Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 135
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0145
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικαϊ έπιγραψαί· νπο Ά. Άρβανιτοπονλου. 135

στοδήμου και δ μετ' αΰτών γράμμα- τ, , , οα ,λ„ „ , -,. .

χ «τ/, Λ , Ιας εν στιν. και <ίί> οιττογραφίας έςηλειψεν

τευς Μολοτος Φοίνικος την άναστρο- '" ' * ' 1

φήν καί δικάστείαν πεπόη(ν)ται άξίως αύτ°ς '° Χ«?άχτης. Ό έν στίχ. 12 Μόλοτος (έκ του

αΰτών τε καί της έξαποστειλάσης μολεϊν = περίπου Εύέλθων) φαίνεται καλώς έχων,

15 πόλεως- και των κατά τάς δίκας °^τω & τονιστέον και τον εν ΙΟ IX2 553 κατά

τους έχοντας τά πράγματα τους σύμπτωσιν όμώνυμον Μόλοτον Φοίνικος (Λαρι-

μέν πλείστους εις σΰλλυσιν ήγά- σαΐον)· έτερος άρα Ό Μολοττός (Μολοσσός). Τού-

γοσαν δια της αυτών φιλοτιμίας, ναντίον έν στίχ. 13 άπαιτεΐται ή προσθήκη τοΟ Ν,

δσοις δέ έδίκασαν, άπέδωκαν τό δί- καίτοι τό ρήμα ήδύνατο να θεωρηθη συντεταγμένον

20 καιον κατά <τά> τους νόμους· έπιβαλο- τ>0 έγγυτάτω πρόσωπον. Έν στίχ. 22 παινε-
μένου δέ τίνος καϊ φΟείρειν αυτούς τα, 6 χαράκτγ]ς δτ( |'γρΛψε παρεισιώπησαν, άλλα
περί τίνων δικών, ού παρασιώπησαν, μεταγνούς δεν έχάραξε τελείως τό I. Τό έν στίχ.

αλλά συναχθείσης προσκλήτου τών απ Λΰ > ' , > » , , Λ η'

Λ ' ν 1 1/-1ο ήγαγοσαν αντί ήγαγον έσχηματίσθη αε-

πολιτών κατά πρόσωπον κατηγορη- -, , . ,

, , _ ,,,,, α οαιως κατα συνεκοοομην ποος τους συννους αοοι-

ζθ σαν τον επιβα(λ)λομενον μοχσηραν 1 ' 1 '

»6 Χ > < κ χγ' στους εις -σαν.
και παρανομον πραξιν οιο και οεδ[ο-

χθαι τη πόλει τη Γοννέων έπαινε- Η '^έ?α το° Ρ)ν1,« έν στίΧ· 7' πε?1 % Ρλ· τά

σαι τε αΰτούς και δοϋναι πολιτ[είαν, προειρήμένα^ έν άριθ. 64, είναι αβέβαιος· επειδή

επιγαμίαν, ενκτησιν, άσ[φάλειαν καί π?°? ύποδοχήν όλης λέξεως δέν έξαρκεΐ Ό χώρος,

30 αύτοΐς και έγγόνοις κ[αί έν πολεμώ ύπωπτεύσαμεν ότι εδηλώθη δι' άριθμητικου ση-

καί έν ειρήνη, καθάπε[ρ και τοις μείου ή συνήθης εικοστή του" μηνός. Επίσης έν

λ]οιποΐς [προξένοις] της [πόλεως κτλ.. στ'Χ· ^ είναι αβέβαιος ή γραφή της Σκοτονσσης,

ήτις επί καλών χρόνων επιγραφών γράφεται πάν-

■'Ύ-β τοτε ουτω.

Τάς εν αρχή του τυπικού συμπληρώσεις τών

7'>Γ τ:*ί·:- αρχόντων έξετελέσαμεν του μεν έν στίχ. 1 ταγοΟ

1„'..1.' 1 ' . _ 'Λ „ Φιλοκλέους έκ τών ύπολειφθέντων ιχνών και διότι

I · '. > ■ ■ ■ ·} ~ καί έν άλλω ψηφίσματι διαγιγνώσκεται ούτος, τοΟ

' ' ' δέ Άπολλωνίδου διότι έν κοινώ προξενικά» ψηφί—

I σματι φέρεται ταγός ' Απολλων\ί\δης τον Ξενο-

-·· ι - κ[ρί\τον, τοΟ δέ Μικύθου διότι έν τοϊς άνω άριθ.

65-68 ψηφίσμασι φέρεται ταγός Έπικράτης Μι -

■ ■ ' ■■τ-') - κύ&ον, ών υίος ή πατήρ τούτου βεβαίως, τοΟ δέ

-,-- ταμίου Κλεοξένον, διότι συχνάκίς άπηντήσαμεν

0 αυτόν ταμίαν, έν άριθ. 69. 80 κ. ά., έτι δέ ίερα-

' ·~ , * ■ '; τεύσαντα έν άριθ. 63.

... . ■=■- ·■ Σημαντικώτατον είναι το ψήφισμα τοΰτο ώς πα-

' . . - - , ρέχον λεπτομέρειας της διεξαγωγής τών δικών,

,' τών αιτιάσεων τών διατεινομένων οτι ήδικήθησαν

.' ι ['Τί: ;·, 5 .' ■·<· ■· ·' αντιδίκων καί της εκτάκτου βεβαίως άλλα νομίμου

' , ", / ' · - · έιέσεως τών άποα>άσε«ον τών δικαστών τούτων

ενώπιον προσκλήτον έκκλησίας. Επίσης σημαντι-
κόν είναι δτι άναΦέρονται νόμοι, καθ'ούς έτελοΟντο
αί από συμβόλων δίκαι' όποιοι τίνες ήσαν ούτοι,
είπομεν έν ΑΕ 1910, 338.

„ _ , Κύριον έογον τών δικαστών τούτων ήτο ή σύλ-

Εικων 7 (εκ της οπιονιου όψεως εκτνπον) επιγρ. αριν. 70. > ι\

Ψήφιομα της πόλεως τών Γοννέων νπερ δικαστών έκ Σκοτούσαης. λνσίς, ήτοι δ Οΐά διαιτησίας άπλής συμβιβασμός
loading ...