανδρος, Χα?>ακίας.

'Αριϋ'. 70 (είκ. 7). Στήλη μαρμάρου λευκο-
φαίου εκ των πλευρών μόνον ακέραιος, κάτω δ' αρι-
στερά άπεσχισμένη. —"Υψ. 0"61, πλάτ- 0"335,
πάχ. 0-09 (άρι&. Εύρετ. 120).

Η έπιγραφή έχαράχθη βαθέως και καλώς' υψ.
γραμμ. 0-007-0-012, διάστιχ. 0-003-

[.....ταγευόντων Φι-]

λοκ[λέου τοϋ δεϊνος, Άπολ-
λωνίδου [τοϋ Ξενοκρίτου, ΜικύΟου

τοϋ Έπικράτου, Ά[.....(ου) τοϋ Πα-

τροκλέου' ταμιευό[ντων Κλεοξένου
5 τοϋ Άσάνδρου, Θεολΰτο[υ τοϋ Κείνος·
γραμματεύοντος Έπιμεν[ίδου τοϋ
Άσκληπιάδου" μηνός Δι0υραμβί[ου (κ')"
επειδή οι παραγεγονότες εξ Σκοτο[ΰ(σ)-
σης δικασταΐ "Ιππαρχος Διοκλέου,
10 Μελάντας Δικαίου, Αυτόβουλος Άρι-
loading ...