Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Seite: 136
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0146
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Θεσσαλικοί έπιγραφαί' υπό Ά. Αρβαναοπονλον.

136

των αντιδίκων έκ της λέξεως ταύτης αποδεικνύε-
ται πιθανώτάτη ή έν ΑΕ 1910, 334 στί/. 16-17
συμπλήρωσις του Λεονάρδου σν νλν\τικώς. Λεπτο-
μερέστερων περί πάντων τούτων διαλαμβάνομεν έν
τέλει της παρούσης μελέτης έν τοϊς περί της Γον-
νέων πολιτείας

Νέα ονόματα εμφανίζονται το Επιμενίδης, όπερ
ήδύνατο νά συμπληρωθή Έπιμένης, άλλ' Ό κενός
χώρος απαιτεί πλείονα γράμματα, και το Θεόλντος.

Άρι^. 71 (εΐΗ. 8). Στήλη μαρμάρου ύπομέ-

Εί,κών 8 (εκ της όπισ&ίον όψεως εκτύπον)' έπιγρ. άριΰ·. 71.
Ψήφισμα της πόλεως των Γοννέων νπερ δικαστών
εκ (Φ&ιωτίδων) Θηβών.

[έ'δοξε κτλ. έπαινέσαι τους δικαστάς]
Αν]δ[ρό]μα[χ]ο[ν Κείνος, δεΐνκ. . .
.']αν Άνδρ[αγάθ]ο[υ, Νι]κί[αν Άγησιμ-
ά]χου και τον γραμμα[τέ](α) αυτών Φιλ[ο-
κ]λήν Φιλοκλέους· δεδόσσθαι (δέ) αΰτο[ΐς
5 π]ολιτείαν, έ'νκτησιν, έπι(γ)αμίαν, ά[σ-
φάλ]ειαν τον πάντα χ[ρ]όνον και εν π[ο-
λέμ]ωι και έν ειρήνη αΰτοϊς τε και έκγ[ό ·
νοις, κα]θ'α και τοις λοιποΐς προξέν[οις·
άναγρα]Γρήναι δέ τοϋτο τό ψήφισμα
10 εις κίο]να λιθίνην και στήσαι τού[ς

ένάρχο]υς ταγούς έν τώι ίρώ τή[ς Άθη-
νά]ς τώ έν άκροπόλεΐ' την δέ εις τ[αϋτα
δ]α[πά]νην δοϋναι τον ταμία[ν από

τώ]ν της πόλεως προσόδων δ[ιαποσ-
15 τε]ϊλαι δέ προς τ[ήν Θ]ηβ[α]ίω[ν πόλιν
τα] δε(δ)ομένα φ[ιλάνθρωπα τοις τε δικ-
αστα]ΐς κα[Ί τώ γραμματεϊ αυτών κτλ..

ΖιφαΛματα του /αρακτου υπαρ/ουσιν ιχ.ανα: εν
στί/. 3 παρέλιπε το Α τελικόν του γραμματέα, έν
δέ 4 τό δε άπαιτούμενον πάντως' έν στί/. Ο έγραψε
Κ άντι Γ, έν δέ 16 Λ άντι Δ. ϊό έν στί/. 4 δε-
δόΰοϋ'αι είναι πιθανώς υπόλειμμα διαλεκτικόν, περί
οδ βλ. τά προειρημένα έν άοιθ. 64. Και το έν στ.
11 ίρώ άντι ί[ε)ρώι φαίνεται ον κοινότερα ή δια-
λεκτική έκοορά.

Ή συμ-λήρωσις έν στί/. 1 'Άνδρόμαχον είναι
πιθανή έκ τών ύπολειφθέντων ΐ/νών' έν δέ στίχ. 2
ήδύνατο νά κείται Φω]κί[ωνα, Μι\κί\ναν(-ην), Μικ]-
κίιωνα κττ.' προετιμήσαμεν τά συμπληρωθέντα,
διότι έν έ-ιγραφή εύρεθείση έν Καραμπάσι έγγύ-
τατα τών Φθιωτίδων Θηβών και άνηκούση τω α'
ήμίσει της Β' π. Χρ. έκατονταετηρίδος τούλά/ι-
στον (ΙΟ IX2, 133 στ. 8-9) άπαντα πολίτης απε-
λευθερωτής Νικίας Άγησιμάχου, πιθανώτατα ό αυ-
τός τώ έν τώ ψηφίσματι τούτω. Ότι δέ τό άνω
ψήφισμα πόλιν Θηβαίων έν στί/. 15 θεωρεί τάς
Φθιώτιδας Θήβας είναι φανερόν (βλ. Θεσσαλικά
Μνημεία I σελ. 239).

ΆριΦ. 72 (είκ. 9). Στήλη μαρμάρου λευ-
κοοαίου υποκυανίζοντος έκ τών πλευρών μόνον ακέ-
ραιος, όπισθεν τά άνω άπεσ/ισμένη' κάτω φαίνεται
ό'τι ολίγον έλλειπε!. — Ύψ. 0 80, πλάτ. 0 312,
-ά/ . 0-08 (άριϋ. Εύρετ. 121).

Ή έπιγραφή έ/αρά/θη μετρίως βαθέως και αρ-
κούντως έπιμελώς' ύψ. γραμμ. 0Ό06-0Ό15,
διάστίχ. 0Ό03"

[ . . γενομένης εννόμου έκκλησί-]
ας· τών ταγών οί [έν άρχήι ό'ντες· έ'δοξε
τήι Γοννέων πόλεΐ' τοις έξα[ποσταλεΐσι δικασ-
ταϊς Πολίτα Φιλίππου, Σιμία Αγάθωνος,
Σίμωνι Δικαίου καΐ τώι γραμματεϊ αΰ-
5 τών Άριστοτέλει Ιέρωνος δεδόσθαι
πολιτείαν, έ'γκτησιν, άσφάλειαν και
πο?ιέμου και ειρήνης, έπιγαμίαν, έπι-
νομίαν, καθ' α και τοις άλλοις προξέ-
νοις της πόλεως υπάρχει· και άναγρα-
10 φήναι τό ψήφισμα τοϋτο εις κίονα λι-

'Ετυπ. 9.12.11.
loading ...